Вход за потребители              

2017-06-23 / Заседание на Общински съвет - Доспат на 30 юни 2017 г. ... ПОКАНА


Категория: Община Доспат

Заседание на Общински съвет - Доспат на 30 юни 2017 г. ... ПОКАНА

2017-06-23 / Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 28.06.2017г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат ... ПОКАНА


Категория: Община Доспат

Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 28.06.2017г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат ... ПОКАНА

2017-06-22 / Съобщение: със заповед № А-289/22.06.2017 г. е попълнен имот с пл.сн. № 269, участващ в УПИ-XII, УПИ-VI и УПИ-V в кв.4 по плана на с.Црънча с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед № А-289/22.06.2017 г. е попълнен имот с пл.сн. № 269, участващ в УПИ-XII, УПИ-VI и УПИ-V в кв.4 по плана на с.Црънча с възложител Община Доспат

2017-06-22 / Съобщение: със заповед № А-288/22.06.2017 г. е одобрен ПУП-ИПР за УПИ-VI-221, кв.38 по плана на с.Късак с възложител Шукри Алиев Шалганов


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед № А-288/22.06.2017 г. е одобрен ПУП-ИПР за УПИ-VI-221, кв.38 по плана на с.Късак с възложител Шукри Алиев Шалганов

2017-06-22 / Съобщение: със заповед № А-278 от 22.06.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-VII-96 по плана на с. Бръщен, община Доспат с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед № А-278 от 22.06.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-VII-96 по плана на с. Бръщен, община Доспат с възложител Община Доспат

2017-06-22 / Съобщение: със заповед № А-291/22.06.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПРЗ за имот с идентификатор № 23025.501.7055 по кадастрална карта, образуващ УПИ-501.532.7055 по плана на гр.Доспат с възложители Александър Куцлев и Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед № А-291/22.06.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПРЗ за имот с идентификатор № 23025.501.7055 по кадастрална карта, образуващ УПИ-501.532.7055 по плана на гр.Доспат с възложители Александър Куцлев и Община Доспат

2017-06-22 / Съобщение: със заповед № А-292/22.06.2017 г. е попълнен имот с пл. сн. № 362, участващ в УПИ-II-90, кв. 3 по плана на с. Бръщен с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед № А-292/22.06.2017 г. е попълнен имот с пл. сн. № 362, участващ в УПИ-II-90, кв. 3 по плана на с. Бръщен с възложител Община Доспат

2017-06-22 / Заповед № А-208/09 май 2017 г. относно: ЗАБРАНА НА КЪПАНЕТО И ПЛУВАНЕТО ВЪВ ВОДИТЕ НА ЯЗОВИР "ДОСПАТ" и плувните басейни на територията на Община Доспат


Категория: Община Доспат

Заповед № А-208/09 май 2017 г. относно: ЗАБРАНА НА КЪПАНЕТО И ПЛУВАНЕТО ВЪВ ВОДИТЕ НА ЯЗОВИР "ДОСПАТ" и плувните басейни на територията на Община Доспат

2017-06-21 / Обществено обсъждане на предложение на Община Доспат: изграждане на резервоар в землището на с. Късак, Община Доспат, масив 10, имот № 010546, общинска частна собственост.


Категория: Община Доспат

Обществено обсъждане на предложение на Община Доспат: изграждане на резервоар в землището на с. Късак, Община Доспат, масив 10, имот № 010546, общинска частна собственост.

2017-06-20 / Заповед № А-285/20.06.2017 г. относно: временно извеждане на лицата Недко А. Долапчиев, Фиданка А. Долапчиева и Красимир Н. Долапчиев от жилищна сграда до премахване на заплахата от срутването й.


Категория: Община Доспат

Заповед № А-285/20.06.2017 г. относно: временно извеждане на лицата Недко А. Долапчиев, Фиданка А. Долапчиева и Красимир Н. Долапчиев от жилищна сграда до премахване на заплахата от срутването й.

