Вход за потребители              

2017-08-10 / Предложения за публично обсъждане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици 2017-2020 и Годишен план за подкрепа за личностно развитие да деца и ученици през учебната 2017/2018 година.


Категория: Община Доспат

Предложения за публично обсъждане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици 2017-2020 и Годишен план за подкрепа за личностно развитие да деца и ученици през учебната 2017/2018 година.

2017-08-09 / Продажби на имоти в: с.Барутин, с.Любча и с.Змейца. Срокове за подаване на документи до 28 август


Категория: Община Доспат

Продажби на имоти в: с.Барутин, с.Любча и с.Змейца. Срокове за подаване на документи до 28 август

2017-08-01 / Съобщение относно проектно предложение: "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО ДОСПАТ"


Категория: Община Доспат

Съобщение относно проектно предложение: "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО ДОСПАТ"

2017-07-27 / Решения на Общински съвет Доспат, взети с Протокол № 30 от 21 юли 2017 г.


Категория: Община Доспат

Решения на Общински съвет Доспат, взети с Протокол № 30 от 21 юли 2017 г.

2017-07-26 / На вниманието на Веселин Сариев, гр.Доспат: ОБЯВЛЕНИЕ


Категория: Община Доспат

На вниманието на Веселин Сариев, гр.Доспат: ОБЯВЛЕНИЕ

2017-07-21 / Кметът забранява паленето на стърнища ... ЗАПОВЕД


Категория: Община Доспат

Кметът забранява паленето на стърнища ... ЗАПОВЕД

2017-07-19 / Публично състезание с предмет: Избор на изпълнител на дейности зa oценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите на фаза работен проект и изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ за обек


Категория: Община Доспат

Публично състезание с предмет: Избор на изпълнител на дейности зa oценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите на фаза работен проект и изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ за обек

2017-07-18 / ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител/и за изготвяне на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор за обекти , с които ще се кандидатства за подпомагане за дейности съгласно член 4 т.4 и член 4 т.8 от Наредба № 12 от 25 юли


Категория: Община Доспат

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител/и за изготвяне на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор за обекти , с които ще се кандидатства за подпомагане за дейности съгласно член 4 т.4 и член 4 т.8 от Наредба № 12 от 25 юли

2017-07-17 / Обяви относно продажби на имоти в: с.Змейца местн. "Шамака" и УПИ ІІ-230 ,кв.5, отдаване под наем първи етаж от читалище , УПИ V ,кв.24 на с.Късак, имот с пл.сн.№001306 в м. Бралото ,землище на с.Змейца, имот с пл.сн.№009126 в м. Дола ,землище на с.З


Категория: Община Доспат

Обяви относно продажби на имоти в: с.Змейца местн. "Шамака" и УПИ ІІ-230 ,кв.5, отдаване под наем първи етаж от читалище , УПИ V ,кв.24 на с.Късак, имот с пл.сн.№001306 в м. Бралото ,землище на с.Змейца, имот с пл.сн.№009126 в м. Дола ,землище на с.З

2017-07-17 / ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по две обособени позиции ОП1- за дейности съгласно член 4 т.4 на Наредба № 12 на МЗХ за изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, пре


Категория: Община Доспат

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по две обособени позиции ОП1- за дейности съгласно член 4 т.4 на Наредба № 12 на МЗХ за изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, пре

2017-07-14 / Събиране на оферти за „Техническо обслужване , ремонт и поддръжка на МПС собственост на общинска администрация Доспат за срок от 12 месеца включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им”


Категория: Община Доспат

Събиране на оферти за „Техническо обслужване , ремонт и поддръжка на МПС собственост на общинска администрация Доспат за срок от 12 месеца включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им”

2017-07-14 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ ЗАСЕДАВА НА 21-ВИ ЮЛИ ... ДНЕВЕН РЕД


Категория: Община Доспат

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ ЗАСЕДАВА НА 21-ВИ ЮЛИ ... ДНЕВЕН РЕД

2017-07-14 / На 18-ти юли заседават Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат ... ПОКАНА


Категория: Община Доспат

На 18-ти юли заседават Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат ... ПОКАНА

