Вход за потребители              

2013-04-24 / Актуално


Категория: Община Брезник

 


Съобщения


 


ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА


БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК


При необходимост позвънете на:


Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:Единен европейски номер за спешни повиквания: 112
 


 


 
 


 


 


  


  


 


СКЪПИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,УВАЖАЕМИ ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА,Поздравявам Ви най-сърдечно по случай 24-ти май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост - най-истинския, най-чистия, най-български празник!Всяка година на този ден се прекланяме пред святото дело на Солунските братя, пред българския дух, пред нашето слово, писменост, просвета и култура. Това е празникът на духовното извисяване на България.На този ден отправяме поздрав, благодарност и поклон към Вас учители, към Вас деятели на духа и просвещението, за Вашия благороден и всеотдаен труд, посветен на отговорната мисия да опазим и предадем богатото си духовно наследство, като мъдър завет към потомците.Скъпи ученици и абитуриенти от випуск `2018, пожелавам Ви здраве, енергия и всеотдайност за сбъдване на мечтите ви и не забравяйте, че Вашето родно място има нужда от Вас, че Вие сте неговото бъдеще и гаранция за успешно развитие!Прекланяме се пред всички, които с усилия и търпение всеки ден утвърждават националното ни самочувствие и гордост!Бъдете здрави и все така всеотдайни!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!ВАСИЛ УЗУНОВКМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК


 


 


 


О Б Я В Аза провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Асеновград, Мусачево и Смолян.

 


Вижте пълния текст на обявата и приложения 


 О Б Я В Аза провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбинаВижте пълния текст на обявата и приложения 


 


 


15.05.2018 г.


 


 


Община Брезник, на основание заповед №РД_2-284/14.05.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: 


Вижте пълния текст на обявата


 


 


 


02.05.2018 г.
Протокол №1/27.04.2018 г. за полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.4 от чл.47и на ЗСПЗЗ


 


 


 


27.04.2018 г. 


 


Община Брезник, на основание заповед №РД_2-237/24.04.2018 г. обявява търг за продажба на общински имоти: 


Вижте пълния текст на обявата 


17.04.2018 г.Вижте пълния текст на Заповед  № РД_2–222/17.04.2018 г. относно забрана пашата на селскостопански животни
 


График за сметоизвозване м.05.2018 г.


 


 12.04.2018 г.


  


„ГРАОВСКИ СЪБОР „ВИДОВДЕН”® ще се проведе на 22, 23 и 24 юни 2018 г.Изтеглете  Статут и Заявка за участие
02.04.2018 г.


Докладна записка относно Проект за изменение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015-2019 г.Заповед №РД_2 -131/01.03.2018 г. относно недопускане на пожари възникнали поради неспазване на изискванията, свързани с опазване на горите 
Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон и действия при възникнал пожар


 


 


Изхвърляйте разделно битовите отпадъци!

Община Брезник призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци това ще спести много средства на всички нас. За да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.Това би следвало да се случва така:   Вижте листовката


 


 


Заповед № РД_2–931/01.11.2017 г. относно определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2018 година в населените места на община Брезник


 


 


 


 
 


 


ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA


В А Ж Н О !


 


Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2018 година може да заплащате от 02.02.2018 г.


На предплатилите за цялата година до 30 април 2018 г. се прави отстъпка 5 %.
 


 
 


19.12.2017 г.
Заповед № РД_2–1057/18.12.2017 г. относно сключване на едногодишни договори за наем на полски пътища за стопанската 2017/2018 г.


 

09.11.2017 г. Постановено становище по екологична оценка №ЕО-2-2/2017 г. на ОУП на община Брезник - вижте тук
 
17.10.2017 г.


 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРЕЗНИК С МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА СЪХНЕНЕ НА ИГЛОЛИСТНИТЕ КУЛТУРИ, В СЛЕДСТВИЕ НА НАПАДЕНИЯ ОТ БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ
 
УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,


ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.


Вижте цялата полезна за Вас информация