Вход за потребители              

2007-03-19 / Заседание на Съвета по децентрализация на 19.03.2007 г.


Съветът прие изменение на Индикативния финансов план възоснова на становище на Министерство на финансите. Одобрено беше създаването на работни групи за координация на взаимодействието между водещите и отговорните институции по изпълнението на мерките от Индикативния финансов план за 2007 г. Създаде се работна група с представители на МФ,МРРБ,НСОРБ и Дирекция “Стратегическо планиране и управление“, която да разработи система от показатели за оценка на резултатите от изпълнението на Стратегията и Програмата за
децентрализация .

 

  Предишна Следваща