Вход за потребители              

2014-03-25 / Tрето заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление


На 5 март 2014 г. в Министерство на регионалното развитие се проведе третото заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление. Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Представяне на информация за изпълнение на решенията на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ), приети на второто му заседание на 17.12.2013 г.
2. Представяне и обсъждане на Доклад относно провеждането на Втора процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.
3. Приемане на Решение за актуализиране на състава на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво, във връзка с подновяване на акредитацията й от Съвета на Европа.
4. Представяне на информация относно изпълнението на мярка 1, приоритет 2 към Стратегическа цел 1 „Анализ на териториалното разпределение на данъка върху доходите на физическите лица (ДДФЛ) и разработване на варианти за определяне на местен ДДФЛ”.
5. Разни – Представяне на мярка № 22 от Третия пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест и приемане на Решение за предприемане на действия по нейното изпълнение 

  Предишна Следваща  

 

Материали

Доклад "Анализ на териториалното разпределение на ДДФЛ и разработване на варианти за определяне на местен ДДФЛ" / 2014-03-26

Анализът е изготвен от смесена работна група на МФ и НСОРБ в изпълнение на приетата от Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ) на 17 декември 2013 г. Пътна карта за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2014-2015 г., съгласно която е възложено изготвяне на аналитичен доклад "Анализ на териториалното разпределение на ДДФЛ и разработване на варианти за определяне на местен ДДФЛ" (СЦ 1, П2, М1). ...

Изтегли документа