Вход за потребители              

2018-10-19 / Съобщение: периодично ще се затваря пътя към бившия ДАП заради строително-монтажни работи


Категория: Община Доспат

Съобщение: периодично ще се затваря пътя към бившия ДАП заради строително-монтажни работи

2018-10-17 / Обществена поръчка с предмет: "„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на община Доспат“ по четири обособени позиции"


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: "„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на община Доспат“ по четири обособени позиции"

2018-10-17 / Започнаха обученията по Проект “Общинско социално предприятие “Озеленяване и благоустройство”


Категория: Община Доспат

Започнаха обученията по Проект “Общинско социално предприятие “Озеленяване и благоустройство”

2018-10-16 / Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на водосн


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на водосн

2018-10-16 / Нарушено водоподаване в централната част на град Доспат заради ремонти в дните 17 и 18 октомври


Категория: Община Доспат

Нарушено водоподаване в централната част на град Доспат заради ремонти в дните 17 и 18 октомври

2018-10-16 / Заседание на Общински съвет Доспат на 19 октомври ... ДНЕВЕН РЕД


Категория: Община Доспат

Заседание на Общински съвет Доспат на 19 октомври ... ДНЕВЕН РЕД

2018-10-16 / Дневен ред за предстоящо заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 17.10.2018 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат


Категория: Община Доспат

Дневен ред за предстоящо заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 17.10.2018 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат

2018-10-15 / На вниманието на земеделските стопани в Община Доспат: устойчиви сортове картофи на болестта "Рак по картофите"


Категория: Община Доспат

На вниманието на земеделските стопани в Община Доспат: устойчиви сортове картофи на болестта "Рак по картофите"

2018-10-11 / Заповед за границите на районите, видът на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване в Община Доспат през 2019 г.


Категория: Община Доспат

Заповед за границите на районите, видът на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване в Община Доспат през 2019 г.

2018-10-05 / Уведомление до г-н Росен С. Халачев от град Доспат


Категория: Община Доспат

Уведомление до г-н Росен С. Халачев от град Доспат

2018-10-05 / Решения от № 639 до № 649 на Общински съвет Доспат, взети с Протокол № 47 от 28 септември 2018 година


Категория: Община Доспат

Решения от № 639 до № 649 на Общински съвет Доспат, взети с Протокол № 47 от 28 септември 2018 година

2018-10-01 / Обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнители за ремонт и реконструкция на улична мрежа на територията на община Доспат по 2 (две) обособени позиции


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнители за ремонт и реконструкция на улична мрежа на територията на община Доспат по 2 (две) обособени позиции

2018-09-25 / Дневен ред на предстоящо заседание на Общински съвет Доспат


Категория: Община Доспат

Дневен ред на предстоящо заседание на Общински съвет Доспат

2018-09-25 / Обява относно инвестиционно предложение в местността "Кърваво дере", землище на град Доспат


Категория: Община Доспат

Обява относно инвестиционно предложение в местността "Кърваво дере", землище на град Доспат

2018-09-21 / Съобщение: УТ-1320/21.09.2018 г. относно одобрен ПУП-ПРЗ, м. "Долна Бартина", с. Барутин


Категория: Община Доспат

Съобщение: УТ-1320/21.09.2018 г. относно одобрен ПУП-ПРЗ, м. "Долна Бартина", с. Барутин

2018-09-21 / Съобщение: УТ-1321/21.09.2018 г. относно изработен ПУП-ИПР, кв. 45 по плана на с. Любча


Категория: Община Доспат

Съобщение: УТ-1321/21.09.2018 г. относно изработен ПУП-ИПР, кв. 45 по плана на с. Любча

2018-09-21 / Съобщение: УТ-1322/21.09.2018 г. относно изработен ПУП-ИПР, кв.13 по плана на с. Змейца


Категория: Община Доспат

Съобщение: УТ-1322/21.09.2018 г. относно изработен ПУП-ИПР, кв.13 по плана на с. Змейца

2018-09-21 / Съобщение: УТ-1323/21.09.2018 г. относно одобрен проект ПУП-ПРЗ, м. "Чинлий" с възложител Емил Мутафов


Категория: Община Доспат

Съобщение: УТ-1323/21.09.2018 г. относно одобрен проект ПУП-ПРЗ, м. "Чинлий" с възложител Емил Мутафов

2018-09-21 / Съобщение: УТ-1324/21.09.2018 г. (одобрен проект ПУП-ПРЗ в кв.10 по плана на с. Бръщен)


