Вход за потребители              

2016-01-29 / Законът за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт бе обнародван в "Държавен вестник"


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

На 29-ти януари 2016 г. Законът за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт бе обнародван в "Държавен вестник".
Предстои да бъде депозиран ратификационния документ при Генералния секретар на Съвета на Европа. Впоследствие, съгласно  Решение на Министерския съвет № 919 от 20.11.2015 г., министърът на регионалното развитие и благоустройството ще обнародва Допълнителния протокол в "Държавен вестник”.

 

  Предишна Следваща