2017-07-11 / Съобщение: Със заповед № А-310/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-XI-122 и УПИ-XII-122, кв.13 по плана на с.Црънча с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: Със заповед № А-310/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-XI-122 и УПИ-XII-122, кв.13 по плана на с.Црънча с възложител Община Доспат

2017-07-11 / Съобщение: Със заповед № А-311/06.07.2017 г. е одобрен проект на ПУП-ИПР за УПИ-XII и УПИ-XIII, кв.10 по плана на с.Късак с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: Със заповед № А-311/06.07.2017 г. е одобрен проект на ПУП-ИПР за УПИ-XII и УПИ-XIII, кв.10 по плана на с.Късак с възложител Община Доспат

2017-07-11 / Съобщение: Със заповед № А-312/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ- и УПИ-, кв. 30 по плана на с. Барутин с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: Със заповед № А-312/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ- и УПИ-, кв. 30 по плана на с. Барутин с възложител Община Доспат

2017-07-11 / Съобщение: Със заповед № А-313/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-I и УПИ-XVIII, кв.30 по плана на с.Любча с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: Със заповед № А-313/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-I и УПИ-XVIII, кв.30 по плана на с.Любча с възложител Община Доспат

2017-07-11 / Съобщение: Със заповед № А-314/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-II и УПИ-VII, кв. 17 по плана на с.Змейца с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: Със заповед № А-314/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-II и УПИ-VII, кв. 17 по плана на с.Змейца с възложител Община Доспат

2017-07-11 / Съобщение: Със заповед № А-315/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-II-299 и УПИ-VI-299, кв.41 по плана на с.Бръщен с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: Със заповед № А-315/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-II-299 и УПИ-VI-299, кв.41 по плана на с.Бръщен с възложител Община Доспат

2017-07-11 / Съобщение: Със заповед № А-316/06.07.2017 г. е попълнен имот с пл. сн. № 276, участващ в УПИ-VIII-276, кв. 4 по плана на с. Црънча с възложители: Асен Дерменджиев и Зина Дерменджиева


Категория: Община Доспат

Съобщение: Със заповед № А-316/06.07.2017 г. е попълнен имот с пл. сн. № 276, участващ в УПИ-VIII-276, кв. 4 по плана на с. Црънча с възложители: Асен Дерменджиев и Зина Дерменджиева

2017-07-11 / Съобщение: със заповед № А-317 от 06.06.2017 г. е попълнен имот с пл. сн. № 767, кв. 22 по плана на с.Барутин с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед № А-317 от 06.06.2017 г. е попълнен имот с пл. сн. № 767, кв. 22 по плана на с.Барутин с възложител Община Доспат

2017-07-11 / Съобщение: Със заповед № А-318/06.07.2017 г. е попълнен имот с пл.сн. № 302, кв. 10 по плана на с. Чавдар с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: Със заповед № А-318/06.07.2017 г. е попълнен имот с пл.сн. № 302, кв. 10 по плана на с. Чавдар с възложител Община Доспат

2017-07-11 / Съобщение: Изработен е ПУП-ИПР за имот с пл. сн. № 236, образуващ УПИ-XVII-236, кв.4 по плана на с. Късак с възложители: Община Доспат и Идриз Сираков


Категория: Община Доспат

Съобщение: Изработен е ПУП-ИПР за имот с пл. сн. № 236, образуващ УПИ-XVII-236, кв.4 по плана на с. Късак с възложители: Община Доспат и Идриз Сираков

2017-07-11 / Съобщение: Изработен е ПУП-ИПР за имоти с пл.сн. № 127, № 128, № 129, № 130, кв. 33 по плана на с.Късак, с възложители Община Доспат и Реджеп Арифов


Категория: Община Доспат

Съобщение: Изработен е ПУП-ИПР за имоти с пл.сн. № 127, № 128, № 129, № 130, кв. 33 по плана на с.Късак, с възложители Община Доспат и Реджеп Арифов

2017-07-07 / Решения на Общински съвет Доспат, взети с Протокол № 29 от 30 юни 2017 г.


Категория: Община Доспат

Решения на Общински съвет Доспат, взети с Протокол № 29 от 30 юни 2017 г.

