Вход за потребители              

2017-12-12 / Решения от № 500 до № 520 на Общински съвет Доспат взети с Протоколи № 35 и 36


Категория: Община Доспат

Решения от № 500 до № 520 на Общински съвет Доспат взети с Протоколи № 35 и 36

2017-12-11 / Открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги свързани с изготвяне на заявлениe за подпомагане за дейности съгласно член 4 т.4 oт Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. на МЗХ по подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020 в


Категория: Община Доспат

Открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги свързани с изготвяне на заявлениe за подпомагане за дейности съгласно член 4 т.4 oт Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. на МЗХ по подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020 в

2017-12-08 / Предстоящ прием по Национална Програма по Пчеларство / НПП /


Категория: Община Доспат

Предстоящ прием по Национална Програма по Пчеларство / НПП /

2017-12-07 / Извънредно заседание на Общински съвет Доспт


Категория: Община Доспат

Извънредно заседание на Общински съвет Доспт

2017-12-05 / У В Е Д О М Л Е Н И Е: на вниманието на собственици на гори и на селскостопански имоти


Категория: Община Доспат

У В Е Д О М Л Е Н И Е: на вниманието на собственици на гори и на селскостопански имоти

2017-12-04 / Съобщение: със заповед е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-XXIV, кв. 14 по плана на с. Црънча, с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-XXIV, кв. 14 по плана на с. Црънча, с възложител Община Доспат

2017-12-04 / Съобщение: със заповед е одобрен проект за допълване на имот № 814, кв. 67 по плана на с. Барутин, с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед е одобрен проект за допълване на имот № 814, кв. 67 по плана на с. Барутин, с възложител Община Доспат

2017-12-04 / Съобщение: със заповед е одобрен ПУП-ИПР за УПИ-ХХ, кв. 43 по плана на с. Любча с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед е одобрен ПУП-ИПР за УПИ-ХХ, кв. 43 по плана на с. Любча с възложител Община Доспат

2017-11-30 / Обява: отдава се помещение под наем в Кметството на с. Чавдар


Категория: Община Доспат

Обява: отдава се помещение под наем в Кметството на с. Чавдар

2017-11-28 / Съобщение: изработен е ПУП-ПРЗ за имот № 024237, образуващ УПИ-024.237, местност "Самни потоци" по плана на с.Любча с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: изработен е ПУП-ПРЗ за имот № 024237, образуващ УПИ-024.237, местност "Самни потоци" по плана на с.Любча с възложител Община Доспат

2017-11-28 / Съобщение: изработен е ПУП-ПРЗ на имот № 10546, образуващ УПИ-10.546, местност "Кисьови говедарници", землище на с. Късак, възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: изработен е ПУП-ПРЗ на имот № 10546, образуващ УПИ-10.546, местност "Кисьови говедарници", землище на с. Късак, възложител Община Доспат

2017-11-23 / Дневен ред на предстоящо редовно заседание на Общински съвет Доспат на 30 ноември 2017 година


Категория: Община Доспат

Дневен ред на предстоящо редовно заседание на Общински съвет Доспат на 30 ноември 2017 година

2017-11-23 / Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат на 28.11.2017г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат ... ДНЕВЕН РЕД


Категория: Община Доспат

Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат на 28.11.2017г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат ... ДНЕВЕН РЕД

2017-11-17 / Обяви: за отдаване под наем чрез търгове на помещения в с. Змейца, с. Късак, с. Бръщен, с. Црънча и с. Любча


Категория: Община Доспат

Обяви: за отдаване под наем чрез търгове на помещения в с. Змейца, с. Късак, с. Бръщен, с. Црънча и с. Любча

2017-11-16 / Проект за план-сметка за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на общ. Доспат за 2018 г.


Категория: Община Доспат

Проект за план-сметка за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на общ. Доспат за 2018 г.

2017-11-16 / На вниманието на Земеделските стопани, които отглеждат пчелни семейства!


Категория: Община Доспат

На вниманието на Земеделските стопани, които отглеждат пчелни семейства!