Категория: Община Доспат

Съобщение: УТ-1324/21.09.2018 г. (одобрен проект ПУП-ПРЗ в кв.10 по плана на с. Бръщен)

2018-09-21 / Съобщение: УТ-1325/21.09.2018 г. (одобрен проект ПУП-ПРЗ)


Категория: Община Доспат

Съобщение: УТ-1325/21.09.2018 г. (одобрен проект ПУП-ПРЗ)

2018-09-21 / Уведомително писмо: До г-жа Гергана Барямова (относно изпълнение на заповед № А-224 от 04.05.2018 г. на Кмета на Община Доспат)


Категория: Община Доспат

Уведомително писмо: До г-жа Гергана Барямова (относно изпълнение на заповед № А-224 от 04.05.2018 г. на Кмета на Община Доспат)

2018-09-14 / Заповед относно: изземване на общински имот, частна общинска собственост


Категория: Община Доспат

Заповед относно: изземване на общински имот, частна общинска собственост

2018-09-11 / На вниманието на работодателите в Община Доспат


Категория: Община Доспат

На вниманието на работодателите в Община Доспат

2018-09-10 / Информация за собственици на домашни свине във връзка със заболяването африканска чума по свинете


Категория: Община Доспат

Информация за собственици на домашни свине във връзка със заболяването африканска чума по свинете

2018-09-04 / 190 са потребителите на услугата топъл обяд в Община Доспат


Категория: Община Доспат

190 са потребителите на услугата топъл обяд в Община Доспат

2018-09-03 / Обществена поръчка с предмет: Вертикална планировка на имот с идентификатор №23025.501.250


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: Вертикална планировка на имот с идентификатор №23025.501.250

2018-09-03 / Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за кв. 10 по плана на с. Бръщен, община Доспат с възложител Кемил Кочаков


Категория: Община Доспат

Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за кв. 10 по плана на с. Бръщен, община Доспат с възложител Кемил Кочаков

2018-08-30 / Решения на Общински съвет Доспат от № 626 до 638, взети с Протокол № 46 от 24 август 2018 г.


Категория: Община Доспат

Решения на Общински съвет Доспат от № 626 до 638, взети с Протокол № 46 от 24 август 2018 г.

2018-08-29 / Обществена поръчка с предмет: Доставка на употребяван автомобил за нуждите на ЦОП и ДЦДУ – град Доспат


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: Доставка на употребяван автомобил за нуждите на ЦОП и ДЦДУ – град Доспат

2018-08-21 / Заседание на Об С Доспат на 24.08.2018 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет ... ДНЕВЕН РЕД


Категория: Община Доспат

Заседание на Об С Доспат на 24.08.2018 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет ... ДНЕВЕН РЕД

2018-08-21 / Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 23.08.2018 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат ... ДНЕВЕН РЕД


Категория: Община Доспат

Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 23.08.2018 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат ... ДНЕВЕН РЕД

2018-08-17 / СПИСЪК НА ДАРИТЕЛИТЕ НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА ДОСПАТ ЗА 2018 ГОДИНА


Категория: Община Доспат

СПИСЪК НА ДАРИТЕЛИТЕ НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА ДОСПАТ ЗА 2018 ГОДИНА

2018-08-17 / Обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение за преустройство на І, ІІ и ІІІ етаж от сграда намираща се на ул.”К.П.Войвода №3 в град Доспат”


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение за преустройство на І, ІІ и ІІІ етаж от сграда намираща се на ул.”К.П.Войвода №3 в град Доспат”

2018-08-13 / Обществена поръчка с предмет: Изработка на ПУП – ПРЗ за Нов Градски център в гр.Доспат


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: Изработка на ПУП – ПРЗ за Нов Градски център в гр.Доспат

2018-08-06 / Обществена поръчка с предмет: "Изработване на технически проекти , КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за „Рехабилитация на улична мрежа в град Доспат, с.Барутин, с.Бръщен, с.Црънча, с.Змейца, с.Късак, с.Любча, с.Чавдар"


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: "Изработване на технически проекти , КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за „Рехабилитация на улична мрежа в град Доспат, с.Барутин, с.Бръщен, с.Црънча, с.Змейца, с.Късак, с.Любча, с.Чавдар"

2018-08-01 / Заповед: относно ограничаване достъпа до горски територии в обхвата на РДГ Смолян за срок от три месеца на лица, които събират трюфели


Категория: Община Доспат

Заповед: относно ограничаване достъпа до горски територии в обхвата на РДГ Смолян за срок от три месеца на лица, които събират трюфели

2018-07-31 / Решения № 613 до № 625 на Общински съвет Доспат, взети с Протокол № 45/25.07.2018 г.