2017-07-06 / Продажба на имот в с.Барутин: УПИ ХІ ,кв.75 на с.Барутин с площ от 850 кв.м. чрез търг с тайно наддаване с начална тръжна цена 8 500 ,00 лв. / осем хиляди и петстотин лева / без ДДС


Категория: Община Доспат

Продажба на имот в с.Барутин: УПИ ХІ ,кв.75 на с.Барутин с площ от 850 кв.м. чрез търг с тайно наддаване с начална тръжна цена 8 500 ,00 лв. / осем хиляди и петстотин лева / без ДДС

2017-07-04 / ОБЯВЛЕНИЕ: приключва Проект №BG05М9OР001-2-0040-С001, „Център за социални услуги в домашна среда – град Доспат”


Категория: Община Доспат

ОБЯВЛЕНИЕ: приключва Проект №BG05М9OР001-2-0040-С001, „Център за социални услуги в домашна среда – град Доспат”

2017-07-03 / Отговор на жалба относно: Замърсяване от кравеферма в местността "Мустафинкова ливада", землище гр.Доспат


Категория: Община Доспат

Отговор на жалба относно: Замърсяване от кравеферма в местността "Мустафинкова ливада", землище гр.Доспат

2017-06-23 / Заседание на Общински съвет - Доспат на 30 юни 2017 г. ... ПОКАНА


Категория: Община Доспат

Заседание на Общински съвет - Доспат на 30 юни 2017 г. ... ПОКАНА

2017-06-23 / Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 28.06.2017г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат ... ПОКАНА


Категория: Община Доспат

Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 28.06.2017г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат ... ПОКАНА

2017-06-22 / Съобщение: със заповед № А-289/22.06.2017 г. е попълнен имот с пл.сн. № 269, участващ в УПИ-XII, УПИ-VI и УПИ-V в кв.4 по плана на с.Црънча с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед № А-289/22.06.2017 г. е попълнен имот с пл.сн. № 269, участващ в УПИ-XII, УПИ-VI и УПИ-V в кв.4 по плана на с.Црънча с възложител Община Доспат

2017-06-22 / Съобщение: със заповед № А-288/22.06.2017 г. е одобрен ПУП-ИПР за УПИ-VI-221, кв.38 по плана на с.Късак с възложител Шукри Алиев Шалганов


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед № А-288/22.06.2017 г. е одобрен ПУП-ИПР за УПИ-VI-221, кв.38 по плана на с.Късак с възложител Шукри Алиев Шалганов

2017-06-22 / Съобщение: със заповед № А-278 от 22.06.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-VII-96 по плана на с. Бръщен, община Доспат с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед № А-278 от 22.06.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-VII-96 по плана на с. Бръщен, община Доспат с възложител Община Доспат

2017-06-22 / Съобщение: със заповед № А-291/22.06.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПРЗ за имот с идентификатор № 23025.501.7055 по кадастрална карта, образуващ УПИ-501.532.7055 по плана на гр.Доспат с възложители Александър Куцлев и Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед № А-291/22.06.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПРЗ за имот с идентификатор № 23025.501.7055 по кадастрална карта, образуващ УПИ-501.532.7055 по плана на гр.Доспат с възложители Александър Куцлев и Община Доспат

2017-06-22 / Съобщение: със заповед № А-292/22.06.2017 г. е попълнен имот с пл. сн. № 362, участващ в УПИ-II-90, кв. 3 по плана на с. Бръщен с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед № А-292/22.06.2017 г. е попълнен имот с пл. сн. № 362, участващ в УПИ-II-90, кв. 3 по плана на с. Бръщен с възложител Община Доспат

2017-06-22 / Заповед № А-208/09 май 2017 г. относно: ЗАБРАНА НА КЪПАНЕТО И ПЛУВАНЕТО ВЪВ ВОДИТЕ НА ЯЗОВИР "ДОСПАТ" и плувните басейни на територията на Община Доспат


Категория: Община Доспат

Заповед № А-208/09 май 2017 г. относно: ЗАБРАНА НА КЪПАНЕТО И ПЛУВАНЕТО ВЪВ ВОДИТЕ НА ЯЗОВИР "ДОСПАТ" и плувните басейни на територията на Община Доспат

2017-06-21 / Обществено обсъждане на предложение на Община Доспат: изграждане на резервоар в землището на с. Късак, Община Доспат, масив 10, имот № 010546, общинска частна собственост.


