Вход за потребители              

2010-02-03 / Начално табло


Категория: Областна администрация Ямбол


ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

РАБОТНО ВРЕМЕ:
9.00ч. - 17.30ч.

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО  ОБСЛУЖВАНЕ В

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
- РАБОТНО ВРЕМЕ: 8.00ч. - 18.00ч.КОНСУЛТАЦИИ НА ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СЪС СЛУЖИТЕЛИ В

АДМИНИСТРАЦИЯТА ОТ 10.00ч. - 16.00ч.АДРЕС:8600, гр.Ямбол, ул."Жорж Папазов" 18е-mail: region@yambol.government.bgБЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ - 080011911АНТИКОРУПЦИЯ- ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ•График за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Ямбол•График 2 за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съдържанията към тях на територията на област ЯмболХарта за правата на гражданина – клиент на Областна администрация - Ямбол

• Проект "Партньорство за развитие" по ОПАК

• Натура 2000

• Карта на Област Ямбол - административно делене, пътна инфраструктура, населени места

• Карта на релефа в Област Ямбол

• ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО

2017-08-17 / Министър-председателят Бойко Борисов провери изграждането на Транзитния газопровод при Лозенец


Категория: Областна администрация Ямбол


С изграждането на газовия участък Лозенец – Недялско капацитетът на транзитния газопровод за Турция ще достигне от 14 до 15,7 млрд. кубически метра газ, заяви министър-председателят Бойко Борисов, който заедно с министъра на енергетиката Теменужка Петкова, инспектира проекта. Предвижда се обектът да бъде завършен през 2018 година.


На инспекцията присъстваха и заместник областните управители на област Ямбол Волен Дичев и Христо Колев.Край Ямбол премиерът коментира „Доволен съм, че догодина по това време ще имаме към газовия хъб газови връзки и в двете посоки“. Подчерта и активната работа по интерконекторите със Сърбия и Гърция. По думите му реверсивните връзки се строят и се създава възможност в европейския газов хъб да постъпва газ от различни източници - азерски, руски, втечнен газ, газ от Румъния и други.„Вижда се разликата между заварката по Южен поток, която беше правена преди време и това, което се строи в момента“, каза още премиерът Борисов. „Говореха как са подписали с Азербайджан за огромни количества газ. Но той не може да дойде по въздуха. Така че, сега, това, което те пожелателно правеха, ние на практика правим възможно“, добави министър-председателят Бойко Борисов.
 


"Интерконекторът за Турция и в двете посоки се прави с най-добрата техника. Километри вече са направени. Хумусният слой се пази и след като влезе в земята, няма да се знае, че оттук ще минава газопровод", добави той.


Министър-председателя коментира и други актуални теми пред журналистите.


"Имаме най-нисък външен дълг. Нула инфлация. Много им се иска да се разклати държавата. Само от морето имаме 100 млн. лв. повече приходи от данъци. Трябва да го караме по-спокойно и по-ведро", коментира Борисов край Ямбол."От 1 юли вдигнахме пенсиите, сега през октомври ще ги вдигнем още веднъж. От 1 септември вдигаме и учителските заплати. Даваме пари за униформи на полицаите, за смесените райони. Парите си вървят", каза още министър-председателят.

2017-08-16 / 129 проверени язовири и водни съоръжения в областта.


Категория: Областна администрация Ямбол


На брифинг в Областна администрация Ямбол бяха обобщени и представени конкретни данни за проверката на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Ямбол. Към момента Областната комисия от специалисти представители на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, Противопожарна безопасност и защита на населението / ПБЗН/, Басейнова дирекция и Областна администрация Ямбол приключиха проверката на 129 язовири и водни обекти на територията на първата от четирите проверявани общини. Протоколите са изготвени и подписани.


„Започнатият цялостен оглед на техническото и експлоатационно състояние на водните обекти, съоръжения и язовири на територията на областта дава цялостна картина на състоянието на сектора и показва проблемите. Проблемите не са малко. Броят на язовирите в добро техническо и експлоатационно състояние е малък. Има доста тревожни констатации. Но трябва да кажа, че виждаме, че започва и процеса на отстраняване на констатирани проблеми“, това каза заместник областният управител на област Ямбол Волен Дичев, който отговаря за работата на комисията.


