2014-11-26 / Строителството на депото за отпадъци се извършва в срок


Категория: Община Видин

Заместник-кметът и изпълняващ функциите кмет на общината инж. Добромир Дилов се срещна с членовете на Регионалното сдружение на общините „Видин”. Поводът бе напредъкът на строителните дейности по проект „Изграждане на система за управление на отпадъците в регион Видин, България”. На събранието стана ясно, че Община Видин е създала необходимата организация за бързото и качествено изпълнение [...]

2014-11-25 / Фондация „Четири лапи” стартира акция във Видин


Категория: Община Видин

Представители на фондация „Четири лапи“ пристигнаха във Видин, за да извършат ваксинация, обезпаразитяване и кастрация на бездомните кучета. Освен това на животните се поставят и специални чипове, осигурени със средства на общината, за включване в Националната база данни. Община Видин е предоставила необходимите условия за нормалното протичане на работата на специалистите. Екипът на фондацията кастрира [...]

2014-11-25 / Празник на ОУ „Свети Климент Охридски“


Категория: Община Видин

Заместник-кметът на Община Видин Борислава Борисова бе гост на тържеството в ОУ „Св. Климент Охридски“, което се организира по случай 95-годишнината на училището. На него присъстваха също представители на Видинска Света митрополия и на Регионалния инспекторат по образование. За празника в двора на училището бяха открити мини ботаническа градина и спортна площадка. Тържествен водосвет отслужи [...]

2014-11-24 / Три оферти за строително-монтажни работи на културни институти


Категория: Община Видин

В Община Видин бяха отворени подадените оферти за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Строително-монтажни работи (СМР) на културни институти – народни читалища (НЧ) в Община Видин, както следва: НЧ „Цвят 1870”, гр. Видин; НЧ „Светлина – 1922 г.”, гр. Дунавци, НЧ „Просвета – 1937 г.”, с. Кутово; НЧ „Светлина – 1926”, [...]

2014-11-24 / Фотоизложба „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020“


Категория: Община Видин

Фотоизложбата „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020“ бе представена във фоайето пред Заседателната зала на Общински съвет – Видин. Събитието се организира от Областен информационен център – Видин и Община Видин. Фотоизложбата е част от националната инициатива на мрежата от 28 областни информационни центрове и се провежда от 24 до 28 ноември. „Стъпки по [...]

2014-11-21 / Семинар за ролята на читалищата в стратегията за учене през целия живот


Категория: Община Видин

Работен семинар на тема „Място и роля на народните читалища в Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020 г.)“ се проведе във Видин. Той се организира съвместно от Регионалния експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ (РЕКИЦ) и Областния информационен център. Семинарът бе открит от Борислава Борисова, заместник-кмет по хуманитарни дейности и социална политика в Община [...]

2014-11-21 / Една оферта за доставка на помагала за изоставащи ученици


Категория: Община Видин

В Община Видин беше отворена подадената оферта за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител за доставка на помагала за осъществяване на извънкласни занимания на изоставащите ученици с риск за отпадане от образователната система“. Начинанието се осъществява по проект „Реализация чрез интеграция” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. За [...]

2014-11-20 / Председателят на Общински съвет – Видин, г-н Пламен Трифонов свиква редовно заседание на Общински съвет – Видин на 27.11.2014 г.


Категория: Община Видин

Председателят на Общински съвет – Видин, г-н Пламен Трифонов свиква редовно заседание на Общински съвет – Видин на 27.11.2014г., от 09.00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Видин. Проект на дневен ред за заседанието на Общински съвет – Видин

2014-11-20 / Седем кандидати за снегопочистване на общинската пътна мрежа


Категория: Община Видин

В Община Видин бяха отворени подадените оферти за участие в обществената поръчка чрез публична покана с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населените места през оперативния сезон 2014-2015 г.“. Кандидатите за изпълнение на поръчката са седем: „ВИОЛИНА“ ООД – гр. Видин, „Гейв“ ООД – с. Антимово, Георги Иванов Георгиев – гр. [...]

2014-11-19 / Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ОП „Административен капацитет“


Категория: Община Видин

Общо пет участника кандидатстват за възлагане на обществена поръчка с предмет „Повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация Видин”. Офертите бяха отворени от комисия с председател Орлин Василев – секретар на Община Видин. На откритата процедура присъстваха външен експерт и представители на медиите. Кандидатите са „ЕВРО-АЛИАНС“ ООД, Обединение ДЗЗД „Добро управление Видин“, „ВАКАНЦИЯ“ ООД, [...]