Вход за потребители              

2006-11-07 / Заседание на Съвета по децентрализация на 07.11.2006 г.


Съветът обсъди и подкрепи включването на инвестиционните трансфери за общинските пътища и общинските училища в бюджетите на съответните общини
за 2007 г. по предложение на МРРБ и МОН. Представен беше отчет за изпълнение на Плана за действие за сътрудничество между МС и НСОРБ.

 

  Предишна Следваща