2017-06-15 / Обяви за продажби на имоти в: с.Барутин - три имота, с.Късак и с.Змейца - два имота


Категория: Община Доспат

Обяви за продажби на имоти в: с.Барутин - три имота, с.Късак и с.Змейца - два имота

2017-06-15 / Започва предоставянето на търговски площи в местността "Събора" за Празника на Общината


Категория: Община Доспат

Започва предоставянето на търговски площи в местността "Събора" за Празника на Общината

2017-06-14 / СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В С.БРЪЩЕН: ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА КВ.10 НА С.БРЪЩЕН СЕ ПРЕВИЖДА ПРОМЯНАТА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 29 кв.м . ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА УЛИЦА ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ .


Категория: Община Доспат

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В С.БРЪЩЕН: ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА КВ.10 НА С.БРЪЩЕН СЕ ПРЕВИЖДА ПРОМЯНАТА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 29 кв.м . ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА УЛИЦА ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ .

2017-06-12 / Становище на РИОСВ-Смолян по екологична оценка на Общ устройствен план на Община Доспат


Категория: Община Доспат

Становище на РИОСВ-Смолян по екологична оценка на Общ устройствен план на Община Доспат

2017-06-12 / Публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Доспат за 2016 година...ПОКАНА


Категория: Община Доспат

Публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Доспат за 2016 година...ПОКАНА

2017-06-08 / Заповед № А-259/08.06.2017 г. относно: забрана за събиране на средства под каквато и да е форма от родители на деца и ученици в детските градини и училищата на територията на община Доспат


Категория: Община Доспат

Заповед № А-259/08.06.2017 г. относно: забрана за събиране на средства под каквато и да е форма от родители на деца и ученици в детските градини и училищата на територията на община Доспат

2017-06-06 / Община Доспат обявява публично обсъждане за изменение на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Доспат


Категория: Община Доспат

Община Доспат обявява публично обсъждане за изменение на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Доспат

2017-06-02 / Решения на Общински съвет Доспат от № 390 до № 412, взети с Протокол № 28 от 26 май 2017 година


Категория: Община Доспат

Решения на Общински съвет Доспат от № 390 до № 412, взети с Протокол № 28 от 26 май 2017 година

2017-06-01 / Уведомление: до г-жа Лидия Димитрова от с.Змейца, г-н Лилко Вълнев от гр.Доспат и г-н Бисер Вълнев от гр.Доспат


Категория: Община Доспат

Уведомление: до г-жа Лидия Димитрова от с.Змейца, г-н Лилко Вълнев от гр.Доспат и г-н Бисер Вълнев от гр.Доспат

2017-05-30 / На 2-ри юни ще се задейства сиренната система


Категория: Община Доспат

На 2-ри юни ще се задейства сиренната система

2017-05-22 / СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В С.ЗМЕЙЦА


Категория: Община Доспат

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В С.ЗМЕЙЦА

2017-05-22 / Продажби на имоти в с.Змейца, с.Любча и с.Късак чрез търгове с тайно наддаване


Категория: Община Доспат

Продажби на имоти в с.Змейца, с.Любча и с.Късак чрез търгове с тайно наддаване

2017-05-19 / Заседание на Общински съвет - Доспат, което ще се проведе на 26.05.2017 г. от 15.00 часа ... Покана


Категория: Община Доспат

Заседание на Общински съвет - Доспат, което ще се проведе на 26.05.2017 г. от 15.00 часа ... Покана

2017-05-19 / Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 22.05.2017 г. от 16.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат ... Дневен ред


Категория: Община Доспат

Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 22.05.2017 г. от 16.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат ... Дневен ред

2017-05-17 / Съобщение: Изработен е ПУП-ИПР за имот с пл.сн. № 167, участващ в УПИ-I-167, кв. 26 по плана на с.Змейца, общ.Доспат с възложители община Доспат и Ружди Мустафов Адемов


Категория: Община Доспат

Съобщение: Изработен е ПУП-ИПР за имот с пл.сн. № 167, участващ в УПИ-I-167, кв. 26 по плана на с.Змейца, общ.Доспат с възложители община Доспат и Ружди Мустафов Адемов

2017-05-17 / Съобщение: Изработен е ПУП-ИПР за имоти с идентификатори № 23025.501.532 и № 23025.501.705, местността "Каркъма", землище на град Доспат с възложители община Доспат и Александър Атанасов Куцлев.


