Вход за потребители              

2013-04-24 / Актуално


Категория: Община Брезник

  Съобщения


  Правила за поведение и действие на населението при възникване на бедствия,


  аварии и катастрофи на територията на община Брезник


  Брошура „Пожаробезопасна кухня, отопление и ел. инсталация“

  Брошура - Правила за пожарна безопасност
   


  При необходимост позвънете на:

  Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:  Единен европейски номер за спешни повиквания: 112         
  Заповед РД_2-61/29.01.2020 г. относно забраняване разпиляването на питейна вода за непитейни нужди


 


 ВАЖНО!

Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2020 г. може да се заплаща от 18.02.2020 г.На предплатилите за цялата година до 30 април 2020 г. се прави отстъпка 5%  „Асарел-Инвестмънт“ ще отдели 50 000 лева и 500 работни часа в подкрепа на Община Брезник

Освен традиционното дарение на стойност 50 000 лева, през 2020 година „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД ще подкрепи развитието на Община Брезник и с нефинансови средства. Екипът на компанията ще посвети 500 работни часа, за да помогне на Брезник да реализира приоритети, посочени от местната администрация.

Вижте подробности 


 


12 .02.2020 г.
Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община БрезникС публикуване на настоящият проект на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Брезник“ на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване за предложения и становища по предложеният проект.Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Брезник на ул. „Елена Георгиева” № 16.


 


 


Калкулатор за данък МПС


 


 


 


 Уважаеми Съграждани,Във връзка със зачестилите въпроси относно поставяне и ползване на индивидуални съдове за смет от домакинствата в гр.Брезник за 2021 г., Ви уведомяваме, че всеки може да заяви ползване на същите, като подаде декларация по образец до 31.12.2020 г. в отдел „Местни данъци и такси“.Годишната такса битови отпадъци се формира както следва: