Вход за потребители              

2007-08-07 / Заседание на Съвета по децентрализация на 07.08.2007 г.


Съветът обсъди резултатите от приложението на стандартите за финансиране на делегираните услуги в образованието, здравеопазването, социалните грижи.
Обсъдени бяха стандартите за някои местни дейности и се възложи на МФ и НСОРБ да предложат проект на решение на съвета за броя и вида на услугите, за които ще се въведат стандарти през 2008 г.
Представен беше доклад, насочен към укрепване на административния и програмния капацитет на общините за разработване, съфинансиране и управление на инвестиционни проекти от фондовете на ЕС.
Разгледан беше въпросът за създаване на Координационен съвет към областните управители.
По повод представен доклад за изпълнението на Програмата за децентрализация беше прието решение за изменение на финансовия план за 2007 г.
С цел подобряване на координацията на взаимодействието при изпълнение на плана беше създадена специална работна група.

 

  Предишна Следваща