Вход за потребители              

2015-07-03 / Първо заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление за 2015 г.


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

На 26-ти май 2015 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се проведе заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление. Заседанието се председателстваше от заместник–министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов.
„След едногодишно прекъсване възобновяваме дейността на Съвета и ни предстои отговорна работа, резултатите от която, общините очакват с надежда,“ каза  по време на заседанието заместник-министър Аспарухов.
Членовете на Съвета приеха проект на Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2014 г. В него се констатира, че въпреки напредъка, все още не е направен решителен завой към децентрализация. Това е следствие от стопиране изпълнението на ключови мерки от Програмата децентрализация 2014-2015 г. - за предоставяне на част от приходите от данъците върху доходите на физическите лица и други приходоизточници на общините, както и гарантиране на бюджетната независимост и собствената сфера на компетентности на общините, чрез промени в законите за публичните финанси, за местните данъци и такси и за местното самоуправление. Предстои докладът да бъде внесен за обсъждане в Министерския съвет и публикуван на Портала за децентрализация след окончателното му приемане.
На заседанието бяха представени предложенията на Националното сдружение на кметствата в България за законови промени за децентрализиране на общините, чрез предоставяне на повече функции и ресурси на кметствата, както и становищата на Министерството на финансите, Националното сдружение на общините в Република България и Министерството на регионалното развитие и благоустройството по тях.
Участниците обсъдиха предстоящото разработване на проект на Стратегия за децентрализация (2016-2025 г.) и проект на Програма за изпълнението на Стратегия за децентрализация (2016-2019 г.). На всеки етап от разработването документите ще бъдат обсъждани със заинтересованите страни и периодично съгласувани със Съвета.
Съгласувана беше и работната програма на Съвета до края на 2015 г.

2015-03-13 / За трети път на български общини се присъжда приз за иновации и добро управление на местно ниво


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

„МРРБ вече предложи в рамките на председателството на Република България на Комитета на министрите на Съвета на Европа (ноември 2015 г. – май 2016 г.) в страната ни да се организира международна конференция с оглед популяризиране на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво и споделяне на опит и добри практики в тази сфера. Събитието може да се проведе в партньорство с Европейския комитет по демокрация и управление към Съвета на Европа“. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов при откриването на 13-то заседание на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво.

2014-07-21 / Допълнителният протокол към Европейската харта за местно самоуправление е предложен за приемане от Народното събрание


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Правителството одобри със свое Решение № 515 от 18.07.2014 г. Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление на Съвета на Европа (СЕ) и предложи на Народното събрание да го ратифицира.

2014-05-28 / Четвърто заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Под председателството на министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева, на 26-ти май 2014 г., в сградата на Министерството на регионалното развитие, се проведе второто заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление за 2014 г. В заседанието взеха участие на представители на министерства, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Националното сдружение на кметствата в България (НСКБ).

2014-03-25 / Трето заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

На 5-ти март 2014 г. в Министерство на регионалното развитие се проведе третото заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ). Заседанието се проведе при следния дневен ред:

2014-01-17 / Второ заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

На 17 декември 2013 г. в Министерство на регионалното развитие се проведе второто заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление. Заседанието се проведе при следния дневен ред:

2014-01-03 / Набиране на експерти за работа по проект на Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Република Румъния


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Асоциацията за прилагане на демокрацията обявява набиране на двама експерти за работа по проект "Административно-териториална реформа, по-голяма ефективност на публичната администрация" на Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Република Румъния. Повече информация може да намерите в приложеното писмо на английски език, което се намира в рубрика Децентрализация - Библиотека.

2013-10-29 / Церемония по награждаване на 16 общини с Етикет за иновации и добро управление на местно ниво


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Официалната церемония по награждаване на 16 общини с Етикет за иновации и добро управление на местно ниво се продведе на 14-ти октомври 2013 г. по време на Деветата годишна среща на местните власти в курортен комплекс „Албена“, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) . Кристалните призове и грамотите бяха връчени на отличените общини от министъра на регионалното развитие – г-жа Десислава Терзиева и председателя на Управителния съвет на НСОРБ – г-н Тодор Попов. Участие в церемонията взе и г-жа Алина Татаренко – представител на Центъра за експертиза на реформата в местното самоуправление в Департамент „Демократични институции и управление“ към Съвета на Европа. Етикетът бе присъден на 16 общини, а именно: Бяла Слатина, Димитровград, Добрич, Долна баня, Кирково, Кнежа, Мездра, Перник, Поморие, Русе, Свищов, Смолян, Смядово, Столична, Троян и Търговище.

2013-10-10 / Първо заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

На 12 септември 2013 г. в Министерство на регионалното развитие се проведе първото заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление.

2013-10-10 / Възстановяване на Съвета по децентрализация на държавното управление


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

В Програмата на Правителството „Държавност, развитие, справедливост“ бяха определени следните 2 приоритета – „Възстановяване процеса на децентрализация, като поетапно се преотстъпват функции и ресурси от централната власт на по-ниските нива на управление“ и „Възстановяване на процеса на фискална децентрализация“.

 

  Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща