Вход за потребители              

2018-02-19 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

           На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 33/11.01.2018 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – Схема на трасе за обект: ВКЗ за УПИ № Х-6921 в квартал № 3931 по плана на гр. Велинград.             С настоящата схема се предвижда да се определи трасе на [...]

2018-02-19 / Обявление


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви по ЗУТ

      На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 202/16.02.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на УПИ № XXI-3080, кв. 113 по плана на гр.Велинград.        С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната не се променя. [...]

2018-02-19 / Обявление на Решение №662/20.12.2017г. на Административен съд-Пазарджик, съгласно чл.194 от АПК


Категория: Община Велинград

Posted in Обяви - Общински съвет

Обявление на Решение №662/20.12.2017г. на Административен съд-Пазарджик, съгласно чл.194 от АПК

2018-02-16 / Списък на ЛИЦА във връзка с чл.32 от ДОПК


Категория: Община Велинград

2018-02-16 / РАЗЯСНЕНИЕ по чл.33 от ЗОП


Категория: Община Велинград

Posted in МБАЛ - Велинград ЕООД

РАЗЯСНЕНИЕ

2018-02-16 / Отчет за подадени заявления ЗДОИ през 2017 г.


Категория: Община Велинград

Posted in Общи

1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2017 г. Инициатор Брой постъпили Заявления за ДОИ Брой заявления за ДОИ, оставане без разглеждане Общ брой на заявления за ДОИ От граждани на Република България 6 0 10 От чужденци и лица без гражданство 0 0 0 От журналисти 0 0 0 От фирми [...]

2018-02-15 / ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ГОРИВА


Категория: Община Велинград

Posted in Доставка на горива

ОБЩ. ПОРЪЧКА ГОРИВА

2018-02-15 / Годишен отчет ЗЕЕ


Категория: Община Велинград

Posted in Отчети и бази данни

Годишен отчет ЗЕЕ

2018-02-14 / Списък със земи от Общински поземлен фонд за предоставяне по чл.37и от ЗСПЗЗ


Категория: Община Велинград

Posted in Съобщения - Обяви и проекти на актове

Списък със земи от Общински поземлен фонд за предоставяне по чл.37и от ЗСПЗЗ

2018-02-13 / Проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на общинските пътища в община Велинград


Категория: Община Велинград

Posted in Проекти на актове

Дата на откриване: 14.02.2018 г., вкл. Целева група: Всички заинтересовани Сфера на действие: Община Велинград Дата на приключване: 17.03.2018 г. 1. Обявление пътища 2. Доклад на пътища 3. Проект решение пътища 4.Частична оценка въздействие пътища 5.Мотиви доклад пътища