Обобщени данни представи председателят на Областната комисия инж. Любомир Христов. Конкретните констатации на комисията са за: 9 язовири със скъсани стени; 9 язовири са сухи, без вода; 59 са посочени за решения за ремонт или извеждане от експлоатация; 18 язовири според проверяващите не са язовири; язовирите с неизправни преливници са 53; констатирани са 6 язовири без основен изпускател; 7 са с мокри зони в основата на сухия откос; 35 язовири са с обрасло или непочистено речно корито на 500 метра след язовирната стена; язовирите с дървета по водния откос са 21; без планове за аварийна безопасност са почти всички. Всички тези направени констатации комисията от експерти смята, че ясно характеризират не доброто състояние на водните обекти и съоръженията към тях.


На базата на тези конкретни факти комисията обобщава и конкретните проблеми.


Един от най-големите проблеми са скъсаните язовирни стени. Драстичен случай е скъсаната и невъзстановена язовирна стена на язовир край село Болярско. Как и по какви причини е станало късането на язовирни стени е въпрос, който следва да бъде изясняван от други разследващи органи. Проблем за изясняване от компетентните органи е и как става така, че има  засяти със земеделска продукция язовири. Последствията обаче от едни такива деяния могат да бъдат много сериозни и да доведат  до заливания и опасност за живота и здравето на хората, категорични са експертите.


Намалена проводимост на преливните съоръжения, което води до опасно повишение на водното ниво в язовирите е друг извод направен от председателя на комисията инж. Христов. Не се спазва изискването на Наредбата собственикът на язовира да  поддържа проводимостта на речното корито на отстояние 500 м след язовира, констатират също експертите. В тази връзка комисията е направила и редица конкретни предписания.


На журналистически въпроси кой е отговорен за състоянието на язовирите и какво следва от тук нататък заместник областният управител Волен Дичев отговори, че „почистването, поддържането и експлоатирането на язовирите и съоръженията към тях е задължение на собственика“. „Направените предписания са със срокове и те трябва да се изпълняват. Именно собствениците подлежат на санкции от ДАМТН. В случая собствениците трябва да проявят отговорно отношение към проблемите“, каза още той.


Проверките продължават в другите общини на територията на област Ямбол.


Крайният срок за приключване на проверките в нашата област е 31 октомври 2017г.

2017-08-16 / Областният управител върна за повторно разглеждане решение на ОбС Болярово


Категория: Областна администрация Ямбол

В изпълнение правомощията на Областния управител по Закона за администрацията и във връзка с извършен контрол по законосъобразността на решенията на общинските съвети,  областният управител връща за повторно разглеждане Решение на Общински съвет - Болярово.Съгласно правомощията на областния управител е извършен контрол по законосъобразността на решенията, приети на горепосоченото заседание на общинския съвет.Върнатото решение касае отмяна изцяло на Наредба № 8 за управление на общинските пътища в община Болярово.Областният управител счита, че Решението е незаконосъобразно, поради неспазване на административно производствените правила за издаване, респ. отмяна, на нормативен акт.  Наредба № 8 за управление на общинските пътища е нормативен акт по смисъла на чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА). Съгласно АПК, нормативните административни актове се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт.В конкретния случай, не е спазена императивно определената процедура за отмяна на нормативен административен акт. Отмяната на Наредба № 8 за управление на общинските пътища не е извършена с приемането на последващ нормативен акт.В заповедта на областен управител за връщане на решението но ОбС Болярово се казва още: „Въведените от АПК и ЗНА правила имат императивен характер и са създадени в защита на публичния интерес, поради което всяко отклонение от тях е съществено нарушение, обосноваващо незаконосъобразността на Решението, взето на заседанието на Общински съвет – Болярово“.


В този случай ОбС Болярово ще трябва да преразгледа решението си и вземе такова законосъобразно.


 

2017-08-15 / Елхово с нова и модерна зала


Категория: Областна администрация Ямбол


На днешния голям християнски празник – Успение Богородично бе открита поредната нова и изключително модерна придобивка в град Елхово  – общинска зала „Елхово”, която зала получи името си с решение на общински съвет на провелото се през месец юли редовно заседание.


На тържественото събитие  присъства и Волен Дичев – зам. областен управител на област Ямбол, проф. Стоян Денчев – почетен гражданин на Елхово, общински съветници от ОбС-Елхово и др.


Иконом  Николай Клюнков извърши освещаване на новопостроената Зала Елхово, а в кратко слово кметът на Община Елхово  сподели, че ще бъде радостен в Зала Елхово да се провеждат не само сватбени тържества, но и редица обществени мероприятия.


