Вход за потребители              

2008-07-22 / Заседание на Съвета по децентрализация на 22.07.2008


Разгледан беше анализ на предоставяните от общините услуги по устройство на територията и контрола в строителството и беше препоръчано предложенията да бъдат отразени я проекта на ЗИД на ЗУТ.
Обсъдени бяха възможностите за предоставяне от общините на услуги като обществена полиция,пожарна охрана, топлофикация, ВиК, Кабелна телевизия и други типични за практиката в ЕС и беше възложено на министъра на регионалното развитие и благоустройството да внесе проекта на Закон за ВиК в Министерския съвет.
Разгледан беше доклад и беше възложено на МФ и НСОРБ да изготвят съвместно предложение за усъвършенстване на методиката за определяне на числеността на общинската
администрация през 2008 г.
Представено беше проучване на практиката на страни-членки на ЕС с функциониращи две нива на местно самоуправление.

 

  Предишна Следваща