Вход за потребители              

2016-08-24 / Стратегията за децентрализация 2016-2025 г. и програма за изпълнението й до 2019 г. са приети на заседание на Министерския съвет


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Правителството прие със свое Решение № 835 от 08.09.2016 г.  Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и Програма за нейното изпълнение за периода 2016-2019 г. Документите са изготвени поради изтичане на периода на действие на досегашната стратегия. Те отразяват и неизпълнените мерки, предвидени за предишния период 2006-2015 г. В основния документ е разработена визия за състоянието на децентрализацията на държавното управление в България през 2025 г. Предвижда се Съветът по децентрализация на държавното управление да осъществява мониторинг и контрол по изпълнение на Стратегията на база система от показатели за наблюдение и оценка на резултатите от прилагането й.

Решението на Министерския съвет, стратегията и програмата може да намерите в меню "Съвет по децентрализация" - рубрика "Стратегии за децентрализация и програми за тяхното изпълнение" или като влезете на следната препратка: http://self.government.bg/decentralization_counsel/strategy/?mid=5

 

  Предишна Следваща