Вход за потребители              

2023-01-13 / Експерти дискутираха появата на борова процесионка в Габровско на среща в Областна администрация, предлагат механична борба с вредителя


Категория: Областна администрация Габрово

 Появата на борова процесионка в община Габрово е първата документирана за Северна България. Това стана ясно на инициираната от Кристина Сидорова среща с експерти, която се проведе днес в Областна администрация- Габрово. Вредителят е локализиран в лесопарк „Градище“ и край пътни артерии в общината. След установяване на вредителя на територията на лесопарка експерти от Областна администрация поставиха предупредителни табели, които да обозначат местонахождението му.

Специалистите определиха разпространението на вида като слабо, а за приложима мярка- механична борба. Методът включва изрязване и унищожаване на къделите в достъпните части на короните на дърветата.

На срещата бяха разяснени още биологията на вида, времето за обследване и възможните начини за борба. Установеното разпространение е очаквано от учените, вероятно през проходните пътища на Стара планина. Видът е активен зимно време и се храни при положителни нощни температури. Гъсениците се излюпват в периода август- септември, когато е приложимо извършване на въздушно пръскане в силно нападнати територии. Ежегодно собствениците на гори и стопанисващите горски територии, извършват лесопатологично обследване. То включва мониторинг на летежа на пеперудите в месеците от юни до август, чрез феромонови уловки, а по зимните гнезда, които се наблюдават в момента в короните на дърветата, се определя плътността на популацията. Особеността на гъсениците да правят ново гнездо при нарастването си обяснява увеличения брой къдели с напредване на зимния период.

В теренно посещение на присъстващите бяха показани яйца по иглиците на бора и гъсениците в белите пашкули. Парливите косъмчета по гъсениците, с които са наситени и пашкулите, са особено опасни. Те могат да причинят алергични реакции при хора и топлокръвни животни.

През настоящата година предстои мониторинг на боровата процесионка и след съответните лабораторни анализи, експертите на лесозащитните станции в страната ще предпишат мерки за борба.

На срещата присъстваха директорът на Институт за гората проф. Георги Георгиев, чл-.кор. Пламен Мирчев от Институт за гората, д-р инж Петя Матева главен експерт от Изпълнителната агенция по горите, инж. Венцислав Георгиев, директор на Лесозащитна станция- София, представители на Регионална дирекция по горите В. Търново, заместник- директорът на ТП ДГС гр. Габрово инж. Николай Русев , учени от Института за гората при БАН, лесовъди от стопанства в гр. Габрово и Севлиево.


2021-06-25 / Областен съвет за хората с увреждания


Категория: Областна администрация Габрово

Областния съвет за хората с увреждания


Акт за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 19 от Закона за хората с увреждания


Правилник/правила за работа:
Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за хората с увреждания е приет с решение № 1 по Протокол № 1 от заседание на Областния съвет за хората с увреждания, проведено на 28.01.2020 г.


 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ралица Манолова – Областен управител на област Габрово


 


СЕКРЕТАР:
Силвия Маркова – главен експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация - Габрово


 


ЧЛЕНОВЕ:
 1. Ивелина Иванова – главен експерт, дирекция „Образование и социални дейности” в Община Габрово;
 2. Росица Ванкова – младши експерт „Социални дейности” в Община Севлиево;
 3. Мая Михайлова – старши експерт в дирекция ИХП в Община Дряново;
 4. Тотка Димитрова – директор „Социални услуги в общността” в Община Трявна;
 5. Ирина Бенева – главен експерт СП в РДСП Габрово;
 6. Кремена Ганчева – началник отдел ИОХУСУ, ДСП Габрово;
 7. Иваничка Калфова – началник отдел ИОХУСУ, ДСП Севлиево;
 8. д-р Ирина Моровякова – заместник директор, РЗИ Габрово;
 9. инж. Емилия Ангелова – старши експерт по организация на средното образование, РУО Габрово;
 10. Недко Горалов – старши експерт, Дирекция „Бюро по труда” Габрово;
 11. Даниела Георгиева – главен инспектор, Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово;
 12. Галя Петрова - регионален координатор по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” ;
 13. Кристина Кулева – председател и координатор на РО „Съюз на инвалидите” -Габрово;
 14. Стефка Пенчева - председател на Регионална организация на слепите – Габрово към „Съюза на слепите” в България;
 15. Росица Димитрова - председател на Сдружение “Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения” и управител на ДЦВХУ Габрово;
 16. Светла Григорова – директор на Фондация „Грижа за деца с увреждания”;
 17. Ганка Бакалова-Христова - представител на Габровска търговско-промишлена палата;
 18. Даниела Йорданова – председател на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” – Габрово;
 19. Росица Йонкова – областен координатор на КНСБ за област Габрово.


 


Основание за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 19 от Закона за хората с увреждания


Съставът е актуализиран със: Заповед № РД-02-01-88 от 14.04.2022 г. на Областен управител на област Габрово.


 

2021-06-24 / Честит Еньовден!


Категория: Областна администрация Габрово

На Еньовден заместник областният управител Кристина Сидорова посети Етнографския музей на открито ЕТЪР,  където от днес в продължение на четири дена габровци и гостите на града ще се радват на богата програма, посветена на Еньовденските празници. Традицията и тази година е спазена и от ранните часове венец от седемдесет и седем билки и половина украсява портата на музея, откъдето всеки преминава за здраве. За поверията, свързани с празника, както и за предстоящите събития в летния сезон Кристина Сидорова разговаря със заместник - директора на музея Ваня Ценкова и Тихомир Църов – връзки с обществеността. Тя се информира и за хода на изпълнение на проекта „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“, с реализирането на който ще се постигне в още по- голяма степен развитие на туристическата привлекателност на РЕМО „Етър“ и превръщането му в жив музей, предоставящ възможности за несезонен, постоянен културен туризъм. Заместник областният управител поздрави и момичетата от читалището при кв. Нова Махала- Габрово, които пресъздават ритуала „Напяване на момина китка“ и благодари на техния ръководител Боряна Христова, затова че възпитават младото поколение в духа на българските традиции.

2021-02-09 / Областният управител посети Центровете за спешна медицинска помощ в Габрово и Севлиево


Категория: Областна администрация Габрово

Областният управител Невена Минева заедно с директора на Центъра за спешна медицинска помощ – Габрово д-р Георги Шандурков посетиха днес Централния филиал на Центъра, където стартираха дейности от мащабния инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ BG16RFOP001-4.001-0001-С01 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Областният управител отбеляза пред директора на Центъра за спешна медицинска помощ, че е щастлива да види началото на сбъдването на една голяма мечта за модернизиране на системата, защото „всеки наш съгражданин има право на равен достъп до здравни грижи и съвременна медицина“. „Това е важна стъпка в тази посока. Всички знаем, че началото е най – трудно, но е основополагащо за бъдещите резултати.“ – сподели още Невена Минева, която посети и филиала на ЦСМП в Севлиево. Там заедно с кмета на общината д-р Иван Иванов, директора на РЗИ – Габрово д-р Николай Пенчоков, директора на ЦСМП – Габрово д-р Георги Шандурков, както и началника на филиала обсъдиха организацията по предстоящите ремонтни дейности.


Предвидени са ремонтни дейности за всички филиали на Спешна помощ на територията на област Габрово, които включват преустройство и реконструкция на съществуващите Приемни лекарски кабинети, манипулационни, санитарни възли, помещения за дезинфекции и складове. За всички филиали ще бъдат изградени или реконструирани съществуващи такива зони за санитарните автомобили и техническото обезпечаване на тяхната готовност за работа. Освен ремонтни дейности в проекта е включено и обзавеждане за филиалите - в това число и съвременна апаратура, необходимо за изграждането на модерен спешен център.


В рамките на проекта напълно обновени и модернизирани ще бъдат 237 обекта в страната, в т.ч. 27-те центъра за спешна медицинска помощ с техните 170 филиала, 6 изнесени екипа в общините, както и 34-те спешни отделения в държавните лечебни заведения. Основната цел е осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване качеството и безопасността при оказването на медицинска помощ, в т.ч. и подобряване на достъпа за лица с увреждания.


 

2021-02-04 / Бюджет


Категория: Областна администрация Габрово

2020-10-06 / Културен жест


Категория: Областна администрация Габрово

stories/zhest{/gallery}

2020-09-17 / Пътуваща изложба за пътната безопасност гостува в Габрово


Категория: Областна администрация Габрово

Пътуваща изложба, обединяваща плакатите на деца и младежи свързани с пътната безопасност вече е в Габрово. В рамките на месец в пространството пред Областна администрация ще бъдат изложени творбите, които призовават за повече толерантност и отговорност на пътя.