Категория: Община Доспат

Решения № 613 до № 625 на Общински съвет Доспат, взети с Протокол № 45/25.07.2018 г.

2018-07-30 / Обществена поръчка с предмет: "Доставка на употребяван автомобил за нуждите на ЦОП и ДЦДУ – град Доспат"


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на употребяван автомобил за нуждите на ЦОП и ДЦДУ – град Доспат"

2018-07-26 / Обществена поръчка с предмет: "Изграждане на многофункционална площадка за игра в село Барутин , Бръщен и Змейца"


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка с предмет: "Изграждане на многофункционална площадка за игра в село Барутин , Бръщен и Змейца"

2018-07-25 / Обществена поръчка чрез събиране на оферти за изграждане на „Подпорна стена за укрепване на улица в кв. 63 - гр. Доспат, област Смолян”


Категория: Община Доспат

Обществена поръчка чрез събиране на оферти за изграждане на „Подпорна стена за укрепване на улица в кв. 63 - гр. Доспат, област Смолян”

2018-07-23 / Общински съвет Доспат заседава на 25 юли ... ДНЕВЕН РЕД


Категория: Община Доспат

Общински съвет Доспат заседава на 25 юли ... ДНЕВЕН РЕД

2018-07-19 / На вниманието на земеделските стопани, отглеждащи, овце-майки и/ или кози-майки


Категория: Община Доспат

На вниманието на земеделските стопани, отглеждащи, овце-майки и/ или кози-майки

2018-07-18 / Инвестиционното предложение за създаване и монтиране на преместваем обект малка семейна мандра за преработка на мляко в поземлен имот с идент. № 23025.501.235, УПИ ХІІІ – 946, землище гр. Досп


Категория: Община Доспат

Инвестиционното предложение за създаване и монтиране на преместваем обект малка семейна мандра за преработка на мляко в поземлен имот с идент. № 23025.501.235, УПИ ХІІІ – 946, землище гр. Досп

2018-07-16 / Обява: Продажба на имоти в населените места с. Любча и с. Змейца


Категория: Община Доспат

Обява: Продажба на имоти в населените места с. Любча и с. Змейца

2018-07-06 / На вниманието на търговците, които участват в Празника на Община Доспат


Категория: Община Доспат

На вниманието на търговците, които участват в Празника на Община Доспат

2018-07-05 / Съобщение: До Директора на РИОСВ - Смолян, относно: предоставяне на справка за съответствие на Общ устройствен план на Община Доспат с основните препоръки по ЕО


Категория: Община Доспат

Съобщение: До Директора на РИОСВ - Смолян, относно: предоставяне на справка за съответствие на Общ устройствен план на Община Доспат с основните препоръки по ЕО

2018-07-04 / Съобщение: Със заповед № А-324/04.07.2018 г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор № 23025.43.10, местността "Чинлий", землище на гр. Доспат с възложител "Гарант-99" ЕООД с управител Аида Радева


Категория: Община Доспат

Съобщение: Със заповед № А-324/04.07.2018 г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор № 23025.43.10, местността "Чинлий", землище на гр. Доспат с възложител "Гарант-99" ЕООД с управител Аида Радева

2018-07-04 / Съобщение: със заповед № А-325/04.07.2018 г. е одобрен проект ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор № 230025.158.23, м. "Хаджиосманското", землище на гр. Доспат с възложител Севдалина Моллова


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед № А-325/04.07.2018 г. е одобрен проект ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор № 230025.158.23, м. "Хаджиосманското", землище на гр. Доспат с възложител Севдалина Моллова

2018-06-28 / Решения № 602 до № 612 на Общински съвет Доспат, взети с Протокол № 44/22.06.2018 г.


Категория: Община Доспат

Решения № 602 до № 612 на Общински съвет Доспат, взети с Протокол № 44/22.06.2018 г.

2018-06-22 / График за предстоящи разяснителни кампании в населените места на Община Доспат във връзка с прием на заявления за длъжностите, предвидени в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство“


Категория: Община Доспат

График за предстоящи разяснителни кампании в населените места на Община Доспат във връзка с прием на заявления за длъжностите, предвидени в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство“