2015-01-30 / Нови разяснения по Програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Категория: Община Видин

Община Видин организира втора среща с домоуправители, за да направи нови конкретни разяснения във връзка с кандидатстването по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Тя бе водена от инж. Добромир Дилов – заместник-кмет и изпълняващ функциите кмет на общината. Участваха и експертите от специално създаденото звено за работа по програмата. На присъстващите [...]

2015-01-30 / Стартира кампанията за събиране на местните данъци


Категория: Община Видин

Кампанията за събиране на местните данъци и такси за 2015 година започва в началото на февруари. Гражданите, които заплатят целия размер на дължимия годишен данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства до края на месец април, могат да ползват 5 % отстъпка. Налице е възможността и за плащане на задълженията [...]

2015-01-28 / Декларациите за патентна дейност – до края на януари


Категория: Община Видин

В края на този месец изтича срокът за подаване на данъчните декларации от лицата, упражняващи патентна дейност – напомнят от отдел „Местни данъци и такси“ на Община Видин. Това са физически лица, включително еднолични търговци, които извършват патентни дейности, оборотът им за предходната година не превишава 50 000 лв. и не са регистрирани по Закона [...]

2015-01-27 / Обществено обсъждане на подробни устройствени планове


Категория: Община Видин

Обществено обсъждане на два проекта за подробни устройствени планове – за регулация и застрояване за преструктуриране на ж.к. „Панония” и за регулация и застрояване за „Северна промишлена зона – разширение”, беше проведено в Община Видин. На обсъждането присъстваха проектанти, граждани, представители на медиите, служители на общината и други обществено заинтересовани лица. Двата градоустройствени проекта са [...]

2015-01-26 / Борислава Борисова участва в среща със заместник-министъра на МОН


Категория: Община Видин

Дискусия с участието на директори на училища, детски градини и обслужващи звена от област Видин, във връзка с обсъждането на проект за Закон за предучилищното и училищното образование се проведе в СОУ „Цар Симеон Велики“. За нея бе поканена Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката. В срещата взеха участие депутатите Владимир Тошев и [...]

2015-01-26 / Плакет от Община Видин за носителя на отличието „Бялата птица“


Категория: Община Видин

Церемонията по връчване на статуетката за значим обществен принос се състоя в Пресклуба на БТА във Видин. Гост на събитието бе и инж. Добромир Дилов – заместник-кмет и изпълняващ функциите кмет на Община Видин. Присъстваха депутати от Видински регион, НВП Дометиан, представители на Видинска Света митрополия, на държавни и обществени институции. Наградата „Бялата птица“ за [...]

2015-01-23 / Започна подготовка за старта на туристическия сезон


Категория: Община Видин

С организирането на фестивал под наслов „История и вино“ тази година ще стане откриването на туристическия сезон в Община Видин. Събитието ще се проведе на 20 и 21 март. Началото ще бъде дадено в музей „Кръстата казарма“, където ще се подреди гостуващата изложба „Вино и смях“ от Дома на хумора и сатирата в Габрово. Присъстващите [...]

2015-01-22 / Председателят на Общински съвет – Видин, г-н Пламен Трифонов свиква редовно заседание на Общински съвет – Видин на 29.01.2015 г.


Категория: Община Видин

Председателят на Общински съвет – Видин, г-н Пламен Трифонов свиква редовно заседание на Общински съвет – Видин на 29.01.2015г., от 09.00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет Видин. Проект на дневен ред за заседанието на Общински съвет – Видин

2015-01-21 / Една фирма кандидатства за допълнителни строителни дейности по проект


Категория: Община Видин

Ценовите оферти във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет „Допълнителни строително-монтажни работи по изпълнението на проект “Съвременни социални жилища в гр. Видин” бяха отворени днес в общината. За участие в процедурата документи е подала една фирма – Браво-Строй ООД, гр. Благоевград. Пликът с ценовото предложение бе отворен от комисия с председател инж. Румен [...]

2015-01-21 / Бабинден в АГО на видинската болница


Категория: Община Видин

На Бабинден работещи в Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ „Св. Петка“ и гости по традиция се хванаха на хоро пред централния вход на болницата. След това тържеството продължи в отделението. Празника уважиха заместник-кметът и изпълняващ функциите кмет на Община Видин инж. Добромир Дилов и председателят на Общинския съвет Пламен Трифонов. Те връчиха поздравителни адреси на д-р [...]