Вход за потребители              

2020-09-17 / Актуално


Категория: Община Брезник


  Уважаеми посетители на сайта на Община Брезник,  от 01.08.2021 г. официалната интернет страница на Община Брезник, където се публикува актуална информация е breznik.egov.bg       ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИЯ ВОДЕН ОБЕМ В ЯЗОВИР "КРАСАВА"


  Правила за поведение и действие на населението  при възникване на бедствия,  аварии и катастрофи на територията на община Брезник


  Брошура „Пожаробезопасна кухня, отопление и ел. инсталация“     Брошура - Правила за пожарна безопасност


  ОБЩИНА БРЕЗНИК И РС „ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”- БРЕЗНИК В ПОДКРЕПА НА КАМПАНИИТЕ „СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ“ И „ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАР“ /www.pojarna.com/, СЕ ОБРЪЩА КЪМ ОБЩЕСТВЕННОСТТА И ПРИЗОВАВА ГРАЖДАНИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ФИРМИ ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТТА СИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА АКТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ МЕРКИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 


 


Образователно видео за разделното събиране на отпадъци от опаковки и какво точно става с отпадъците след като попаднат в контейнерите


 


 


Община Брезник изпълнява Проект „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник” подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” 21.04.2021 г.


Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“


Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения


Вижте пълния текст на съобщението


 


ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Брезник за периода 2021-2027 г.


 


 


01.03.2021 г.
Правила за ползване на мерите и пасищата – 2021 г.Списък на мерите и пасищата – 2021 г.09.12.2020 г.


Анкета във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на Община Брезник за периода 2021-2027 г.


 


ВАЖНО!!! МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНАВИРУС


Информация за COVID-19 можете да намерите и тук, в рубриките „За граждани“ и „За медицински специалисти“.


 


Списък на служители от общините на територията на област Перник, осъществяващи социални дейности на карантинирани лица


 


 


На вниманието на родителите, чиито деца ще възстановят посещението си в ДГ "Брезица" - гр. Брезник Информирано съгласие и Заповед на кмета


 


12.03.2020 г.


ОБЩИНА БРЕЗНИК


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, уведомяваме Ви за възможностите за предоставянето на административни услуги в условията на разпространение на коронавирус:1. Услуги, които не изискват удостоверяване на самоличност могат да бъдат заявявани по ел. поща или пощенски оператор. Заявленията за съответната услуга могат да се изтеглят от сайта на общината www.breznik.info /общински услуги/ и заедно с необходимите документи да се изпращат на email: obshtina_breznik@abv.bg,. По същия начин ще можете да получите и готовите документи.2. Ако притежавате универсален електронен подпис на физическо лице или ПИК на НОИ, можете да заявите желаната услуга от секция ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ от www.breznik.info, следвайки указанията.


3. Ако разполагате с квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ, чрез системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ https://edelivery.egov.bg, можете да водите кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие в институциите.
4. Заплащането на местни данъци и такси можете да извършите от всички каси на Изипей или по банков път. /тел. за справки 077513950/Поради извършване на проветряване и дезинфекция на помещенията за работа с граждани, Центърът за административно обслужване ще прекъсва работа за времето от:10.00 – 10.15 ч., 12.00 – 12.15 ч., 14.00 – 14.15 ч.


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, приканваме Ви да се възползвате от възможностите за неприсъствено обслужване за да помогнем за ограничаването на епидемията от коронавирус


 


 


  


Калкулатор за данък МПС


 


 


 


  


Представяне на Проект „Приеми ме 2015“ - Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014-2020г.


Вижте Презентация и Филм

 28.08.2018 г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА,Моля в контейнерите за битов отпадък и тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки да не се изхвърлят: 

- растителни отпадъци /клони от кастрене на дървета и храсти, прясно окосена и изсушена трева и листа/ и


 


- строителни отпадъци от ремонтни дейности.

 


 Община Брезник предоставя услуга за ползване на контейнери за строителни отпадъци и извозването им до площадка за третиране.


Вижте подробности за услугата


 
 


Изхвърляйте разделно битовите отпадъци!

Община Брезник призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци това ще спести много средства на всички нас. За да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.Това би следвало да се случва така:   Вижте листовката


 


 
 


 


ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLAУВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,


ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.


Вижте цялата полезна за Вас информация