Инициативата е на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, която през миналата година проведе първия Национален конкурс за плакат на тема „Пази семейството си на пътя“. Близо 40 деца и младежи от цялата страна се включиха в него, а всички получени творби бяха обединени в изложба, която бе представена за няколко месеца в центъра на София.


Заедно с визиите на децата, в изложбата са включени и важни факти и послания свързани с безопасността на движението по пътищата, които вече привличат вниманието на габровци и гостите на града.

2020-07-01 / Изложба - "Да бъдем толерантни"


Категория: Областна администрация Габрово

stories/street{/gallery}

2020-06-17 / 2019-001


Категория: Областна администрация Габрово

Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2019-001


Статус: Открита


ID в РОП  № 9088808


Правно основание: събиране на оферти с обява за възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Предмет на обществената поръчка:


"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти – държавна собственост в област Габрово"


Краен срок за получаване на оферти:


14 юни 2019  г., 16:00 часа


Публикувани електронни документи и информация:


 

документ /файл/ информациядата на публикуванезабележкаОбява04.06.2019 г. Информация за публикувана обява04.06.2019 г.


 

Документация04.06.2019 г.


 

Протокол


 18.06.2019 г.  

Договор


 16.07.2019 г.  

Датата и основание за


прекратяване на договора


 04.08.2020 г.

 Договорът е изпълнен и прекратен на основание чл. 21, т. 1 – с изтичане


на срока (12 месеца, 08.07.2020 г.)


2020-04-24 / Областен съвет за намаляване риска от бедствия


Категория: Областна администрация Габрово

Акт за създаване:
чл. 64а, ал.1, 2 и 7 от Закона за защита при бедствия, с цел подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 64 от Закона за защита при бедствия.


 


Правилник/правила за работа:
Правила за организацията и дейността на


Правилник за устройството и дейността на Областния съвет за намаляване риска от бедствия
е приет със Заповед № РД-02-01-122 от 07.09.2016 г.


 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Областен управител на област Габрово


 


ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Веселин Радков – главен секретар на областна администрация - Габрово


 


Калоян Колев – главен експерт ОМП в Областна администрация –ГабровоЧленове:
1. Николай Петров – директор на дирекция АПОФУС в Oбластна администрация –Габрово;
2. Цветомир Русинов – главен експерт в дирекция АПИО в Oбщина Габрово;
3. Димитър Ножаров – ССИ и ОМП в община Севлиево;
4. Мирослав Димитров – младши експерт в дирекция АПИОВО в Oбщина Дряново;
5. Михаил Минчев – специалист ПБЗН в Община Трявна;
6. Климент Кунев – председател на Общински съвет – Габрово;
7. Здравка Лалева – председател на Общински съвет – Севлиево;
8. Стефка Пенкова – зам.-председател Общински съвет – Дряново;
9. Стефан Петров – председател на Общински съвет – Трявна;
10. ст.комисар Цветомир Цонков – директор на ОД на МВР – Габрово;
11. комисар Георги Русинов – директор на РД ПБЗН – Габрово;
12. подп. Кристиян Гранджан – началник на ВО – Габрово;
13. Петя Казакова-Иванова – директор на ТДНС – Габрово;
14. д-р Георги Шандурков – директор на ЦСМП – Габрово;
15. д-р Николай Пенчоков – директор на РЗИ – Габрово;
16. д-р Светослав Спасов – директор на ОД БХ – Габрово;
17. Пенчо Минчев – Енергоразпределение Север, РОЦ – Габрово;
18. Росен Христов – „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, УМЕР Г. Оряховица, отдел Габрово;
19. Владимир Василев – управител на ВиК ООД – Габрово;
20. Деян Георгиев – директор на ОПУ – Габрово;
21. Георги Маринов – началник РУО – Габрово;
22. Цветелин Миланов – директор на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП Габрово;
23. Иван Лафчиев – началник СОСП Габрово, ДАЕУ;
24. Стефан Стойчев – директор на Секретариата на ОС на БЧК.


 


Основание за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 1, т. 20 от Устройствения правилник на областните администрации и чл. 64а, ал.1, 2 и 7 от Закона за защита при бедствия, с цел подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 64 от Закона за защита при бедствия.


Съставът е актуализиран със: Заповед № РД-02-01-25 от 15.02.2022 г.


 


Заповед


 


Протокол 06.08.2021


Протокол 11.07.2022