2017-11-15 / Публично състезание с предмет: "Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите на фаза технически проект и изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ за обекти с обем на СМР над 100 000 ле


Категория: Община Доспат

Публично състезание с предмет: "Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите на фаза технически проект и изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ за обекти с обем на СМР над 100 000 ле

2017-11-14 / Годишен план за ползване на дървесина в община Доспат за 2018 година


Категория: Община Доспат

Годишен план за ползване на дървесина в община Доспат за 2018 година

2017-11-13 / У В Е Д О М Л Е Н И Е


Категория: Община Доспат

У В Е Д О М Л Е Н И Е

2017-11-08 / Обществена поръчка с предмет: "Изработване на технически проект и изпълнение на авторски надзор за подмяна на водопровод и канализация на улици в гр.Доспат, общ.Доспат"


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: "Изработване на технически проект и изпълнение на авторски надзор за подмяна на водопровод и канализация на улици в гр.Доспат, общ.Доспат"

2017-11-07 / Решения на Общински съвет Доспат от № 483 до № 499, взети с Протокол № 31 от 31 октомври 2017 г.


Категория: Община Доспат

Решения на Общински съвет Доспат от № 483 до № 499, взети с Протокол № 31 от 31 октомври 2017 г.

2017-11-06 / Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по член 20 ал 3 за : „Премахване на опасни сгради и незаконни строежи на територията на общ.Доспат, обл. Смолян” по обособени позиции


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по член 20 ал 3 за : „Премахване на опасни сгради и незаконни строежи на територията на общ.Доспат, обл. Смолян” по обособени позиции

2017-11-06 / Публично състезание - за „Техническо обслужване , ремонт и поддръжка на МПС собственост на общинска администрация Доспат за срок от 12 месеца включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им”


Категория: Община Доспат

Публично състезание - за „Техническо обслужване , ремонт и поддръжка на МПС собственост на общинска администрация Доспат за срок от 12 месеца включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им”

2017-10-30 / Обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на сградата на ОУ „Христо Ботев" в УПИ I, кв.10 по плана на с.Късак, общ.Доспат”


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на сградата на ОУ „Христо Ботев" в УПИ I, кв.10 по плана на с.Късак, общ.Доспат”

2017-10-30 / Птичи грип в областите Хасково и Добрич. Какво трябва да знаем?


Категория: Община Доспат

Птичи грип в областите Хасково и Добрич. Какво трябва да знаем?

2017-10-25 / На 31-ви октомври заседава Общински съвет Доспат ... Дневен ред


Категория: Община Доспат

На 31-ви октомври заседава Общински съвет Доспат ... Дневен ред

2017-10-25 / Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 27.10.2017г. от 15.00 часа ... Дневен ред


Категория: Община Доспат

Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 27.10.2017г. от 15.00 часа ... Дневен ред

2017-10-25 / Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за УПИ-V, кв. 39 по плана на с. Бръщен, община Доспат с възложител Любомир Юлиянов Мутафов


Категория: Община Доспат

Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за УПИ-V, кв. 39 по плана на с. Бръщен, община Доспат с възложител Любомир Юлиянов Мутафов

2017-10-25 / Съобщение относно: изработен е ПУП-ИПР за УПИ-XIII, кв.43 по плана на с. Любча с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение относно: изработен е ПУП-ИПР за УПИ-XIII, кв.43 по плана на с. Любча с възложител Община Доспат

2017-10-23 / Съобщение: със заповед е попълнен имот с пл. сн. № 273, кв.13 по плана на село Црънча с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед е попълнен имот с пл. сн. № 273, кв.13 по плана на село Црънча с възложител Община Доспат

2017-10-23 / Съобщение: одобрен е проект ПУП-ИПР за имот с идентификатор № 23025.502.94, № 23025.502.1116, № 23025.502.1016, № 23025.502.205 и № 23025.502.309 по кадастрална карта, кв. 18Б по плана на град Доспат с възложители: Община Доспат, ЕТ "Салих Талипов-Ме


Категория: Община Доспат

Съобщение: одобрен е проект ПУП-ИПР за имот с идентификатор № 23025.502.94, № 23025.502.1116, № 23025.502.1016, № 23025.502.205 и № 23025.502.309 по кадастрална карта, кв. 18Б по плана на град Доспат с възложители: Община Доспат, ЕТ "Салих Талипов-Ме

2017-10-23 / Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за имот с пл. сн. № 277, участващ в УПИ-II, УПИ-III, УПИ-IV и УПИ-V, кв. 12 по плана на с. Късак с възложител "Ре Текстил"