Залата е оборудвана и обзаведена с най-съвременни технологии и мебели. Дейностите по ремонтиране и реализиране на залата стартираха още през 2016 год.  и са извършени изцяло с общински средства от капиталовата програма. От тогава до днес Зала Елхово претърпя редица промени, които доведоха до днешната и визия.


Залата ще има и представителни функции, а новата и модерна визия ще създаде подходящи условия за провеждането на различни мероприятия и важни лични и административни събития.


2017-08-11 / Областният управител Димитър Иванов се срещна с председателя на ДАМТН Петър Горновски за язовирите


Категория: Областна администрация Ямбол

Област Ямбол е една от областите с най-много язовири и водни обекти на територията си. Освен, че са значителен брой водните обекти на територията на област Ямбол - 419, оказва се са не малко и проблемите по тях, констатирани още в началото на специализираната проверка, извършвана от Областна комисия.


По този повод и с цел синхронизиране на действията на държавните институции при установяване фактическото състояние на сектора се проведе среща на ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – председателя на агенцията Петър Горновски с областния управител на област Ямбол Димитър Иванов. Целта е да се засили вниманието към очертаващите се проблеми с цел превенция и недопускане на сериозни инциденти, които могат да причинят материални щети и да създадат риск за живота, и здравето на хората.Към момента в област Ямбол се проверени над 120 държавни и общински язовири, язовирни стени и съоръженията към тях. Проверката включва цялостното обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.По време на срещата бе констатирана тревожна тенденция при собствениците на язовири – въпреки проверките и предписанията дадени към момента от ДАМТН, не се предприемат действия по ремонт на съоръженията. Като представители на държавата проверяващите и констатиращи проблеми комисии разчитат на съдействието на органите на МВР, ДАНС и Прокуратурата по установяване на случаи на умишлени деяния по язовирите и язовирните стени на територията на областта.


Председателят на ДАМТН Петър Горновски бе категоричен в процеса по подобряване на общото състояние на язовирите в страната е много важна ролята на областните управители, които са представителите на държавата по места, за да се принудят собствениците да изпълнят разпорежданията за гарантиране на безопасността на хората.

 

2017-07-28 / Министър-председателя Бойко Борисов откри логистичния център на Лидл край Кабиле


Категория: Областна администрация Ямбол


Лидл България откри своя втори логистичен център в страната, който се намира край село Кабиле. На церемонията по откриването присъства министър-председателят на Република България  Бойко Борисов. Заедно с главния изпълнителен директор на компанията Милена Драгийска г-н Борисов преряза лентата и откри най-големия обект на компанията.
Гост на събитието бе и областният управител на област Ямбол Димитър Иванов, заместник областният управител Волен Дичев, кметовете на Ямбол и „Тунджа“, представители на институции, бизнес партньори…Преди по-малко от две години бе направена първата копка на логистичния център до село Кабиле край Автомагистрала „Тракия“.  Инвестицията в складовата база е над 80 млн. лева, а с откриването и веригата създава нови 150 работни места в региона.
Центърът е с площ 200 000 кв. метра и се нарежда в топ 10 на най-модерните логистични центрове в Европа.
За да се случи тази инвестиция особено и главно значение изигра АМ“Тракия“. Държавата, заради индустриална зона „Кабиле” и Националния археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле”, направи  специален пътен възел на Автомагистрала „Тракия”, освен край Хаджидимитрово и край Кабиле. Значението на транспортните комуникации бе подчертано от министър-председателя. „Ако я нямаше автомагистрала „Тракия“ нямаше да има тук логистичен център на ЛИДЛ“ подчерта Милена Драгийска.


 

2017-07-27 / Областните администрации засилват контрола на законосъобразността на актовете на общинските съвети


