Вход за потребители              

2013-10-10 / Възстановяване на Съвета по децентрализация на държавното управление


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

В Програмата на Правителството „Държавност, развитие, справедливост“ бяха определени следните 2 приоритета – „Възстановяване процеса на децентрализация, като поетапно се преотстъпват функции и ресурси от централната власт на по-ниските нива на управление“ и „Възстановяване на процеса на фискална децентрализация“.
В изпълнение на тези два приоритета с Постановление на Министерския съвет № 157 от 01.08.2013 г. бе възстановен Съветът по децентрализация на държавното управление. Председател на Съвета е министърът на регионалното развитие. Той има двама заместници - по един от централната и местната власт. Представителят на централната власт е заместник-министър на регионалното развитие, а представител на органите на местното самоуправление е председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.
Постоянни членове на Съвета са 6-ма заместник-министри и 6-ма представители на органите на местното самоуправление и местната администрация. В сравнение с предходния състав на Съвета, общият брой на постоянните членове в Съвета бе намален от 18 на 12 с оглед на осъществяването на по-добра координация и по-добра оперативност при вземането на решения. Членове на съвета с право на глас при обсъждане на въпроси, отнасящи се до тяхната компетентност са още 6-мата областни управители - председатели на регионалните съвети за развитие на районите от ниво 2, 8 заместник-министри и 14 представители на органите на местното самоуправление и местната администрация. Броят на членовете, представители на местната власт в Съвета е равен на броя на членовете, представители на централната власт. С горепосоченото постановление функциите на секретариат на Съвета са възложени на Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” към Министерство на регионалното развитие.

 

  Предишна Следваща