Вход за потребители              

2009-03-11 / Заседание на Съвета по децентрализация на 11.03.2009


Съветът прие индикативния план за дейностите по изпълнение на Програмата за децентрализация през 2009 г.
Представена беше информация и беше проведена задълбочена дискусия по проекта на Закон за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка. Очертани бяха основните въпроси, по които е необходимо да се търси подобряване на проекта.
Разгледана беше реализацията на пилотни проекти в областите Хасково, Плевен и Пловдив и се препоръча през 2009 г. да бъдат изготвени проекти на нормативни актове за засилване ролята на областните съвети за развитие.
Представени бяха резултатите от обученията по координация на секторните политики на областно ниво и от Националния конкурс за най-добра практика на взаимодействие между областен управител и териториални звена при реализация на секторните политики като се препоръча през 2009 г. организирането на ежегоден национален конкурс да продължи.

 

  Предишна Следваща