Вход за потребители              

2007-09-12 / Заседание на Съвета по децентрализация на 12.09.2007 г.


Съветът обсъди доклад с оценка на резултатите от приложението на стандартите за финансиране на делегираните услуги в образованието,здравеопазването,социалните грижи и културата и препоръча на смесените работни групи към министерствата при финализиране на работата по разработване на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2008 г. да използват резултатите и изводите от разгледания доклад.
На Министерството на финансите и НСОРБ беше възложено преди внасянето на проекта на Закон за държавния бюджет за 2008 г.
в Министерския съвет да разработят и внесат в Съвета механизъм за разпределение по общини на изравнителната субсидия за 2008 г., в т.ч. и чрез въвеждане на стандарти за следните видове услуги:“Детски градини и ясли”, “Домашен социален патронаж” и “Улично осветление”.

 

  Предишна Следваща