Вход за потребители              

2011-01-26 / Покана до общините за участие в процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националното сдружение на общините отправят покана до всички общини за участие в процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

2010-12-17 / България е първата страна, акредитирана от Съвета на Европа за присъждане на Етикета за иновации и добро у


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

На 14 декември беше получено официално уведомление от Съвета на Европа, че България е получила акредитация за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. България е първата акредитирана страна и към настоящия момент е в най-напреднала фаза по готовност да започне процедура по кандидатстване за Етикета.

2010-11-16 / Кръгла маса за представяне на проучване на ефективността и рационалността на извършени административно-териториални промени


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

На 18 ноември 2010 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се представят резултатите от проучване на извършените от 1995 г. насам административно-териториални промени. Целта е да се даде оценка на извършените промени и да се дискутират предизвикателствата пред политиката за административно-териториално устройство. Ще бъде представен изготвен от ФРМС Консулт доклад.

2010-06-16 / Набиране на индикативни ценови оферти


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Във връзка с отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” администрацията на Министерския съвет като конкретен бенефициент ще кандидатства с проектно предложение.

2010-05-12 / Искане за индикативни ценови оферти


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Във връзка с отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.1 „Модерно управление на човешките ресурси” администрацията на Министерския съвет като конкретен бенефициент ще кандидатства с проектно предложение. Проектът се отнася до осъвременяване на системата за управление на човешките ресурси в държавната администрация. Предвид изискванията на Управляващия орган на ОПАК бюджетът на проектното предложение да бъде базиран на две индикативни ценови оферти за всички дейности, молим да ни предоставите индикативни ценови оферти за следните предвиждани дейности:

2010-01-19 / Съветът по децентрализация обсъди програмата за децентрализация за следващите 4 години


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

В Министерския съвет под ръководството на министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев се проведе първото заседание на Съвета по децентрализация.

2009-11-27 / Съвет по децентрализация на държавното управление ще провежда държавната политика в областта на децентрализацията


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

На заседанието на Министерския съвет на 25 ноември 2009 г. правителството създаде Съвет по децентрализация като постоянно действащ консултативен орган при провеждането на политиката за децентрализация.

2009-11-05 / Продължаване процеса на децентрализация и укрепване на общинското управление, предвижда Програмата на правителството на европейското развитие на България


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Правителството се ангажира да разработи и приеме Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2010-2013 г.

2009-10-07 / Ще се проведе Шеста годишна среща на българските общини


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

От 8 до 10 октомври в град Сандански ще се проведе Шеста годишна среща на българските общини.

2009-08-18 / Насърчава се въвеждането на делегирани бюджети в училищата, детските градини и обслужващите звена


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

С постановление №204 от 13 август 2009 г. Министерският съвет предостави 26 милиона лева за насърчаване въвеждането на делегирани бюджети. Средствата ще бъдат разпределени между училищата, детските градини и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети.

 

  Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща