Вход за потребители              

 

                                        
 
   
   
Председател:
             
Лиляна Павлова - Министър на регионалното развитие и благоустройството  

Заместник-председател:

                

Деница Николова - Заместник - министър на регионалното развитие и благоустройството

 

Заместник-председател:

Даниел Панов - Кмет на община Велико Търново 
   
   
 Постоянни членове    
  Кирил Ананиев - Заместник-министър на финансите Член
  Фейзи Бекир - Заместник-министър на финансите  Заместник
  Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията  Член
     Заместник
  Диян Стаматов - Заместник-министър на образованието и науката  Член
  Красимир Вълчев -Главен секретар на Министерство на образованието и науката  Заместник
   Заместник-министър на труда и социалната политика  Член
  Красимир Живков - Заместник-министър на околната среда и водите  Член
  Мирела Тотева - началник на политическия кабинет на министъра на околната среда и водите  Заместник
  Любен Татарски - Заместник-министър на земеделието и храните  Член
  Светослав Казаков - Парламентарен секретар на Министерство на земеделието и храните  Заместник
  Донка Михайлова - Кмет на община  Троян и заместник-председател на УС на НСОРБ  Член
  Владимир Георгиев - Кмет на община Самоков и член на УС на НСОРБ  Заместник
  Иво Димов - Кмет на община Димитровград и заместник-председател на УС на НСОРБ  Член
  Дилян Млъзев - Кмет на община Елена  Заместник
  Георги Димитров - Кмет на община Карнобат и член на УС на НСОРБ  Член
  Ангел Папазов - Кмет на община Първомай  Заместник
  Златко Живков - Кмет на община Монтана и член на УС на НСОРБ Член
  Георг Спартански  - Кмет на община Плевен Заместник
  Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград  Член
  Румен Пехливанов - Кмет на община Рудозем  Заместник
  Гинка Чавдарова - Изпълнителен директор на НСОРБ  Член
  Емил Савов - Заместник изпълнителен директор на НСОРБ  Заместник
 ЧЛЕНОВЕ ПО ЧЛ. 2, АЛ. 4 ОТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ    
  Даниела Везиева - Заместник-министър на икономиката
  Дора Ирикова - Съветник на министъра на икономиката  
  Николай Николов - Заместник-министър на енергетиката
  Жечо Станков - Заместник-министър на енергетиката  
 
Ирена Георгиева - Заместник-министър на туризма  
  Лидия Благоева - Началник на политическия кабинет на министъра на туризма  
  Бойко Пенков - Заместник-министър на здравеопазването  
  Адам Персенски - Заместник-министър на здравеопазването  
  Красимира Филипова - Заместник-министър на правосъдието  

Смилена Костова - Съветник в кабинета на министъра на правосъдието  
  Филип Гунев - Заместник-министър на вътрешните работи  
  Захарин Пенов - Съветник на министъра на вътрешните работи  
  Асен Марков - Заместник-министър на младежта и спорта  
  Лилия Иванова - Главен секретар на Министерство на младежта и спорта  
  Боил Банов - Заместник-министър на културата  
  Бони Петрунова - Заместник-министър на културата  
   Орхан Исмаилов - Заместник-министър на отбраната  
  Десислава Йосифова - Заместник-министър на отбраната  
  Пенчо Пенчев -  Областен управител на област Велико Търново  
  Любомира Попова - Заместник областен управител на област Велико Търново  
  Илия Илиев - Областен управител на област Кърдажали  
  Селвие Ахмед - Заместник областен управител на област Кърджали  
  Румен Гунински - Кмет на община Правец  
  Милена Божанова - Кмет на община Попово  
  Димитър Желев  - Заместник-кмет на община Раднево  
  Радослав Ревански - Кмет на обяина Белица и член на Контролния съвет (КС) на НСОРБ  
  Красимира Германова - Председател на Общинския съвет - Созопол и юлен на КС на НСОРБ  
  Георги Икономов - Кмет на община Банско  
  Емил Караиванов - Кмет на община Асеновград и председател на КС на НСОРБ  
  Юлиян Найденов - Кмет на община Силистра  
  Даниела Драгийска - Председател на Общинския съвет - Чирпан  
  Милена Недева - Кмет на община Каспичан  
  Минко Акимов - Общински съветник, Общински съвет - Троян   
  Емануил Манолов - Кмет на Община Павликени  
  Димитър Димитров - Кмет на община Етрополе  
  Емил Христов - Председател на Общински съвет - Стара Загора   
  Александър Горчев - Кмет на Велики Преслав и член на УС на НСОРБ  
  Тодор Чобанов - Заместник-кмет на Столична община   
  Калин Каменов -Кмет на община Враца и член на УС на НСОРБ   
  Мария Белчева - Кмет на община Куклен  
  Нина Ставрева - Кмет на община Каварна   
  Райчо Данаилов - Общински съветник в Общински съвет - Баните   
  Пламен Алексиев - Кмет на Община Радомир   
  Данаил Вълов - Кмет на община Червен бряг