Вход за потребители              

2020-02-20 / Временни маршрутни разписания на градски автобусни линии на 22.02.2020г. – Задушница


Категория: Община Перник

2020-02-19 / Информация по Приложение №2 за инвестиционно предложение на „Топлофикация – Перник“ АД


Категория: Община Перник

Съобщение

2020-02-18 / Годишен план за ползване от горите за 2020 г.


Категория: Община Перник

2020-02-17 / Уведомление до всички заинтересовани физически и юридически лица за изменение на инвестиционно предложение на „ЕКОМА“ ЕООД за „Внедряване на технология за обезвреждане на отпадъчни химични вещества в два модула; „Внедряване на технология за третиране на опаковки, замърсени с опасни вещества и „Инсталация за рециклиране на разтворители“.


Категория: Община Перник

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, община Перник уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „ЕКОМА“ ЕООД има изменение на инвестиционно предложение за „Внедряване на технология за обезвреждане на отпадъчни химични вещества в два модула; „Внедряване на технология за третиране на опаковки, замърсени с опасни вещества и […]

2020-02-17 / Съобщения от Дирекция „Местри приходи и такси“


Категория: Община Перник

СЪОБЩЕНИЯ

2020-02-15 / Планирани прекъсвания за област Перник за периода 17-21.02.2020


Категория: Община Перник

Планирани прекъсвания за област Перник за периода 17-21.02.2020

2020-02-13 / Съобщения от Дирекция „Местни приходи и такси“


Категория: Община Перник

СЪОБЩЕНИЯ

2020-02-10 / Съобщения от Дирекция „Местни приходи и такси“


Категория: Община Перник

СЪОБЩЕНИЯ

2020-02-08 / Планирани прекъсвания за област Перник за периода 10-14.02.2020


Категория: Община Перник

Планирани прекъсвания за област Перник за периода 10-14.02.2020

2020-02-04 / Обявление за обществено обсъждане


Категория: Община Перник

Обявление за обществено обсъждане

2020-02-04 / Наредба за финансово подпомагане дейността на спортни клубове на територията на община Перник


Категория: Община Перник

Наредба за финансово подпомагане дейността на спортни клубове на територията на община Перник Оценка на въздействието Мотиви Заповед публично обсъждане Покана за обществено обсъждане Обявление по реда на чл 26 ал3 ЗНА

2020-01-30 / ОБЯВЛЕНИЕ ПУП-ПП КВ.962 ДРАГИЧЕВО


Категория: Община Перник

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП-ПП КВ.962 ДРАГИЧЕВО