Вход за потребители              

2021-11-05 / Трети мониторинг на прилагането на Европейската харта за местно самоуправление в България


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Комитетът по изпълнение на задълженията и ангажиментите от държавите-членки по Европейската харта за местно самоуправление (Комитет за мониторинг) отговаря за наблюдението на прилагането на Хартата и нейния допълнителен протокол за правото на участие в делата на местните власти от държавите-членки на Съвета на Европа, които са ратифицирали тези правни инструменти. Той организира посещения за мониторинг и

2020-05-11 / Удължава се срока за кандидатстване на общините за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво в Република България до 10 юни 2020 г.


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната поради разпространението на COVID-19, което усложни и натовари обичайната дейност на местните власти, Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво взе решение за удължаване на срока за кандидатстване на общините за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво в Република България до 10 юни 2020 г.

2020-01-20 / Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява Пета процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

2019-10-18 / Първо заседание на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Министърът на регионалното развитие и благоустройството ще внесе искане в Съвета на Европа за подновяване акредитацията на страната ни за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Досегашната акредитация изтича в края на тази година, а следващата ще бъде за периода 2020 – 2023-та година. Това решение приеха членовете на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво по време на първото си заседание.


Платформата е публичен орган, в който влизат широк кръг представители на институции, неправителствени организации и местна власт. Той ще отговаря за цялостното изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.