Вход за потребители              

2019-03-22 / Призив за помощ за възстановяването на скромната света обителСв. Св. „Петър и Павел“ с. Борино


Категория: Община Борино

За повече информация:

Призив

2018-12-20 / Благодарствено писмо от МБАЛ-гр.Девин


Категория: Община Борино

2018-04-12 / Определение по чл.185 от Административно процесуалния кодекс (АПК)


Категория: Община Борино

2017-09-12 / Определение на Административен съд-Смолян


Категория: Община Борино

Определение на Административен съд-Смолян относно жалба

от СНЦ "Български правозащитен алианс":

Определение_АдминистрСъд_Смолян


2016-08-05 / Наредба за отглеждане на животни и охрана на сиелсксостопанско имущество


Категория: Община Борино

В секция общински съвет/наредби и правилници са публикувани проекто-наредби за обсъждане:

Уважаеми граждани, общинска администрация Борино предлага на вашето внимание проект на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и 

птици на територията на Община Борино и проект на Наредба за охрана и  опазване на селскостопанското имущество в община Борино.

Приемането на тези Наредби ще окаже благоприятно влияние на компонентите  на околната среда на територията на община Борино, както и на здравето и живота на 

хората. 

Своите въпроси и предложения отправяйте на хартиен носител в стая № 1, етаж 2-ри в Община Борино, ул. „Христо Ботев“ № 1 в срок от 14 дни от датата на публикуване.

съобщение

Уважаеми граждани, общинска администрация Борино предлага на вашето внимание проект на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и 

птици на територията на Община Борино и проект на Наредба за охрана и  опазване на селскостопанското имущество в община Борино.

Приемането на тези Наредби ще окаже благоприятно влияние на компонентите  на околната среда на територията на община Борино, както и на здравето и живота на 

хората. 

Своите въпроси и предложения отправяйте на хартиен носител в стая № 1, етаж 2-ри в Община Борино, ул. „Христо Ботев“ № 1 в срок от 14 дни от датата на публикуване.

Уважаеми граждани, общинска администрация Борино предлага на вашето внимание проект на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и 

птици на територията на Община Борино и проект на Наредба за охрана и  опазване на селскостопанското имущество в община Борино.

Приемането на тези Наредби ще окаже благоприятно влияние на компонентите  на околната среда на територията на община Борино, както и на здравето и живота на 

хората. 

Своите въпроси и предложения отправяйте на хартиен носител в стая № 1, етаж 2-ри в Община Борино, ул. „Христо Ботев“ № 1 в срок от 14 дни от датата на публикуване.


Уважаеми граждани, общинска администрация Борино предлага на вашето внимание проект на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и 

птици на територията на Община Борино и проект на Наредба за охрана и  опазване на селскостопанското имущество в община Борино.
Приемането на тези Наредби ще окаже благоприятно влияние на компонентите  на околната среда на територията на община Борино, както и на здравето и живота на 

хората. 
Своите въпроси и предложения отправяйте на хартиен носител в стая № 1, етаж 2-ри в Община Борино, ул. „Христо Ботев“ № 1 в срок от 14 дни от датата на публикуване


2016-04-25 / Среща на кмета Мустафа Карахмед с ученици от СОУ-Борино


Категория: Община Борино

2011-07-25 / Община Борино ще предприеме сключването на договори с изпълнители на дейности по проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”


Категория: Община Борино

В рамките на изпълнението на проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”, приоритетна ос 1 „Качество на живот”, област на интервенция „Защита, управление и подобряване на ресурсите на околната среда” по програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013” община Борино ще предприеме сключването на договори с изпълнители на дейности по проекта, който е с продължителност 24 месеца. За подробности:

info_web_19_07_11

 

2011-05-28 / Община Борино е партнъор на гръцката община Пагайо по проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”


Категория: Община Борино

Община Борино е партнъор на гръцката община Пагайо по проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”, приоритетна ос 1 „Качество на живот”, област на интервенция „Защита, управление и подобряване на ресурсите на околната среда” по програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013”. Грантовият договор за финансирането на проекта бе подписан на 14. 03. 2011 г. от страна на гръцкото Министерство на икономиката, конкурентоспособността и корабоплаването в качеството му на Управляващ орган по програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007- 2013” и водещия партньор по проекта – община Пагайо.

За подробности:info_web_27_05_11

2011-05-02 / Проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”, между община Борино и община Пагайо-Гърция


Категория: Община Борино

Община Борино е партнъор на гръцката община Пагайо по проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”, приоритетна ос 1 „Качество на живот”, област на интервенция „Защита, управление и подобряване на ресурсите на околната среда” по програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013”.

За допълнителна информация:info_web_01_05_11