Вход за потребители              

2008-03-26 / Заседание на Съвета по децентрализация на 26.03.2008 г.


Съветът прие индикативния план за дейностите по изпълнение на Програмата за децентрализация през 2008 г.
Одобрена беше Система от показатели за оценка на резултатите от изпълнението на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на стратегията.

 

  Предишна Следваща