Вход за потребители              

2010-12-17 / Заседание на Съвета по децентрализация на 17 декември 2010 г.


Основен акцент на заседанието беше съгласуването на визията за субординация и координация на стратегическите и програмни документи за регионално развитие, административната реформа на областно ниво и стратегията за управление на средствата от ЕС за следващия програмен период.
На заседанието беше отчетено, че България е първата страна, акредитирана от Съвета на Европа за присъждане на етикета за иновации и добро управление на местно ниво.

 

  Предишна Следваща  

 

Материали

Дневен ред на заседанието / 2010-12-17

...

Изтегли документа

Анализ на обобщените резултати от проведено анкетно проучване на капацитета и перспективите на регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 и областните съвети за развитие в районите от ниво 3   


Доклад за извършената дейност по изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво   


Доклад относно създаване на Работна група за разработване на Концепция за реформа на областното ниво на управление   


Информация за визията на Закона за регионалното развитие за субординация и координация на стратегическите и програмни документи за регионално развитие   


Информация относно изпълнението на мярка 4, приоритет 3, цел 1 на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация «Предоставяне на права на общинските съвети да въвеждат местни преференции за клас инвеститори, по аналогия със Закона за насърча