Вход за потребители              

2014-03-25 / Трето заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

На 5-ти март 2014 г. в Министерство на регионалното развитие се проведе третото заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ). Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Представяне на информация за изпълнение на решенията на СДДУ, приети на второто му заседание на 17.12.2013 г.

2. Представяне и обсъждане на Доклад относно провеждането на Втора процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

3. Приемане на Решение за актуализиране на състава на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво, във връзка с подновяване на акредитацията й от Съвета на Европа.

4. Представяне на информация относно изпълнението на мярка 1, приоритет 2 към Стратегическа цел 1 „Анализ на териториалното разпределение на данъка върху доходите на физическите лица (ДДФЛ) и разработване на варианти за определяне на местен ДДФЛ”.

5. Разни – Представяне на мярка № 22 от Третия пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест и приемане на Решение за предприемане на действия по нейното изпълнение.

Протоколът и приетите решения по дневния ред може да намерите в меню „Съвет по децентрализация."

 

  Предишна Следваща