Вход за потребители              

2018-12-18 / Съобщение: със заповед № А-535 от 14.12.2018 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за имот с пл. сн. № 273, образуващ УПИ-XII-273, кв. 13 по плана на с. Црънча с възложители Община Доспат и Феим Ислям


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед № А-535 от 14.12.2018 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за имот с пл. сн. № 273, образуващ УПИ-XII-273, кв. 13 по плана на с. Црънча с възложители Община Доспат и Феим Ислям

2018-12-18 / Съобщение за: изработен ПУП-ИПР за УПИ-ХХVIII-207 и УПИ-VII-207,2077,7008,7034 в кв. 37 по плана на гр. Доспат с възложители Велин В. Терзиев, Велин В. Терзиев и Румен М. Терзиев


Категория: Община Доспат

Съобщение за: изработен ПУП-ИПР за УПИ-ХХVIII-207 и УПИ-VII-207,2077,7008,7034 в кв. 37 по плана на гр. Доспат с възложители Велин В. Терзиев, Велин В. Терзиев и Румен М. Терзиев

2018-12-18 / Публично състезание за изпълнение на СМР с наименование : „Благоустрояване и озеленяване на общински имоти и изграждане на пешеходна алея до брега на яз. Доспат”


Категория: Община Доспат

Публично състезание за изпълнение на СМР с наименование : „Благоустрояване и озеленяване на общински имоти и изграждане на пешеходна алея до брега на яз. Доспат”

2018-12-17 / Заседание на Общински съвет Доспат на 20 декември - дневен ред


Категория: Община Доспат

Заседание на Общински съвет Доспат на 20 декември - дневен ред

2018-12-17 / Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 17.12.2018 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат


Категория: Община Доспат

Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 17.12.2018 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат

2018-12-14 / Обява: Продажба на имоти


Категория: Община Доспат

Обява: Продажба на имоти

2018-12-11 / Публично състезание с предмет: „Благоустрояване на уличната мрежа на гр. Доспат, с.Барутин, , с.Любча, с.Змейца и с.Црънча, общ. Доспат, обл.Смолян”


Категория: Община Доспат

Публично състезание с предмет: „Благоустрояване на уличната мрежа на гр. Доспат, с.Барутин, , с.Любча, с.Змейца и с.Црънча, общ. Доспат, обл.Смолян”

2018-12-06 / Публично обсъждане на проекта за промени в Наредбата чл.1, ал.2 и 3 от ЗМДТ, за определянето и администрирането на местните данъци (НОАМД) в община Доспат


Категория: Община Доспат

Публично обсъждане на проекта за промени в Наредбата чл.1, ал.2 и 3 от ЗМДТ, за определянето и администрирането на местните данъци (НОАМД) в община Доспат

2018-12-03 / Съобщение за инвестиционно намерение: "Животновъден обект за отглеждане на крави" в местн. "Аметкова лъка" в землището на село Барутин


Категория: Община Доспат

Съобщение за инвестиционно намерение: "Животновъден обект за отглеждане на крави" в местн. "Аметкова лъка" в землището на село Барутин

2018-12-03 / Поздравителен адрес от Кмета на Община Доспат по случай Трети декември, Международен ден на хората с увреждания.


Категория: Община Доспат

Поздравителен адрес от Кмета на Община Доспат по случай Трети декември, Международен ден на хората с увреждания.

2018-11-23 / Министър Красимир Вълчев: Благодарение на Кмета проблемите в образованието в община Доспат са в историята


Категория: Община Доспат

Министър Красимир Вълчев: Благодарение на Кмета проблемите в образованието в община Доспат са в историята

2018-11-20 / Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Oсъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови


Категория: Община Доспат

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Oсъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови

2018-11-19 / Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев подписа договорите за работа на 36 безработни лица


Категория: Община Доспат

Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев подписа договорите за работа на 36 безработни лица

2018-11-13 / ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА РАБОТНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ, ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА СМЕСЕНО СЪБРАНИ БИТОВ


Категория: Община Доспат

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА РАБОТНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ, ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА СМЕСЕНО СЪБРАНИ БИТОВ

2018-11-13 / За да опазим горите на България


Категория: Община Доспат

За да опазим горите на България

2018-11-12 / Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Доспат, 2018 г. - 2023 г.


