Вход за потребители              

2020-09-17 / Актуално


Категория: Община Брезник

  Съобщения
   ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИЯ ВОДЕН ОБЕМ В ЯЗОВИР "КРАСАВА"


  Правила за поведение и действие на населението  при възникване на бедствия,  аварии и катастрофи на територията на община Брезник


  Брошура „Пожаробезопасна кухня, отопление и ел. инсталация“     Брошура - Правила за пожарна безопасност


  ОБЩИНА БРЕЗНИК И РС „ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”- БРЕЗНИК В ПОДКРЕПА НА КАМПАНИИТЕ „СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ“ И „ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАР“ /www.pojarna.com/, СЕ ОБРЪЩА КЪМ ОБЩЕСТВЕННОСТТА И ПРИЗОВАВА ГРАЖДАНИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ФИРМИ ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТТА СИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА АКТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ МЕРКИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 


Заповед на кмета №РД_2-271/11.05.2020 г. относно забрана разпиляването на питейна вода


Сигнали за нарушаване на Заповедта може да подавате на тел. 07751/2514 и 07751/2010


 


Уважаеми съграждани, уведомяваме ви, че поради подмяна на водопроводната мрежа в гр. Брезник и свързване на абонати към нея, от 14.09.2020 г. до 18.09.2020 г. за времето от 09.00 до 17.00 часа ще бъде прекъсвано водоподаването.


 


18.09.2020 г.


ОБЩИНА БРЕЗНИКПРЕБРОЯВАНЕ 2021Уведомяваме заинтересованите, че от 15.09.2020г. до 30.10.2020г. набираме кандидати за преброители и контрольори за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд от 22.01.2021г. до 15.02.2021г.


За територията на Община Брезник ще бъдат ангажирани 49 преброители за 74 преброителни участъка и 10 контрольори за 37 преброителни района. Всеки преброител ще обхване около 80 жилища и 200-250 души от населението. Заплащането ще е индивидуално и ще зависи от броя на преброените сгради, жилища и лица. Ценовите ставки са определени със заповед №РД-05-817 от 14.09.2020г. на Председателя на НСИ.


С ангажираните в преброяването преброители и контрольори, ще се сключат граждански договори с НСИ.


Кандидатстването за участие в преброяването ще се извърши с подаването на комплект документи на гише №2 в сградата на Община Брезник, ул. „Елена Георгиева“ №16. Критериите за подбор са утвърдени с Решение №6 на ЦКП.


Допълнителна информация и образци за кандидатстване може да намерите на сайта на Преброяване 2021 /www.census2021.bg/


Образци на документи, изискванията, цените/ставките, информация и съгласие за обработка на лични данни може да намерите ТУК.Председател на ОПК: И.Борисов


 17.09.2020 г. 


24.08.2020 г.


Община Брезник, на основание заповед №РД_2-560/21.08.2020 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти:


Вижте подробности


 


24.08.2020 г.


Община Брезник, на основание заповед №РД_2-561/21.08.2020 г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост:


Вижте подробности


 


 


 Вижте пълния текст на информацията


 


Заповед на кмета №РД_2-338/09.06.2020 г. във връзка с обявения пожароопасен сезон при извършване на дейности в земеделски земи


 


ВАЖНО!!! МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНАВИРУС


Информация за COVID-19 можете да намерите и тук, в рубриките „За граждани“ и „За медицински специалисти“.


 


Списък на служители от общините на територията на област Перник, осъществяващи социални дейности на карантинирани лица


 


 


 


На вниманието на родителите, чиито деца ще възстановят посещението си в ДГ "Брезица" - гр. Брезник Информирано съгласие и Заповед на кмета


 


 15.04.2020 г.ОБЯВЛЕНИЕВъв връзка с изпълнение на Споразумение към Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник“ по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година, за предоставяне на услуги за преодоляване на последиците и превенция срещу разпространението на COVID-19 на нуждаещи се лица,


Община Брезник обявява прием на кандидат-потребители за дейности, насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и възрастни в риск, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.


Услугите ще се осъществяват по механизми, недопускащи застрашаване на потребителите.


Вижте подробности и изтеглете Заявление


  


 


12.03.2020 г.


ОБЩИНА БРЕЗНИК


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, във връзка с писмо на зам. министър-председателя Т. Дончев и Заповед на кмета, Ви уведомяваме за възможностите за предоставянето на административни услуги в условията на разпространение на коронавирус:1. Услуги, които не изискват удостоверяване на самоличност могат да бъдат заявявани по ел. поща или пощенски оператор. Заявленията за съответната услуга могат да се изтеглят от сайта на общината www.breznik.info /общински услуги/ и заедно с необходимите документи да се изпращат на email: obshtina_breznik@abv.bg,. По същия начин ще можете да получите и готовите документи.2. Ако притежавате универсален електронен подпис на физическо лице или ПИК на НОИ, можете да заявите желаната услуга от секция ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ от www.breznik.info, следвайки указанията.


3. Ако разполагате с квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ, чрез системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ https://edelivery.egov.bg, можете да водите кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие в институциите.
4. Заплащането на местни данъци и такси можете да извършите от всички каси на Изипей или по банков път. /тел. за справки 077513950/Поради извършване на проветряване и дезинфекция на помещенията за работа с граждани, Центърът за административно обслужване ще прекъсва работа за времето от:10.00 – 10.15 ч., 12.00 – 12.15 ч., 14.00 – 14.15 ч.


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, приканваме Ви да се възползвате от възможностите за неприсъствено обслужване за да помогнем за ограничаването на епидемията от коронавирус


 


 


 


  


Калкулатор за данък МПС


 


 


 


 Уважаеми Съграждани,Във връзка със зачестилите въпроси относно поставяне и ползване на индивидуални съдове за смет от домакинствата в гр.Брезник за 2021 г., Ви уведомяваме, че всеки може да заяви ползване на същите, като подаде декларация по образец до 31.12.2020 г. в отдел „Местни данъци и такси“.Годишната такса битови отпадъци се формира както следва: