Вход за потребители              

2022-02-10 / ДО 10 ЮНИ ОБЩИНИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПРЕД МРРБ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Министерство на регионалното развитие и благоустройството стартира Шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини. Инициативата е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, която е приета от Република България и се прилага успешно в продължение на повече от дванадесет години.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините, което се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави-членки на ЕС. С него се удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво. Дванадесетте принципа за добро демократично управление на местно ниво са в сърцевината на Стратегията и тяхното приемане и прилагане от общините гарантира ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса. Принципите са: честно провеждане на избори, представителност и гражданско участие, отзивчивост, ефикасност и ефективност, откритост и прозрачност, върховенство на закона, етично поведение, компетентност и капацитет, иновации и отвореност за промени, устойчивост и дългосрочна ориентация, стабилно финансово управление, човешки права, културно разнообразие и социално единство, отчетност. Призът се връчва на местни власти, доказали прилагането им в своята ежедневна работа.

Организацията и провеждането на процедурата за присъждане на Европейския етикет се осъществява в партньорство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националното сдружение на общините в Република България. Присъжда се от Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, която е акредитиран орган от Съвета на Европа.

През 2010 г. страната ни стана първата държава-членка на Съвета на Европа, акредитирана да присъжда Етикет на свои местни власти, и има водещо значение сред останалите държави-членки в изпълнението на Стратегията. Отличието се връчва за период от 2 години, а главната цел на инициативата е да се насърчават усилията на все повече местни власти и продуктивното съперничество между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в България.

Право да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет имат всички български общини, които приемат и прилагат в работата си 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа. За шестата процедура общините могат да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет най-късно до 10 юни 2022 г.

До момента са проведени пет процедури, на които са връчени 87 приза. С Европейски етикет за добро демократично управление досега са удостоени 38 общини – Банско, Ловеч, Берковица, Лясковец, Бургас, Мездра, Бяла Слатина, Павликени, Враца, Перник, Вълчи дол, Петрич, Габрово, Поморие, Горна Оряховица, Русе, Девня, Самоков, Димитровград, Свиленград, Добрич, Свищов, Долна баня, Смолян, Ихтиман, Смядово, Карлово, Столична община, Каспичан, Сърница, Кирково, Тетевен, Кнежа, Троян, Кърджали, Търговище, Левски и Челопеч.

Подробна информация относно кандидатстването на общините, условията и реда за присъждане на Европейския етикет може да се намери на интернет страниците на МРРБ, в раздел Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво, на НСОРБ и в Портала за децентрализация.

 

Следваща