Вход за потребители              

2019-12-13 / Планирани прекъсвания за Перник за периода 16-20.12.2019


Категория: Община Перник

Планирани прекъсвания за Перник за периода 16-20.12.2019

2019-12-13 / Инвестиционно предложение на САПИ-СФ ЕООД за инсталация за смилане на окалина и разделяне на фракции в УПИ VII – 1559 по плана на гр. Батановци, община Перник


Категория: Община Перник

Инвестиционно предложение на ДЛВ – СИ ООД за изграждане на ведомствена бензиностанция в имот №55871.511.386, землището на гр. Перник, общ. Перник

2019-12-13 / Инвестиционно предложение на ДЛВ – СИ ООД за изграждане на ведомствена бензиностанция в имот №55871.511.386, землището на гр. Перник, общ. Перник


Категория: Община Перник

Инвестиционно предложение на ДЛВ – СИ ООД за изграждане на ведомствена бензиностанция в имот №55871.511.386, землището на гр. Перник, общ. Перник

2019-12-12 / Данни за въздуха от 01.12.2019г. до 10.12.2019г. /включително/


Категория: Община Перник

Данни въздух от 01.12. до 10.12.2019г. ФПЧ 10 Данни за въздухът 01.12 до 10.112.2019г. NO2 Данни въздух от 01.12. до 10.12.2019г. SO2

2019-12-10 / Коледната елха озари центъра на Перник  


Категория: Община Перник

Коледните светлини грейнаха и в центъра на Перник. Стотици малчугани и техните родители посрещнаха Дядо Коледа, Снежанка и добрите джуджета. Духовият оркестър с диригент Трифон Трифонов създаде празнична атмосфера с изпълнение на популярни коледни мелодии. Украшение на празничната вечер бяха и танците на децата от ансамбъл „Граовска младост“ при Двореца на културата. Кметът на община […]

2019-12-06 / Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Перник за 2020 г.


Категория: Община Перник

Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Перник за 2020 г.

2019-12-06 / Културен календар за м.Декември 2019 г.


Категория: Община Перник

Културен календар за м.Декември 2019 г.

2019-12-06 /


Категория: Община Перник

Обявление за изработен (КПИИ) за Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир, част от Трансевропейската транспортна мрежа

2019-12-06 / Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Перник за периода 09-13.12.2019


Категория: Община Перник

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Перник за периода 09-13.12.2019

2019-12-04 / Областен информационен център – Перник ще проведе информационна среща за представяне на актуални процедури за набор на проектни предложения по програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове


Категория: Община Перник

Областен информационен център – Перник ще проведе информационна среща за представяне на актуални процедури за набор на проектни предложения по програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове

2019-12-04 / Инвестиционно предложение от „ВАЛБО МЕТАЛ“ ЕООД


Категория: Община Перник

Инвестиционно предложение от Валбо Метал ЕООД

2019-12-03 / Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност през 2018 г.


Категория: Община Перник

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност през 2018 г.

2019-12-02 / Уведомление за принудително премахване на сграда в с.Дивотино


Категория: Община Перник

Уведомление за принудително премахване на сграда в с.Дивотино