Вход за потребители              

2007-05-11 / Заседание на Съвета по децентрализация на 11.05.2007 г.


Съветът обсъди и прие Годишния доклад за оценка на резултатите от изпълнението на Стратегията и Програмата за децентрализация за 2006 г. Взето беше решение за изменение на Индикативния финансов план за 2007 г. и за подобряване на координационния механизъм по изпълнение на стратегията.

 

  Предишна Следваща