Вход за потребители              

2009-05-08 / Заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление на 8 май 2009 г.


Заседанието беше посветено на обсъждане на последните неразгледани от съвета задачи, предвидени в плана за дейността на съвета през 2008 г.
Съветът обсъди система за оценка на качеството на четири избрани общински дейности (домашен социален патронаж, детски градини, библиотеки и озеленяване).
Представена беше обобщена информация за резултатите от проведените обучения за оказване на техническа помощ за реализация на общинските планове за развитие и за разширяване участието на кметствата при предоставянето на местни услуги и издадения Наръчник за кметове на кметства.
Представени бяха резултатите от извършения мониторинг на развитието на системата на делегираните бюджети и за проведената Национална среща за споделяне на практики по
делегираните бюджети.
Представени бяха резултатите от годишното социологическо проучване за удовлетвореността на гражданите от предоставяните им публични услуги.
Съветът прие аналитичен доклад за усъвършенстване на координационните механизми за осъществяване на секторните политики на областно ниво.

 

  Предишна Следваща