Вход за потребители              

2007-02-16 / Заседание на Съвета по децентрализация на 16.02.2007 г.


Съветът обсъди и прие Индикативен финансов план за 2007 г. на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация. Представен беше доклад относно осигуряването на участие на представители на НСОРБ в работни групи за разработване на проекти за нормативни актове, засягащи местното самоуправление.

 

  Предишна Следваща