Вход за потребители              

2018-05-25 / Съобщение от ЧЕЗ Разпределение България


Категория: Община Драгоман

Планирани прекъсвания на елекрозахранването за периода 28 май – 01 юни 2018 г.


 


На 28.05.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Калотина


На 29.05.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 09:30 - 16:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Круша, Общ. Драгоман


На 29.05.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Драгоман: Акация, Железничар, Кольо Фичето, Космина, Петнадесети Кантон, Спортист, Средна Гора, Странджа, Христо Ботев, Шести Септември, Ярловци


На 29.05.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Камбелевци: ХІІ-22


На 29.05.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Начево


На 29.05.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Несла: 000136


На 29.05.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Чеканец, Общ. Драгоман


На 29.05.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Чуковезер


На 29.05.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Ялботина


На 29.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ - Горно Село


На 29.05.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ - Грълска Падина: махала Горно Ново Село

2018-05-25 / Дневен ред за заседание на 30.05.2018 год.


Категория: Община Драгоман

2018-05-25 / ЗАПОВЯДАЙТЕ!


Категория: Община Драгоман

plakat 26 mai

2018-05-24 / Честит 24 май! Днес отбелязваме Деня на българската просвета, култура и славянска писменост!


Категория: Община Драгоман

naukata e slynce

2018-05-23 / Обява за работа


Категория: Община Драгоман

2018-05-22 / Съобщение


Категория: Община Драгоман

MinFin


До 30 юни 2018 г. предприятията следва да публикуват

                 годишните си финансови отчети за 2017г.

 

 

за информация : Петър Захариев

                     тел :   02 9334042

 

  Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството в срок до 30 юни на следващата година, предприятията с изключение на тези които не са осъществявали дейност през отчетния период, публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите.

  За целта всички търговци по смисъла на Търговския закон, които са осъществявали дейност през отчетния период, заявяват за вписване и представят за обявяване годишните отчети в търговския регистър.

  До 30 юни 2018г. годишните финансови отчети за 2017г. следва да се представят за обявяване в Агенция по вписванията.

  Който е задължен и не публикува финансов отчет се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, но не по-малко от 200 лв.

  На сайта на Министерство на финансите – www.minfin.bg са публикувани указания относно публичността на финансовите отчети за 2017г.

2018-05-21 / Международен ден на Червен кръст и Червен полумесец – 08 май и 140 години от създаването на Българския Червен кръст


Категория: Община Драгоман

 

На 18 май /петък/ в Туристически информационен център Общинският съвет на БЧК – Драгоман отбеляза Международния ден на Червен кръст и Червен полумесец – 08 май и 140 години от създаването на Българския Червен кръст.

Събитието бе уважено от г-н Андрей Иванов – кмет на община Драгоман, г-н Росен Василев – директор на ОС на БЧК – София, г-жа Розалия Иванова – главен счетоводител на ОС на БЧК – София, г-жа Светлана Траянова – главен специалист от ОС на БЧК – София. Сред присъстващите бяха ръководители и потребители на социалните услуги на територията на общината, учители от СУ „Христо Ботев“ гр. Драгоман – г-жа Клавдия Милчева, г-жа Павлина Колева и г-жа Даниела Борисова.

Домакин на мероприятието бе г-жа Лидия Банкова – Найденова – председател на Общински съвет на БЧК – Драгоман. Подчертавайки значимостта, ползата и удовлетворението, което носи доброволческата дейност към БЧК, г-жа Банкова представи филма „Историята на една идея“ - идеята за създаването на международното движение на Червен кръст и Червен полумесец. Беше подготвена и специална презентация, която представяше една малка част от осъществените кампании на БЧК – Драгоман и БМЧК - Драгоман, съвместната работа и забележително активната и мащабна подкрепа на местната власт.

Г-н Иванов поздрави доброволците по повод двойния празник и отбеляза, че взаимоотношенията между община Драгоман и БЧК ще продължат да бъдат давани за пример на добри практики и за в бъдеще. Г-н Василев от своя страна поднесе своите благодарности към всички и изненада приятно г-жа Банкова, като й връчи значка и удостоверение от Националния съвет на БЧК със звание „Отличник на БЧК“ за активна червенокръстка дейност. Цветя получи и г-жа Клавдия Милчева за безвъзмездната й подкрепа и инициативност. Изненадите не спряха тук! Гостите от БЧК – София зарадваха всички присъстващи с голяма атрактивна торта с надпис „140 години БЧК“, която освен с огромните си размери предизвика възхищение и с невероятния си вкус!

 

13 

 

 

2018-05-21 / Заповядайте!


Категория: Община Драгоман

Kalotina 2018

2018-05-21 / Свободни работни места в ДБТ Сливница към 21.05.2018 г.


Категория: Община Драгоман

2018-05-18 / Съобщение от ЧЕЗ Разпределение България


Категория: Община Драгоман