Категория: Община Доспат

Съобщение: Изработен е ПУП-ИПР за имоти с идентификатори № 23025.501.532 и № 23025.501.705, местността "Каркъма", землище на град Доспат с възложители община Доспат и Александър Атанасов Куцлев.

2017-05-17 / Съобщение: Със заповед № А-195 от 24 април 2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за имот с идентификатор № 23025.501.387 по кадастрална карта, кв.66 по плана на гр.Доспат с възложител Министерство на здравеопазването, център за спешна медицинска помощ.


Категория: Община Доспат

Съобщение: Със заповед № А-195 от 24 април 2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за имот с идентификатор № 23025.501.387 по кадастрална карта, кв.66 по плана на гр.Доспат с възложител Министерство на здравеопазването, център за спешна медицинска помощ.

2017-05-17 / Заповед за отчуждаване на реална част от УПИ IV-154, кв. 10 на с.Бръщен за изграждане на улица


Категория: Община Доспат

Заповед за отчуждаване на реална част от УПИ IV-154, кв. 10 на с.Бръщен за изграждане на улица

2017-05-12 / НА ВНИМАНИЕТО НА Г-Н ИВО ФЕЛИКСОВ МУТАФОВ: относно извършване на оглед на сграда на 18 май 2017 г. от 15,30 часа


Категория: Община Доспат

НА ВНИМАНИЕТО НА Г-Н ИВО ФЕЛИКСОВ МУТАФОВ: относно извършване на оглед на сграда на 18 май 2017 г. от 15,30 часа

2017-05-09 / Решения на ОбС - Доспат, взети с Протокол № 27 от 28 април 2017 година


Категория: Община Доспат

Решения на ОбС - Доспат, взети с Протокол № 27 от 28 април 2017 година

2017-05-05 / Изпускат контролирани водни количества от язовир "Доспат" на 11 май от 13 до 16 часа


Категория: Община Доспат

Изпускат контролирани водни количества от язовир "Доспат" на 11 май от 13 до 16 часа

2017-05-05 / Покана за публично обсъждане относно изменения и допълнения в Наредбата по чл.9 от ЗМДТ на Община Доспат


Категория: Община Доспат

Покана за публично обсъждане относно изменения и допълнения в Наредбата по чл.9 от ЗМДТ на Община Доспат

2017-04-28 / Констативен протокол относно разгледани заявления за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади


Категория: Община Доспат

Констативен протокол относно разгледани заявления за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади

2017-04-24 / Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за имот с пл.сн. № 221, образуващ УПИ VI-221 по плана на с.Късак, общ.Доспат с възложител ШУКРИ АЛИЕВ ШАЛГАНОВ


Категория: Община Доспат

Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за имот с пл.сн. № 221, образуващ УПИ VI-221 по плана на с.Късак, общ.Доспат с възложител ШУКРИ АЛИЕВ ШАЛГАНОВ

2017-04-24 / Публично обсъждане на Правилника за дейността на общинско социално предприятие "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО" гр. Доспат


Категория: Община Доспат

Публично обсъждане на Правилника за дейността на общинско социално предприятие "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО" гр. Доспат

2017-04-24 / Обява за продажби на: имоти в с.Любча, гр.Доспат и машини.


Категория: Община Доспат

Обява за продажби на: имоти в с.Любча, гр.Доспат и машини.

2017-04-24 / Дневен ред на Общински съвет - Доспат за предстояща редовна сесия на 28-ми април 2017 г.


Категория: Община Доспат

Дневен ред на Общински съвет - Доспат за предстояща редовна сесия на 28-ми април 2017 г.

