Вход за потребители              

2007-05-15 / Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2006 г.


Целта на доклада е да представи оценка на изпълнението на мерките, планирани в Програмата за децентрализация за 2006г., както и да представи стойностите за 2006г. на
показателите в Системата за оценка на резултатите от изпълнението на Стратегията и Програмата за децентрализация, приета от Съвета по децентрализация на държавното
управление. Показателите са структурирани в балансирани карти на изпълнението за всяка от стратегическите цели на Стратегията за децентрализация и за всеки от
компонентите на БКИ – вложени ресурси, организационно изпълнение и изпълнение на услугата. Като първи доклад за изпълнение на Стратегията и Програмата за децентрализация
той няма за цел да анализира динамиката на процесите на децентрализация спрямо предходни периоди, а да “захрани” с начални данни системата от показатели, чрез които ще
се следи развитието на тези в процеси в следващите години.

Изтегли документа

 

  Предишна