Вход за потребители              

2015-03-13 / За трети път на български общини се присъжда приз за иновации и добро управление на местно ниво


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

„МРРБ вече предложи в рамките на председателството на Република България на Комитета на министрите на Съвета на Европа (ноември 2015 г. – май 2016 г.) в страната ни да се организира международна конференция с оглед популяризиране на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво и споделяне на опит и добри практики в тази сфера. Събитието може да се проведе в партньорство с Европейския комитет по демокрация и управление към Съвета на Европа“. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов при откриването на 13-то заседание на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво.
На заседанието беше обсъдено изпълнението на дейностите по текущата Трета процедура за присъждане на Етикета и бяха представени оценките на независимите експерти и резултатите от анкетното проучване сред гражданите в общините, подали заявление за участие в процедурата.
На базата на докладите на независими експерти Комисията взе решение за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. Призът ще бъде връчен на отличените общини през месец май на тържествена церемония в Пловдив.
По време на заседанието беше обсъдена и приета Система за последващо сътрудничество с общините, получили Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Идеята е чрез нея да се надгради постигнатото и тя да се утвърди като форма на взаимодействие и сътрудничество между общините по отношение на прилагането на 12-те принципа за добро управление на местно ниво и за споделяне на опит и добри практики. България първа сред страните в Съвета на Европа бе акредитирана и започна прилагането на Процедурата за присъждане на Етикета. Нашата държава е и първата в Европа, която въвежда механизъм като Системата за последващо сътрудничество. Чрез нея България ще има възможност да запази своята водеща позиция в прилагането на Стратегията.
Етикетът е основен елемент от прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета и прилагана от Съвета на Европа. Призът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданите. Главната цел на инициативата е да се насърчават усилията на местните власти за формиране и прилагане на по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление. България е първата държава-членка на Съвета на Европа, която през 2010 г. получи акредитация от СЕ да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Досега успешно са проведени две процедури по присъждането на европейския приз у нас – през 2011 и през 2013 г. Третата процедура стартира в началото на 2014 г.

 

  Предишна Следваща