Вход за потребители              

2015-07-03 / Първо заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление за 2015 г.


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

На 26-ти май 2015 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се проведе заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление. Заседанието се председателстваше от заместник–министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов.
„След едногодишно прекъсване възобновяваме дейността на Съвета и ни предстои отговорна работа, резултатите от която, общините очакват с надежда,“ каза  по време на заседанието заместник-министър Аспарухов.
Членовете на Съвета приеха проект на Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2014 г. В него се констатира, че въпреки напредъка, все още не е направен решителен завой към децентрализация. Това е следствие от стопиране изпълнението на ключови мерки от Програмата децентрализация 2014-2015 г. - за предоставяне на част от приходите от данъците върху доходите на физическите лица и други приходоизточници на общините, както и гарантиране на бюджетната независимост и собствената сфера на компетентности на общините, чрез промени в законите за публичните финанси, за местните данъци и такси и за местното самоуправление. Предстои докладът да бъде внесен за обсъждане в Министерския съвет и публикуван на Портала за децентрализация след окончателното му приемане.
На заседанието бяха представени предложенията на Националното сдружение на кметствата в България за законови промени за децентрализиране на общините, чрез предоставяне на повече функции и ресурси на кметствата, както и становищата на Министерството на финансите, Националното сдружение на общините в Република България и Министерството на регионалното развитие и благоустройството по тях.
Участниците обсъдиха предстоящото разработване на проект на Стратегия за децентрализация (2016-2025 г.) и проект на Програма за изпълнението на Стратегия за децентрализация (2016-2019 г.). На всеки етап от разработването документите ще бъдат обсъждани със заинтересованите страни и периодично съгласувани със Съвета.
Съгласувана беше и работната програма на Съвета до края на 2015 г.

 

  Предишна Следваща