Вход за потребители              

2018-08-17 / СПИСЪК НА ДАРИТЕЛИТЕ НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА ДОСПАТ ЗА 2018 ГОДИНА


Категория: Община Доспат

СПИСЪК НА ДАРИТЕЛИТЕ НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА ДОСПАТ ЗА 2018 ГОДИНА

2018-08-17 / Обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение за преустройство на І, ІІ и ІІІ етаж от сграда намираща се на ул.”К.П.Войвода №3 в град Доспат”


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение за преустройство на І, ІІ и ІІІ етаж от сграда намираща се на ул.”К.П.Войвода №3 в град Доспат”

2018-08-13 / Обществена поръчка с предмет: Изработка на ПУП – ПРЗ за Нов Градски център в гр.Доспат


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: Изработка на ПУП – ПРЗ за Нов Градски център в гр.Доспат

2018-08-06 / Обществена поръчка с предмет: "Изработване на технически проекти , КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за „Рехабилитация на улична мрежа в град Доспат, с.Барутин, с.Бръщен, с.Црънча, с.Змейца, с.Късак, с.Любча, с.Чавдар"


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: "Изработване на технически проекти , КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за „Рехабилитация на улична мрежа в град Доспат, с.Барутин, с.Бръщен, с.Црънча, с.Змейца, с.Късак, с.Любча, с.Чавдар"

2018-08-01 / Заповед: относно ограничаване достъпа до горски територии в обхвата на РДГ Смолян за срок от три месеца на лица, които събират трюфели


Категория: Община Доспат

Заповед: относно ограничаване достъпа до горски територии в обхвата на РДГ Смолян за срок от три месеца на лица, които събират трюфели

2018-07-31 / Решения № 613 до № 625 на Общински съвет Доспат, взети с Протокол № 45/25.07.2018 г.


Категория: Община Доспат

Решения № 613 до № 625 на Общински съвет Доспат, взети с Протокол № 45/25.07.2018 г.

2018-07-30 / Обществена поръчка с предмет: "Доставка на употребяван автомобил за нуждите на ЦОП и ДЦДУ – град Доспат"


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на употребяван автомобил за нуждите на ЦОП и ДЦДУ – град Доспат"

2018-07-26 / Обществена поръчка с предмет: "Изграждане на многофункционална площадка за игра в село Барутин , Бръщен и Змейца"


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: "Изграждане на многофункционална площадка за игра в село Барутин , Бръщен и Змейца"

2018-07-25 / Обществена поръчка чрез събиране на оферти за изграждане на „Подпорна стена за укрепване на улица в кв. 63 - гр. Доспат, област Смолян”


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка чрез събиране на оферти за изграждане на „Подпорна стена за укрепване на улица в кв. 63 - гр. Доспат, област Смолян”

2018-07-23 / Общински съвет Доспат заседава на 25 юли ... ДНЕВЕН РЕД


Категория: Община Доспат

Общински съвет Доспат заседава на 25 юли ... ДНЕВЕН РЕД

2018-07-19 / На вниманието на земеделските стопани, отглеждащи, овце-майки и/ или кози-майки


Категория: Община Доспат

На вниманието на земеделските стопани, отглеждащи, овце-майки и/ или кози-майки

2018-07-18 / Инвестиционното предложение за създаване и монтиране на преместваем обект малка семейна мандра за преработка на мляко в поземлен имот с идент. № 23025.501.235, УПИ ХІІІ – 946, землище гр. Досп


Категория: Община Доспат

Инвестиционното предложение за създаване и монтиране на преместваем обект малка семейна мандра за преработка на мляко в поземлен имот с идент. № 23025.501.235, УПИ ХІІІ – 946, землище гр. Досп

2018-07-16 / Обява: Продажба на имоти в населените места с. Любча и с. Змейца


Категория: Община Доспат

Обява: Продажба на имоти в населените места с. Любча и с. Змейца

2018-07-06 / На вниманието на търговците, които участват в Празника на Община Доспат


Категория: Община Доспат

На вниманието на търговците, които участват в Празника на Община Доспат

2018-07-05 / Съобщение: До Директора на РИОСВ - Смолян, относно: предоставяне на справка за съответствие на Общ устройствен план на Община Доспат с основните препоръки по ЕО


Категория: Община Доспат

Съобщение: До Директора на РИОСВ - Смолян, относно: предоставяне на справка за съответствие на Общ устройствен план на Община Доспат с основните препоръки по ЕО

2018-07-04 / Съобщение: Със заповед № А-324/04.07.2018 г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор № 23025.43.10, местността "Чинлий", землище на гр. Доспат с възложител "Гарант-99" ЕООД с управител Аида Радева


Категория: Община Доспат

Съобщение: Със заповед № А-324/04.07.2018 г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор № 23025.43.10, местността "Чинлий", землище на гр. Доспат с възложител "Гарант-99" ЕООД с управител Аида Радева

2018-07-04 / Съобщение: със заповед № А-325/04.07.2018 г. е одобрен проект ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор № 230025.158.23, м. "Хаджиосманското", землище на гр. Доспат с възложител Севдалина Моллова


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед № А-325/04.07.2018 г. е одобрен проект ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор № 230025.158.23, м. "Хаджиосманското", землище на гр. Доспат с възложител Севдалина Моллова

2018-06-28 / Решения № 602 до № 612 на Общински съвет Доспат, взети с Протокол № 44/22.06.2018 г.


