Вход за потребители              

2008-10-07 / Заседание на Съвета по децентрализация на 07.10.2008


Представен беше доклад свързан с предоставяне на правомощия на общините за оптимизиране на мрежата от заведения за делегирани услуги.
Обсъден беше анализ, свързан с разработване на законова регламентация, отчитаща особеностите на Столична община.
Обсъден беше доклад и бяха приети препоръки за за подобряване обмена на информация между териториалните звена на централната власт и общините.
Обсъден беше аналитичен доклад, свързан с механизма за оценка прилагането на системата на делегираните бюджети, включващ система за оценка на качеството на основни видове услуги и система за ранно алармиране за финансовото състояние на заведенията за услуги.

 

  Предишна Следваща