Вход за потребители              

2007-04-03 / Заседание на Съвета по децентрализация на 03.04.2007 г.


Съветът обсъди и прие система от показатели за оценка на резултатите от изпълнението на Стратегията и Програмата за децентрализация. Разгледани бяха доклади за практиките на страните- членки на ЕС за координация на деконцентрираните звена в страните-членки на ЕС със сходно административно и териториално устройство.Обсъди се доклад за създаване на координационен съвет към областния управител, включващ представители на териториалните звена на централната власт, както и механизмите за координиране дейността на териториалните звена на централната изпълнителна власт с общините.

 

  Предишна Следваща