Категория: Община Доспат

Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за имот с пл. сн. № 277, участващ в УПИ-II, УПИ-III, УПИ-IV и УПИ-V, кв. 12 по плана на с. Късак с възложител "Ре Текстил"

2017-10-23 / Инвестиционно намерение: за изграждане на нова ферма в "Чилдере" - с. Змейца


Категория: Община Доспат

Инвестиционно намерение: за изграждане на нова ферма в "Чилдере" - с. Змейца

2017-10-23 / Обява: Продажби на имот в Любча, настолна пробивна машина и отдаване под наем на имот в Барутин


Категория: Община Доспат

Обява: Продажби на имот в Любча, настолна пробивна машина и отдаване под наем на имот в Барутин

2017-10-20 / Заповед относно определяне границите на районите, видът на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване в Община Доспат през 2018 г.


Категория: Община Доспат

Заповед относно определяне границите на районите, видът на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване в Община Доспат през 2018 г.

2017-10-18 / Предстои промяна в предназначението на имот ПЛ.СН.№451 в с. Любча


Категория: Община Доспат

Предстои промяна в предназначението на имот ПЛ.СН.№451 в с. Любча

2017-10-03 / Решения на Общински съвет - Доспат, взети с Протокол № 33 от 27 септември 2017 година


Категория: Община Доспат

Решения на Общински съвет - Доспат, взети с Протокол № 33 от 27 септември 2017 година

2017-09-28 / Нов модерен филиал на спешна помощ ще се изгражда в Доспат


Категория: Община Доспат

Нов модерен филиал на спешна помощ ще се изгражда в Доспат

2017-09-25 / Обяви: Продажби на имоти и машини


Категория: Община Доспат

Обяви: Продажби на имоти и машини

2017-09-21 / Дневен ред на заседание на Общински съвет Доспат за 27.09.2017 г.


Категория: Община Доспат

Дневен ред на заседание на Общински съвет Доспат за 27.09.2017 г.

2017-09-21 / Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат заседават на 25.09.2017г.


Категория: Община Доспат

Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат заседават на 25.09.2017г.

2017-09-11 / Кметът на Община Кресна с призив към жителите на Община Доспат


Категория: Община Доспат

Кметът на Община Кресна с призив към жителите на Община Доспат

2017-09-11 / Решения на Общински съвет Доспат, взети с Протоколи № 31 и 32 от 25 и 31 август 2017 година


Категория: Община Доспат

Решения на Общински съвет Доспат, взети с Протоколи № 31 и 32 от 25 и 31 август 2017 година

2017-09-08 / Общината приканва за активно включване в инициативата „Да изчистим България заедно”


Категория: Община Доспат

Общината приканва за активно включване в инициативата „Да изчистим България заедно”

2017-09-07 / Ще се именуват улиците в с. Късак, с.Чавдар, с. Любча, с. Бръщен и с. Црънча. Срок за предложения 29 септември


Категория: Община Доспат

Ще се именуват улиците в с. Късак, с.Чавдар, с. Любча, с. Бръщен и с. Црънча. Срок за предложения 29 септември

2017-09-05 / Съобщение: Сдружението на собствениците на Блок Д-1 могат да се запознаят с комплексния доклад за оценка на съответствие на технически проект


Категория: Община Доспат

Съобщение: Сдружението на собствениците на Блок Д-1 могат да се запознаят с комплексния доклад за оценка на съответствие на технически проект

2017-09-05 / Публично състезание с предмет : „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Доспат за срок от 24 месеца”


Категория: Община Доспат

Публично състезание с предмет : „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Доспат за срок от 24 месеца”

2017-09-04 / Обявление: Предстояща процедура по замяна на земя в местността "Ширината" - с.Барутин


Категория: Община Доспат

Обявление: Предстояща процедура по замяна на земя в местността "Ширината" - с.Барутин

2017-08-29 / Заповед относно: отчуждаване на реална част от УПИ VII-137 на с.Бръщен за изграждане на улица


Категория: Община Доспат

Заповед относно: отчуждаване на реална част от УПИ VII-137 на с.Бръщен за изграждане на улица

2017-08-29 / Заповед относно: отчуждаване на реална част от имот, землище с.Любча кв.45


Категория: Община Доспат

Заповед относно: отчуждаване на реална част от имот, землище с.Любча кв.45