Вход за потребители              

2014-05-28 / Четвърто заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Под председателството на министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева, на 26-ти май 2014 г., в сградата на Министерството на регионалното развитие, се проведе второто заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление за 2014 г. В заседанието взеха участие на представители на министерства, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Националното сдружение на кметствата в България (НСКБ).
По време на заседанието беше обсъден проект на мониторингов доклад за оценка на резултатите от изпълнението на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2013 г.
Членовете на Съвета се запознаха с анализ на териториалното разпределение на данъка върху доходите на физическите лица (ДДФЛ) и варианти за определяне на местен ДДФЛ, изготвен от Министерство на финансите с участие на представители на НСОРБ.
В заседанието взеха участие представители на НСКБ, които представиха предложения за засилване на процеса на вътрешна децентрализация на общините, чрез предоставяне на повече функции и ресурси на кметствата.

 

  Предишна Следваща