Категория: Община Доспат

Решения № 602 до № 612 на Общински съвет Доспат, взети с Протокол № 44/22.06.2018 г.

2018-06-22 / График за предстоящи разяснителни кампании в населените места на Община Доспат във връзка с прием на заявления за длъжностите, предвидени в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство“


Категория: Община Доспат

График за предстоящи разяснителни кампании в населените места на Община Доспат във връзка с прием на заявления за длъжностите, предвидени в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство“

2018-06-20 / Съобщение: изработен проект ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор № 23025.43.10, местността "Чинлий", землище на гр. Доспат с възложител "Гарант-99" ЕООД


Категория: Община Доспат

Съобщение: изработен проект ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор № 23025.43.10, местността "Чинлий", землище на гр. Доспат с възложител "Гарант-99" ЕООД

2018-06-20 / Съобщение: Изработен ПУП-ИПР за УПИ-I-3, кв. 6 по плана на с. Късак, с възложител Община Доспат и Шабан Асанов


Категория: Община Доспат

Съобщение: Изработен ПУП-ИПР за УПИ-I-3, кв. 6 по плана на с. Късак, с възложител Община Доспат и Шабан Асанов

2018-06-20 / Стартира процедура за подбор на проектни предложения на МИГ ВЗР "Борино-Доспат-Сърница"


Категория: Община Доспат

Стартира процедура за подбор на проектни предложения на МИГ ВЗР "Борино-Доспат-Сърница"

2018-06-18 / Заседание на Общински съвет Доспат на 22.06.2018 г. от 15.00 часа


Категория: Община Доспат

Заседание на Общински съвет Доспат на 22.06.2018 г. от 15.00 часа

2018-06-18 / Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 21.06.2018 г. от 15.00


Категория: Община Доспат

Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 21.06.2018 г. от 15.00

2018-06-14 / Заповед относно определяне на имоти, в които да се депонират земни скални маси при извършване на изкопни работи от гражданите и юридическите лица на територията на община Доспат


Категория: Община Доспат

Заповед относно определяне на имоти, в които да се депонират земни скални маси при извършване на изкопни работи от гражданите и юридическите лица на територията на община Доспат

2018-06-12 / Започва прием на документи по проект „Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство”


Категория: Община Доспат

Започва прием на документи по проект „Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство”

2018-06-12 / Съобщение: Наближава крайният срок за плащане на данъците


Категория: Община Доспат

Съобщение: Наближава крайният срок за плащане на данъците

2018-06-11 / Съобщение: Стартира Проект „Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство”


Категория: Община Доспат

Съобщение: Стартира Проект „Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство”

2018-06-11 / Съобщение: Изработен ПУП-ИПР за имот с идентификатор № 23025.42.17, образуващ УПИ-I42.17, местност "Далоското", землище на гр. Доспат с възложители: Валери Данаилов и Габриела Бърчинкова


Категория: Община Доспат

Съобщение: Изработен ПУП-ИПР за имот с идентификатор № 23025.42.17, образуващ УПИ-I42.17, местност "Далоското", землище на гр. Доспат с възложители: Валери Данаилов и Габриела Бърчинкова

2018-06-11 / Съобщение: изработен ПУП-ПРЗ за ПИ-012263 и № 0122266, местност "Въпката", землище на с. Барутин с възложител "МОНД - Дервиш"


Категория: Община Доспат

Съобщение: изработен ПУП-ПРЗ за ПИ-012263 и № 0122266, местност "Въпката", землище на с. Барутин с възложител "МОНД - Дервиш"

2018-06-11 / Съобщение: Изработен ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор № 23025.158.23, местност "Хаджиосманското", землище на гр. Доспат, възложител: Севдалина Моллова


Категория: Община Доспат

Съобщение: Изработен ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор № 23025.158.23, местност "Хаджиосманското", землище на гр. Доспат, възложител: Севдалина Моллова

2018-06-11 / Съобщение: изработен ПУП-ИПР за имот с пл. сн. № 261, участващ в УПИ-I-261 и имот с пл. сн. № 258 в УПИ-II-257,258, кв.33 по плана на с. Любча. Възложители: Община Доспат и Филип Куцовски.


Категория: Община Доспат

Съобщение: изработен ПУП-ИПР за имот с пл. сн. № 261, участващ в УПИ-I-261 и имот с пл. сн. № 258 в УПИ-II-257,258, кв.33 по плана на с. Любча. Възложители: Община Доспат и Филип Куцовски.