Категория: Община Доспат

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Доспат, 2018 г. - 2023 г.

2018-11-09 / Проект за план-сметка за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на общ. Доспат за 2019 г.


Категория: Община Доспат

Проект за план-сметка за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на общ. Доспат за 2019 г.

2018-11-09 / Проект за Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат


Категория: Община Доспат

Проект за Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат

2018-11-09 / ИЗЯВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДОСПАТ


Категория: Община Доспат

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДОСПАТ

2018-11-09 / Инвестиционно предложение е „Дентален център – Промяна на предназначението по чл. 154 от ЗУТ на сграда в имот 23025.501.975 от Автогара в Дентален център, гр. Доспат”


Категория: Община Доспат

Инвестиционно предложение е „Дентален център – Промяна на предназначението по чл. 154 от ЗУТ на сграда в имот 23025.501.975 от Автогара в Дентален център, гр. Доспат”

2018-11-08 / Решения от № 659 до № 665 на Общински съвет Доспат, взети с Протокол № 49/02.11.2018 г.


Категория: Община Доспат

Решения от № 659 до № 665 на Общински съвет Доспат, взети с Протокол № 49/02.11.2018 г.

2018-11-05 / Уведомително писмо: На вниманието на г-н Ев. Мутафов


Категория: Община Доспат

Уведомително писмо: На вниманието на г-н Ев. Мутафов

2018-11-05 / Уведомително писмо: на вниманието на г-жа С. Мутафова


Категория: Община Доспат

Уведомително писмо: на вниманието на г-жа С. Мутафова

2018-11-05 / Обява: за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински имот


Категория: Община Доспат

Обява: за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински имот

2018-11-02 / Съобщение за инвестиционно намерение: създаване на малка семейна мандра за преработка на мляко в гр. Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение за инвестиционно намерение: създаване на малка семейна мандра за преработка на мляко в гр. Доспат

2018-11-01 / Поздравление на Кмета на Община Доспат по повод Първи ноември - Ден на народните будители


Категория: Община Доспат

Поздравление на Кмета на Община Доспат по повод Първи ноември - Ден на народните будители

2018-10-29 / Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за имот с пл. сн. № 273, кв. 13 по плана на с. Црънча с възложители Община Доспат и Феим Ислям


Категория: Община Доспат

Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за имот с пл. сн. № 273, кв. 13 по плана на с. Црънча с възложители Община Доспат и Феим Ислям

2018-10-29 / Съобщение: изработен и ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор № 410006.8.122, местността "Ливаде", землището на с. Късак с възложител Ангел Евтимов


Категория: Община Доспат

Съобщение: изработен и ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор № 410006.8.122, местността "Ливаде", землището на с. Късак с възложител Ангел Евтимов

2018-10-29 / Съобщение: със заповед № А-454/19.10.2018 г. е одобрен ПУП-ИПР за УПИ-XV в кво. 18 по плана на гр. Доспат с възложители Община Доспат и Лилко Вълнев


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед № А-454/19.10.2018 г. е одобрен ПУП-ИПР за УПИ-XV в кво. 18 по плана на гр. Доспат с възложители Община Доспат и Лилко Вълнев

2018-10-29 / Със заповед № А-456/19.10.2018 г. е одобрен проект на ПУП за УПИ-XX-194, кв. 13 по плана на с. Змейца с възложител Шабан Билялов


Категория: Община Доспат

Със заповед № А-456/19.10.2018 г. е одобрен проект на ПУП за УПИ-XX-194, кв. 13 по плана на с. Змейца с възложител Шабан Билялов

2018-10-29 / Заседание на Общински съвет Доспат на 02.11.2018 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет Доспат


Категория: Община Доспат

Заседание на Общински съвет Доспат на 02.11.2018 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет Доспат

2018-10-29 / Покана за заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 01.11.2018 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат


Категория: Община Доспат

Покана за заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 01.11.2018 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат

2018-10-29 / Обявление за замяна на имот


Категория: Община Доспат

Обявление за замяна на имот

2018-10-25 / Решения от № 649 до 658 на Общински съвет Доспат, взети с Протокол № 48 от 19 октомври 2018 година


Категория: Община Доспат

Решения от № 649 до 658 на Общински съвет Доспат, взети с Протокол № 48 от 19 октомври 2018 година

2018-10-19 / Съобщение: периодично ще се затваря пътя към бившия ДАП заради строително-монтажни работи


Категория: Община Доспат

Съобщение: периодично ще се затваря пътя към бившия ДАП заради строително-монтажни работи

2018-10-17 / Обществена поръчка с предмет: "„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на община Доспат“ по четири обособени позиции"


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: "„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на община Доспат“ по четири обособени позиции"

2018-10-17 / Започнаха обученията по Проект “Общинско социално предприятие “Озеленяване и благоустройство”


Категория: Община Доспат

Започнаха обученията по Проект “Общинско социално предприятие “Озеленяване и благоустройство”

2018-10-16 / Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на водосн


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на водосн

2018-10-16 / Нарушено водоподаване в централната част на град Доспат заради ремонти в дните 17 и 18 октомври


Категория: Община Доспат

Нарушено водоподаване в централната част на град Доспат заради ремонти в дните 17 и 18 октомври

2018-10-16 / Заседание на Общински съвет Доспат на 19 октомври ... ДНЕВЕН РЕД


Категория: Община Доспат

Заседание на Общински съвет Доспат на 19 октомври ... ДНЕВЕН РЕД

2018-10-16 / Дневен ред за предстоящо заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 17.10.2018 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат


Категория: Община Доспат

Дневен ред за предстоящо заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 17.10.2018 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат

2018-10-15 / На вниманието на земеделските стопани в Община Доспат: устойчиви сортове картофи на болестта "Рак по картофите"


Категория: Община Доспат

На вниманието на земеделските стопани в Община Доспат: устойчиви сортове картофи на болестта "Рак по картофите"

2018-10-11 / Заповед за границите на районите, видът на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване в Община Доспат през 2019 г.


Категория: Община Доспат

Заповед за границите на районите, видът на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване в Община Доспат през 2019 г.

2018-10-05 / Уведомление до г-н Росен С. Халачев от град Доспат


Категория: Община Доспат

Уведомление до г-н Росен С. Халачев от град Доспат

2018-10-05 / Решения от № 639 до № 649 на Общински съвет Доспат, взети с Протокол № 47 от 28 септември 2018 година


Категория: Община Доспат

Решения от № 639 до № 649 на Общински съвет Доспат, взети с Протокол № 47 от 28 септември 2018 година

2018-10-01 / Обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнители за ремонт и реконструкция на улична мрежа на територията на община Доспат по 2 (две) обособени позиции


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнители за ремонт и реконструкция на улична мрежа на територията на община Доспат по 2 (две) обособени позиции

2018-09-25 / Дневен ред на предстоящо заседание на Общински съвет Доспат


Категория: Община Доспат

Дневен ред на предстоящо заседание на Общински съвет Доспат

2018-09-25 / Обява относно инвестиционно предложение в местността "Кърваво дере", землище на град Доспат


Категория: Община Доспат

Обява относно инвестиционно предложение в местността "Кърваво дере", землище на град Доспат

2018-09-21 / Съобщение: УТ-1320/21.09.2018 г. относно одобрен ПУП-ПРЗ, м. "Долна Бартина", с. Барутин


Категория: Община Доспат

Съобщение: УТ-1320/21.09.2018 г. относно одобрен ПУП-ПРЗ, м. "Долна Бартина", с. Барутин

2018-09-21 / Съобщение: УТ-1321/21.09.2018 г. относно изработен ПУП-ИПР, кв. 45 по плана на с. Любча


Категория: Община Доспат

Съобщение: УТ-1321/21.09.2018 г. относно изработен ПУП-ИПР, кв. 45 по плана на с. Любча