Категория: Областна администрация Ямбол


Методически документ в помощ на областните управители ще подпомага контролната им дейност по отношение на законосъобразността на актовете на общинските съвети като част от мерките за подобряване и оптимизиране на услугите за гражданите и бизнеса. Решението беше взето на работна среща, инициирана от вицепремиера и председател на Съвета за административна реформа Томислав Дончев, с представители на областните администрации, Националното сдружение на общините и Върховната административна прокуратура.На срещата присъства и областният управител на област Ямбол Димитър Иванов.Методологията, базирана на анализ на прокуратурата за депозираните протести срещу общински наредби и норми, ще бъде изготвена от администрацията на Министерския съвет в продължение на усилията на правителството за намаляване на административната тежест. В допълнение предстои Съветът за административна реформа да одобри модел за стандартизиране и унифициране на предоставяните от областните администрации услуги чрез уеднаквяване на наименования на услуги и документи, на процедури, образци и срокове за извършване на услугите.Административната реформа е комплексно усилие, което изисква комплексен подход. Задачата ни е голяма и тя не може да бъде изпълнена със сепаративни действия в отделните администрации, заяви Дончев в подкрепа на решението в разговора с областните управители да участват всички въвлечени страни, включително представители на местната власт, прокуратурата и Държавната агенция за електронно управление.По време на срещата заместник главният прокурор и ръководител на Върховната  административна прокуратура Ася Петрова обяви, че тече анализ на незаконосъобразни решения на местната власт от 2016 г. насам и до момента са депозирани близо 1500 протеста срещу общински наредби и норми. „Съзнаваме необходимостта от взаимодействие в усилията за преустановяване на тези противозаконни практики и сме готови да сътрудничим с областните администрации и органите на местната власт за тяхното преодоляване по предвидения в закона ред“, допълни Петрова.Участниците в срещата обсъдиха конкретни мерки и предложения от страна на областните администрации за отпадане на услуги, намаляване броя на изисквани документи, съкращаване на срокове и намаляване на такси.  До месец септември нарочна работна група с представители на централната администрация и областните управители ще анализира предложенията и ще подготви условията за тяхното прилагане в действие.


/Информация на Пресслужбата на МС/


 

2017-07-20 / Сливенският митрополит Иоаникий освети храма в Дражево. Областният управител дари икона на Христос.


Категория: Областна администрация Ямбол


От днес храмът „Св. Пророк Илия“ в село Дражево е осветен.Лично сливенският митрополит Йоаникий отслужи Божествена златоустова света литургия за освещаване храма на Свети пророк Илия.  Градежът на църквата започна 2007  година, като в строителството с дарения участваха бивши и настоящи жители на селото,  Агенцията по вероизповеданията, общината.„Да градим църкви и храмове е наш патриотичен и християнски дълг, защото вярата е един от най-важните стожери на българщината", каза областният управител на област Ямбол Димитър Иванов след края на литургията. Кметът на Дражево Дяко Дяков сподели, че това е паметен ден в историята на селото, защото селото за пръв път има своя църква.Икона на Възкресението Христово дари областният управител Димитър Иванов на новоосветената църква в Дражево.


2017-07-18 / Сериозни проблеми по язовирите констатират проверяващите експерти от областната комисия


Категория: Областна администрация Ямбол


54 са проверените до момента язовири на територията на област Ямбол от Комисията за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Това стана ясно на брифинг на областния управител на област Ямбол Димитър Иванов, заместник областния управител Волен Дичев и председателя на комисията инж. Любомир Христов.


Област Ямбол е от областите с най-много язовири. Проверките на техническото и експлоатационно състояние на язовирите стартираха от община „Тунджа“, която по данни на ДАМТН /Държавната агенция метеорологичен и технически надзор/ има 131 язовира. По наредбата собственика трябва да осигури оператор за всеки от язовирите. В случая община „Тунджа“ има определен оператор само за 69 от язовирите.
Първите констатации на експертите пред медиите представи заместник областния управител Волен Дичев. „При първите проверки Комисията се сблъсква със сериозни проблеми на язовирите и водните обекти. Свидетели сме на не добро стопанисване на язовирите. В продължение на 40-50 години не се е правило необходимото и достатъчно за доброто им експлоатационно състояние“.


Волен Дичев очерта и основните проблеми, които се констатират при повечето от проверените обекти:


- Множеството язовири са обрасли с дървета и храсти язовирни стени, което води до затруднен или невъзможен достъп до основния изпускател;


- Намалената проводимост на преливните съоръжения, което води до опасно повишение на водното ниво в язовира. Има случаи на самоделни бетонни „преливници”. По такъв начин ползвателя задържа по-високо водно ниво, което води до преливане на язовира;


- На почти всички посетени язовири основните изпускатели не могат да се проверят дали работят. Има такива с повредени или затрупани с наноси входни шахти и решетки;


- Не се спазва изискването на Наредбата собственикът на язовира да поддържа проводимостта на речното корито на отстояние 500 м след язовира;


- За язовирите, които не са били в списъка с потенциално опасни обекти, няма планове за действие в аварийни ситуации.