Вход за потребители              

2022-06-30 / Обявление за подбор на управител на Младежки център Перник


Категория: Община Перник

Настоящата обява е за подбор на Управител на Международен младежки център гр. Перник, в изпълнение на проект № BGLD-2.001-0001 „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“, финансиран по процедура „Изграждане на младежки центрове“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия […]


The post Обявление за подбор на управител на Младежки център Перник first appeared on Община Перник.

2022-06-17 / Обявление за провеждане обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Перник


Категория: Община Перник

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност действията на институциите, Община Перник уведомява всички заинтересовани лица, че в 30 дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Перник […]


The post Обявление за провеждане обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Перник first appeared on Община Перник.