Вход за потребители              

2017-12-11 / На близо 1,7 млн.лева възлиза инвестиционната програма на „В и К“ в Сливен


Категория: Областна администрация Сливен

Инвестиционната програма за 2018 г. за системите и съоръженията, обслужвани от „В и К“ в Сливен, бе приета на редовно общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация под председателството на областния управител Чавдар Божурски. В заседанието участваха кметовете на Нова Загора и Твърдица, излъчените от общинските съвети представители на общините, експертът от „В и К“-Сливен Мария Добрева, експерти от асоциацията.
Общият размер на инвестициите в публичните активи за догодина възлиза на 1 666 000 лева. 793 хил.лева от тях са вложенията за подобряване на водоснабдяването. 730 хил.лева са за осъвременяване на измервателните устройства, основно за подмяна на водомери на сградните водопроводни отклонения. По общини инвестициите се разпределят, както следва: 931 хил.лева за Сливен, 231 хил. и 212 хил.лева за Нова Загора и Котел, 162 хил.лева за Твърдица. „За“ инвестиционната програма гласуваха всички участници с изключение на представителя на община Нова Загора. Решението да се гласува „против“ е било взето на заседание на общинския съвет. На заседанието на общото събрание бе съгласувана и Програмата за опазване на околната среда на „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ООД за периода от 2016 до 2020 година.
В Асоциацията по водоснабдяване и канализация в Сливен участват представители на държавата и на четирите общини. Разпределението на гласовете е следното: областният управител е с право на 35 гласа, община Сливен – 41,23 гласа, Нова Загора – 12,84 гласа, Котел – 6, 38 и Твърдица – 4,55 гласа.

2017-12-08 / 125,3 млн.лева са влезли в Сливенска област по европроекти през първия програмен период


Категория: Областна администрация Сливен

Седем събития, посветени на юбилейната 10-годишнина от членството на България в Европейския съюз и предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС, се проведоха в Сливенска област. Дискусионните форуми бяха организирани по инициатива на областния управител Чавдар Божурски и се състояха през октомври и ноември. На три от дискусиите бяха домакини общинските администрации в Нова Загора, Котел и Твърдица. Четири срещи бяха проведени съвместно с читалищата в кв.“Даме Груев“ в Сливен, гр.Шивачево, с.Съдиево и с.Ябланово. Съорганизатор на всички събития бе Областният информационен център в Сливен.
Българското председателство ще обхване 181 дни в периода януари-юни 2018 година и ще премине под мотото „Съединението прави силата“. През този период страната ни ще отправи три основни послания: консенсус – с фокус върху сигурността и миграцията; конкурентноспособност – с фокус върху малките и средни предприятия; кохезия – с фокус върху новата многогодишна финансова рамка.
През първия програмен период от 2007 до 2013 година в Сливенска област са сключени 131 договора за европроекти по оперативните програми на стойност 125,3 млн.лева. 104 млн.лева от тази сума е получената безвъзмездна финансова помощ – съобщиха от Областния информационен център, позовавайки се на данни от Информационната система за управление и наблюдение /ИСУН/ на ЕС в България /системата не включва данни за Програмата за развитие на селските райони/. През втория програмен период от 2014 до 2020 г. до момента са сключени 62 договора за 84,5 млн.лева, като безвъзмездната финансова помощ по тях възлиза на близо 70 млн.лева. Бенефициенти по договорите са фирми, общини, областната болница, неправителствени организации, училища.

2017-12-05 / Нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните


Категория: Областна администрация Сливен

Агенцията по заетостта стартира нова мярка за насърчаване мобилността на безработните лица - съобщиха от Областния информационен център в Сливен. В бюрата по труда в цялата страна започва приемът на заявления за получаване на средства за покриване на разходи за наем, такса за ясла или детска градина и интернет услуги. Тази възможност е за безработни, които са насочени към работно място и сменят адреса си, за да работят на повече от 50 км от дома си. Средствата се отпускат за период до 12 месеца, като размерът им за година е до 200 лв. месечно. Предоставената финансова подкрепа за възстановяване на част от разходите за наем, такса за ясла или детска градина и интернет услуги е насочена и към младежите, напускащи специализирани институции или ползващи социал ни услуги в общността от резидентен тип. Това ще насърчи териториалната им мобилност и ще стимулира мотивацията им за самостоятелен и независим от институциите живот. Новата мярка е регламентирана в чл. 42, ал.3 с последните промени в Закона за насърчаване на заетостта и Правилника за прилагането му. Тя ще подкрепи семействата да започнат работа в друго населено място, далеч от местоживеенето им, и да покриват разходи за наем, грижа за децата в детско заведение и други услуги за нормален жизнен стандарт. В Националния план за действие по заетостта за 2017 година е предвидено 400 безработни да се възползват от мярката. Очакванията са по този начин Агенцията по заетостта да създаде условия за по-голяма мобилност и активност на безработните лица, особено на тези с професионални умения, и да отговори на нарасналото търсене от бизнеса на квалифицирана работна сила. Подробна информация може да бъде получена във всяко бюро по труда и на официалната страница на Агенцията по заетостта в рубриката „Насърчителни мерки за безработни лица”.

2017-12-04 / Поздравителни адреси до доброволните формирования в Сливенска област


Категория: Областна администрация Сливен

Поздравителни адреси до членовете на петте доброволни формирования в Сливенска област изпрати областният управител Чавдар Божурски послучай Международния ден на доброволеца, който се чества от 1985 г. насам по инициатива на ООН. "Използвам случая, за да поднеса уважението си към вас за безрезервната помощ, която оказвате на обикновените хора, на органите за защита на населението и на местната власт при бедствия и други тежки ситуации. С вашата намеса бяха значително намалени щетите от горски пожари, предотвратихте наводнения, с което спестихме голям финансов и материален ресурс на обществото" - се казва в поздравленията. Чавдар Божурски изказва благодарност на доброволците за проявената от тях съпричастност и гражданска активност и им пожелава здраве, сила и нови ползотворни дела.
В община Сливен има две доброволни формирования: "Железни врата" в с.Стара река и "Грамадите" в с.Трапоклово. В общините Нова Загора, Котел и Твърдица действа по едно формирование.

2017-12-01 / Работната сила през третото тримесечие


Категория: Областна администрация Сливен

През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 73,2 хил., от които 41,3 хил. са мъже, а 31,9 хил. са жени - съобщиха от отдел "Статистически изследвания" в Сливен. Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2017 г. е 47.5% (при 53.2% за страната). Той е съответно 55.6% за мъжете и 40.0% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на деветнадесето място в страната.
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица в област Сливен се увеличава с 5.8%, а спрямо третото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 1.5%.
През третото тримесечие на 2017 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 70.5 хил., като 39.9 хил. от тях са мъже, а 30.6 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 59.9%, съответно 66.8% за мъжете и 52.9% за жените.
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години в областта се увеличава с 4.6%, а спрямо третото тримесечие на 2016 г. броят на заетите лица в тази възрастова група остава непроменен.