Категория: Община Доспат

Обществено обсъждане на предложение на Община Доспат: изграждане на резервоар в землището на с. Късак, Община Доспат, масив 10, имот № 010546, общинска частна собственост.

2017-06-20 / Заповед № А-285/20.06.2017 г. относно: временно извеждане на лицата Недко А. Долапчиев, Фиданка А. Долапчиева и Красимир Н. Долапчиев от жилищна сграда до премахване на заплахата от срутването й.


Категория: Община Доспат

Заповед № А-285/20.06.2017 г. относно: временно извеждане на лицата Недко А. Долапчиев, Фиданка А. Долапчиева и Красимир Н. Долапчиев от жилищна сграда до премахване на заплахата от срутването й.

2017-06-15 / Обяви за продажби на имоти в: с.Барутин - три имота, с.Късак и с.Змейца - два имота


Категория: Община Доспат

Обяви за продажби на имоти в: с.Барутин - три имота, с.Късак и с.Змейца - два имота

2017-06-15 / Започва предоставянето на търговски площи в местността "Събора" за Празника на Общината


Категория: Община Доспат

Започва предоставянето на търговски площи в местността "Събора" за Празника на Общината

2017-06-14 / СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В С.БРЪЩЕН: ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА КВ.10 НА С.БРЪЩЕН СЕ ПРЕВИЖДА ПРОМЯНАТА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 29 кв.м . ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА УЛИЦА ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ .


Категория: Община Доспат

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В С.БРЪЩЕН: ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА КВ.10 НА С.БРЪЩЕН СЕ ПРЕВИЖДА ПРОМЯНАТА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 29 кв.м . ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА УЛИЦА ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ .

2017-06-12 / Становище на РИОСВ-Смолян по екологична оценка на Общ устройствен план на Община Доспат


Категория: Община Доспат

Становище на РИОСВ-Смолян по екологична оценка на Общ устройствен план на Община Доспат

2017-06-12 / Публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Доспат за 2016 година...ПОКАНА


Категория: Община Доспат

Публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Доспат за 2016 година...ПОКАНА

2017-06-08 / Заповед № А-259/08.06.2017 г. относно: забрана за събиране на средства под каквато и да е форма от родители на деца и ученици в детските градини и училищата на територията на община Доспат


Категория: Община Доспат

Заповед № А-259/08.06.2017 г. относно: забрана за събиране на средства под каквато и да е форма от родители на деца и ученици в детските градини и училищата на територията на община Доспат

2017-06-06 / Община Доспат обявява публично обсъждане за изменение на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Доспат


Категория: Община Доспат

Община Доспат обявява публично обсъждане за изменение на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Доспат

2017-06-02 / Решения на Общински съвет Доспат от № 390 до № 412, взети с Протокол № 28 от 26 май 2017 година


Категория: Община Доспат

Решения на Общински съвет Доспат от № 390 до № 412, взети с Протокол № 28 от 26 май 2017 година

2017-06-01 / Уведомление: до г-жа Лидия Димитрова от с.Змейца, г-н Лилко Вълнев от гр.Доспат и г-н Бисер Вълнев от гр.Доспат


Категория: Община Доспат

Уведомление: до г-жа Лидия Димитрова от с.Змейца, г-н Лилко Вълнев от гр.Доспат и г-н Бисер Вълнев от гр.Доспат

2017-05-30 / На 2-ри юни ще се задейства сиренната система


Категория: Община Доспат

На 2-ри юни ще се задейства сиренната система

2017-05-22 / СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В С.ЗМЕЙЦА


Категория: Община Доспат

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В С.ЗМЕЙЦА

2017-05-22 / Продажби на имоти в с.Змейца, с.Любча и с.Късак чрез търгове с тайно наддаване


Категория: Община Доспат

Продажби на имоти в с.Змейца, с.Любча и с.Късак чрез търгове с тайно наддаване