Вход за потребители              

2008-06-24 / Заседание на Съвета по децентрализация на 24.06.2008


Съветът одобри проект на Годишен доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация през 2007 г. Предстои докладът да бъде разгледан от Министерския съвет.
Изслушан беше доклад за създаване на информационни центрове към областните управители за услугите, предоставяни от териториалните звена на централната
изпълнителна власт и за инвестиционните възможности на общините.
По повод на представен доклад за преструктуриране на данъчната система и създаване на възможност за развитие на съвременна система от местни данъци беше решено в рамките на бюджетната процедура за 2009 г. да се организира заседание на съвета, посветено на системата от местни данъци, на което да се покани министърът на финансите.
Съветът препоръча системата за оценка на общинските услуги – детски градини, домашен социален патронаж и библиотеки - да се разшири като през 2008 г. се разработят индикатори за оценка на качеството на нови публични услуги, предоставяни от общините.
Разгледан беше доклад за разширяване участието на кметствата при предоставяне на местни услуги.

 

  Предишна Следваща