2018-06-11 / Съобщение: Изработе ПУП-ИПР за имот с идентификатор № 23025.501.470 и № 23025.501.1298 - почивна станция и бунгала на ДЗИ, с възложител "ДЗИ животозастраховане" ЕАД - гр. София


Категория: Община Доспат

Съобщение: Изработе ПУП-ИПР за имот с идентификатор № 23025.501.470 и № 23025.501.1298 - почивна станция и бунгала на ДЗИ, с възложител "ДЗИ животозастраховане" ЕАД - гр. София

2018-06-07 / Проект на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие "Озеленяване и благоустройство" гр. Доспат, област Смолян


Категория: Община Доспат

Проект на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие "Озеленяване и благоустройство" гр. Доспат, област Смолян

2018-06-05 / Решения на Общински съвет Доспат от № 593 до № 601, взети с Протокол № 43 от 30 май 2018 година


Категория: Община Доспат

Решения на Общински съвет Доспат от № 593 до № 601, взети с Протокол № 43 от 30 май 2018 година

2018-06-05 / Обявление: относно предстояща процедура по замяна по глава IV от Закона за общинската собственост


Категория: Община Доспат

Обявление: относно предстояща процедура по замяна по глава IV от Закона за общинската собственост

2018-06-04 / Намаляване на такси смет и нови работни места ще осигури изпълнението на проекта за изграждане на инсталация за компостиране и за предварително третиране на боклука


Категория: Община Доспат

Намаляване на такси смет и нови работни места ще осигури изпълнението на проекта за изграждане на инсталация за компостиране и за предварително третиране на боклука

2018-06-04 / Проект за 9,7 милиона лева стартира на територията на Община Доспат


Категория: Община Доспат

Проект за 9,7 милиона лева стартира на територията на Община Доспат

2018-06-04 / Съобщение за инвестиционно намерение: „Модернизация на съществуваща кравеферма – увеличаване на капацитета от 35 бр. крави на 110 бр. крави” крави намиращи се в имот УПИ ХVII кв. 8 в с. Змейца, община Доспат, обл. Смолян с възложител Валери Божилов


Категория: Община Доспат

Съобщение за инвестиционно намерение: „Модернизация на съществуваща кравеферма – увеличаване на капацитета от 35 бр. крави на 110 бр. крави” крави намиращи се в имот УПИ ХVII кв. 8 в с. Змейца, община Доспат, обл. Смолян с възложител Валери Божилов

2018-05-30 / Обява: продажба на Настолна Пробивна Бормашина и отдаване под наем на част от първия етаж източна на бивш Рудничен блок


Категория: Община Доспат

Обява: продажба на Настолна Пробивна Бормашина и отдаване под наем на част от първия етаж източна на бивш Рудничен блок

2018-05-29 / Обществена поръчка с предмет: "Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: "Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от

2018-05-25 / Заседание на Об С Доспат на 30 май ... Дневен ред


Категория: Община Доспат

Заседание на Об С Доспат на 30 май ... Дневен ред

2018-05-25 / Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, насрочено за 28 май 2018 г.


Категория: Община Доспат

Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, насрочено за 28 май 2018 г.

2018-05-21 / Покана за публично обсъждане на отчета на Бюджет на Община Доспат за 2017 г.


Категория: Община Доспат

Покана за публично обсъждане на отчета на Бюджет на Община Доспат за 2017 г.

2018-05-21 / 190 лица получават топъл обяд


Категория: Община Доспат

190 лица получават топъл обяд

2018-05-18 / Пазарни консултации с предмет: „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение в град Доспат и селата Барутин, Змейца и Бръщен“


Категория: Община Доспат

Пазарни консултации с предмет: „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение в град Доспат и селата Барутин, Змейца и Бръщен“

2018-05-11 / Уведомление: до наследниците на Реджеп С. Хавальов от гр. Доспат и до Сашо Д. Ясенов от с. Любча


Категория: Община Доспат

Уведомление: до наследниците на Реджеп С. Хавальов от гр. Доспат и до Сашо Д. Ясенов от с. Любча

2018-05-11 / Комисия реши: достъпът до имот № 23025.502.152 да се счита безвъзмездно... Протокол


Категория: Община Доспат

Комисия реши: достъпът до имот № 23025.502.152 да се счита безвъзмездно... Протокол

2018-05-08 / На вниманието на г-жа Гергана Байрямова - заповед: На 22 май започва принудително премахване на два броя временни дървени постройки в м. "Калаикоското"


Категория: Община Доспат

На вниманието на г-жа Гергана Байрямова - заповед: На 22 май започва принудително премахване на два броя временни дървени постройки в м. "Калаикоското"

2018-05-08 / Решения на Общински съвет Доспат от № 571 до № 592, взети с Протоколи № 41 и 42


Категория: Община Доспат

Решения на Общински съвет Доспат от № 571 до № 592, взети с Протоколи № 41 и 42