Вход за потребители              

2015-11-25 / Допълнителният протокол към Европейската харта за местно самоуправление е предложен за приемане от Народното събрание


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Правителството одобри със свое Решение № 919 от 20.11.2015 г. Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт и предложи на Народното събрание да го ратифицира. Допълнителният протокол се внася повторно в Народното събрание, понеже не бе разгледан в рамките на мандата на предходното 42-ро Народно събрание.

Допълнителният протокол е съставен от Европейския комитет по местна и регионална демокрация към Съвета на Европа (СЕ) и е израз на повече от две десетилетия междуправителствена работа в рамките на СЕ. Той отразява богатството и разнообразието на техниките и процедурите на участие, установени в законодателствата на национално, регионално или местно ниво, и обхваща правото на участие в обществения живот на местно ниво, правото на информация от местните власти, както и задълженията на местните власти за създаване на възможност за упражняване на тези права. България е подписала Допълнителния протокол през м. май 2012 г. Досега това са направили 19 държави-членки на СЕ, а 13 са го ратифицирали. С Решение № 5 от 17.12.2013 г. на Съвета по децентрализация на държавното управление, на министъра на регионалното развитие бе възложено да внесе законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол. Правото на участие в делата на местната власт е уредено понастоящем в редица нормативни актове и се прилага в дейността на българските общини, поради което няма да е необходима промяна в действащата нормативна уредба.

 

  Предишна Следваща