2017-04-24 / На 25.04.2017г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат заседават Постоянните комисии ... дневен ред


Категория: Община Доспат

На 25.04.2017г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат заседават Постоянните комисии ... дневен ред

2017-04-21 / СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОЕМ И ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД В ИМОТ №010546 В М. КИСЬОВИ ГОВЕДАРНИЦИ С.КЪСАК


Категория: Община Доспат

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОЕМ И ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД В ИМОТ №010546 В М. КИСЬОВИ ГОВЕДАРНИЦИ С.КЪСАК

2017-04-21 / СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАДОВЕ В М.САМНИ ПОТОЦИ С.ЛЮБЧА


Категория: Община Доспат

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАДОВЕ В М.САМНИ ПОТОЦИ С.ЛЮБЧА

2017-04-21 / Одобрен е проект ПУП-ИПР за УПИ VIII-77,78 в кв.22 по плана на с.Црънча, община Доспат с възложители: Асен Алипиев Дерменджиев и Зина Алексиева Дерменджиева


Категория: Община Доспат

Одобрен е проект ПУП-ИПР за УПИ VIII-77,78 в кв.22 по плана на с.Црънча, община Доспат с възложители: Асен Алипиев Дерменджиев и Зина Алексиева Дерменджиева

2017-04-21 / Одобрен е проект ПУП-ИПР за УПИ VII-272, 7047 в кв.22 по плана на гр.Доспат с възложител: Евтим Савков Маслев


Категория: Община Доспат

Одобрен е проект ПУП-ИПР за УПИ VII-272, 7047 в кв.22 по плана на гр.Доспат с възложител: Евтим Савков Маслев

2017-04-08 / Решения на Об С - Доспат, взети с Протокол № 26 от 31 март 2017 г.


Категория: Община Доспат

Решения на Об С - Доспат, взети с Протокол № 26 от 31 март 2017 г.

2017-04-06 / Запечатват водоизточника "Бунара" до детската градина в Доспат ... проби доказват, че водата е негодна за пиене


Категория: Община Доспат

Запечатват водоизточника "Бунара" до детската градина в Доспат ... проби доказват, че водата е негодна за пиене

2017-04-06 / Водата в ниската зона на града е годна за пиене, доказват изследвания на РЗИ


Категория: Община Доспат

Водата в ниската зона на града е годна за пиене, доказват изследвания на РЗИ

2017-04-04 / Съобщение: със заповед № А-159 от 03.04.2017 г. е одобрен ПУП-ИПР за УПИ-XI, кв.15 по плана на гр.Доспат с възложител Невен Делянов Байрактаров


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед № А-159 от 03.04.2017 г. е одобрен ПУП-ИПР за УПИ-XI, кв.15 по плана на гр.Доспат с възложител Невен Делянов Байрактаров

2017-04-04 / Съобщение: изработен е проект ПУП за определяне на площта за застрояване по чл.2, ал. 1, т.2 и чл.45 от Наредба № 19 за земеделска земя в землището на гр.Доспат, местн. "Чинлий", възложители: Велин Парутев и Андрей Парутев


Категория: Община Доспат

Съобщение: изработен е проект ПУП за определяне на площта за застрояване по чл.2, ал. 1, т.2 и чл.45 от Наредба № 19 за земеделска земя в землището на гр.Доспат, местн. "Чинлий", възложители: Велин Парутев и Андрей Парутев

2017-04-04 / Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за УПИ-II, кв.41 по плана на с.Бръщен като се отрежда за спортен терен с възложител община Доспат.


Категория: Община Доспат

Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за УПИ-II, кв.41 по плана на с.Бръщен като се отрежда за спортен терен с възложител община Доспат.

2017-04-04 / Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за УПИ-XI, кв. 13 по плана на с.Црънча като се отрежда за спортен терен с възложител община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за УПИ-XI, кв. 13 по плана на с.Црънча като се отрежда за спортен терен с възложител община Доспат

2017-04-04 / Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за УПИ-II, кв. 17 по плана на с.Змейца, като се отрежда за спортен терен с възложител община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за УПИ-II, кв. 17 по плана на с.Змейца, като се отрежда за спортен терен с възложител община Доспат