Вход за потребители              

2022-01-13 / ОБЯВЛЕНИЕ относно: Приемане на Общинска стратегия за младежта (2022-2030 г.)


Категория: Община Перник

ОБЯВЛЕНИЕ по реда на чл. 26, ал. 3, ал. 4 от Закона за нормативните актове относно: Приемане на Общинска стратегия за младежта (2022-2030 г. ).         На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност […]


The post ОБЯВЛЕНИЕ относно: Приемане на Общинска стратегия за младежта (2022-2030 г.) first appeared on Община Перник.

2022-01-12 / ОБЩИНА ПЕРНИК ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ


Категория: Община Перник

ОБЩИНА ПЕРНИК  ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ Настоящата обява е за подбор на образователни медиатори – 1 броя, в изпълнение на проект № BGLD-2.001-0001 „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“, финансиран по процедура „Изграждане на младежки центрове“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на […]


The post ОБЩИНА ПЕРНИК ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ first appeared on Община Перник.

2022-01-12 / ОБЩИНА ПЕРНИК ОБЯВЯВА ПОДБОР НА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ


Категория: Община Перник

ОБЩИНА ПЕРНИК  ОБЯВЯВА ПОДБОР НА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ Настоящата обява е за подбор на младежки работници – 4 броя, в изпълнение на проект  № BGLD-2.001-0001 „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“, финансиран по процедура „Изграждане на младежки центрове“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите […]


The post ОБЩИНА ПЕРНИК ОБЯВЯВА ПОДБОР НА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ first appeared on Община Перник.

2022-01-10 / Покана проект „Изграждане на социални жилища в кв. “Тева” – Общинска сграда с капацитет 100 души“


Категория: Община Перник

2022-01-07 / Инвестиционното предложение за изграждане на „Кариера за добив на строителни материали в находище „Било“, разположена в землищата на с. Студена и с. Боснек, община Перник, област Перник“ с възложител „ИНМАТ“ ЕООД


Категория: Община Перник

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ брой 25 / 2003 г.), Община Перник У В Е Д О М Я В А  Всички заинтересовани физически и юридически лица, че „ИНМАТ“ ЕООД, […]


The post Инвестиционното предложение за изграждане на „Кариера за добив на строителни материали в находище „Било“, разположена в землищата на с. Студена и с. Боснек, община Перник, област Перник“ с възложител „ИНМАТ“ ЕООД first appeared on Община Перник.

2022-01-07 / Инвестиционното предложение за „Изграждане на търговски комплекс в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 55871.509.8 и 55871.509.10 по КККР на гр. Перник, община Перник, област Перник“ с възложител „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД


Категория: Община Перник

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ брой 25 / 2003 г.), Община Перник У В Е Д О М Я В А  Всички заинтересовани физически и юридически лица, че „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ […]


The post Инвестиционното предложение за „Изграждане на търговски комплекс в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 55871.509.8 и 55871.509.10 по КККР на гр. Перник, община Перник, област Перник“ с възложител „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД first appeared on Община Перник.