Вход за потребители              

2022-12-12 / Забрана за разхождане на кучета и свободна паша на домашни животни


Категория: Община Борино

2019-03-22 / Призив за помощ за възстановяването на скромната света обителСв. Св. „Петър и Павел“ с. Борино


Категория: Община Борино

За повече информация:

Призив

2018-12-20 / Благодарствено писмо от МБАЛ-гр.Девин


Категория: Община Борино

2018-04-12 / Определение по чл.185 от Административно процесуалния кодекс (АПК)


Категория: Община Борино

2017-09-12 / Определение на Административен съд-Смолян


Категория: Община Борино

Определение на Административен съд-Смолян относно жалба

от СНЦ "Български правозащитен алианс":

Определение_АдминистрСъд_Смолян


2016-08-05 / Наредба за отглеждане на животни и охрана на сиелсксостопанско имущество


Категория: Община Борино

В секция общински съвет/наредби и правилници са публикувани проекто-наредби за обсъждане:

Уважаеми граждани, общинска администрация Борино предлага на вашето внимание проект на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и 

птици на територията на Община Борино и проект на Наредба за охрана и  опазване на селскостопанското имущество в община Борино.

Приемането на тези Наредби ще окаже благоприятно влияние на компонентите  на околната среда на територията на община Борино, както и на здравето и живота на 

хората. 

Своите въпроси и предложения отправяйте на хартиен носител в стая № 1, етаж 2-ри в Община Борино, ул. „Христо Ботев“ № 1 в срок от 14 дни от датата на публикуване.

съобщение

Уважаеми граждани, общинска администрация Борино предлага на вашето внимание проект на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и 

птици на територията на Община Борино и проект на Наредба за охрана и  опазване на селскостопанското имущество в община Борино.

Приемането на тези Наредби ще окаже благоприятно влияние на компонентите  на околната среда на територията на община Борино, както и на здравето и живота на 

хората. 

Своите въпроси и предложения отправяйте на хартиен носител в стая № 1, етаж 2-ри в Община Борино, ул. „Христо Ботев“ № 1 в срок от 14 дни от датата на публикуване.

Уважаеми граждани, общинска администрация Борино предлага на вашето внимание проект на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и 

птици на територията на Община Борино и проект на Наредба за охрана и  опазване на селскостопанското имущество в община Борино.

Приемането на тези Наредби ще окаже благоприятно влияние на компонентите  на околната среда на територията на община Борино, както и на здравето и живота на 

хората. 

Своите въпроси и предложения отправяйте на хартиен носител в стая № 1, етаж 2-ри в Община Борино, ул. „Христо Ботев“ № 1 в срок от 14 дни от датата на публикуване.


Уважаеми граждани, общинска администрация Борино предлага на вашето внимание проект на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и 

птици на територията на Община Борино и проект на Наредба за охрана и  опазване на селскостопанското имущество в община Борино.
Приемането на тези Наредби ще окаже благоприятно влияние на компонентите  на околната среда на територията на община Борино, както и на здравето и живота на 

хората. 
Своите въпроси и предложения отправяйте на хартиен носител в стая № 1, етаж 2-ри в Община Борино, ул. „Христо Ботев“ № 1 в срок от 14 дни от датата на публикуване


2016-04-25 / Среща на кмета Мустафа Карахмед с ученици от СОУ-Борино


Категория: Община Борино