Вход за потребители              

2023-01-27 / Съобщение


Категория: Община Велинград

Posted in Минерални води - обяви

Съобщение

2023-01-26 / Заповед №91/25.01.2023 г.- на кмета на община Велинград по Наредбата за водноспасителната дейност


Категория: Община Велинград

Posted in Заповеди

Заповед №91/25.01.2023 г.- на кмета на община Велинград по Наредбата за водноспасителната дейност.2023

2023-01-25 / ПРОЕКТ!ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ 2023/2024 ГОДИНА


Категория: Община Велинград

Posted in Проекти на актове

ПРОЕКТ!ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ 2023/2024 ГОДИНА

2023-01-24 / Обява до заинтересованите лица и общественост


Категория: Община Велинград

Posted in Уведомления за инвестиционни предложения за ОВОС

О Б Я ВА до заинтересованите лица и общественост   От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35     На основание постъпило писмо от „Братя Коцеви“ ООД с вх. № 53-00/168 от 24.01.2023 г. и чл.4, ал.2 от [...]

2023-01-23 / Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Декември 2022г., Разчет за финансиране на капиталовите разходи план/отчет за периода: 2022 Декември, Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19, Отчет по чл.3 от ПМС 326/2021 г., Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне на последствията във връзка с военните действия в Украйна


Категория: Община Велинград

Posted in БюджетОтчет за изпълнение на бюджета

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК [...]

2023-01-17 / Предстоящо заседание, което ще се проведе на 26.01.2023г. /Четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград


Категория: Община Велинград

Posted in Предстоящо заседание

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  26.01.2023г. /Четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград [...]

2023-01-11 / РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД


Категория: Община Велинград

Posted in Регистър за издадени разрешения за строеж по чл.5, ал.5 от ЗУТ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

2023-01-11 / Проект: Програма за 2023 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027 г.


Категория: Община Велинград

Posted in Проекти на актове

Програма за 2023 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027 г.