Вход за потребители              

2017-08-16 / Съобщение


Категория: Община Драгоман

Уважаеми съграждани, по информация на ВИК Драгоман от 10:00ч. до 17:00ч.  ще бъде спряно водоподаването към гр. Драгоман

2017-08-14 / Програма на празника


Категория: Община Драгоман

Programa


Aneliq


VenZy

2017-08-14 / Съобщение


Категория: Община Драгоман

Уважаеми съграждани, по информация на ВИК Драгоман от 08:00ч. до 12:00ч.  ще бъде спряно водоподаването на ул. "Колю Фичето"

2017-08-08 / Съобщение


Категория: Община Драгоман

Знаете ли, че
изминаха 3 год. от първа копка по проект „Интегриран проект за развитие на услуги за спорт и отдих на територията на община Драгоман“, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. С проекта се изгради Спортна Зала Драгоман, трибуни и съблекални към спортен център в гр. Драгоман, както и кътове за отдих и развлечения в 14 села в община Драгоман.

2017-08-07 / ВНИМАНИЕ!


Категория: Община Драгоман

Изключително висока пожарна опасност!!!Високите температури, сухото време, изсъхналата растителност и вятърът благоприятстват възникването на пожари и повишават пожарната опасност. Фронтът на разпространение на горските и полски пожари често променя посоката си, развива се на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за пожарогасителните екипите и техниката. Гасенето и ликвидирането на пожарите изискват значителни човешки сили и средства.


Внимание! Гражданите да не подценяват причините за възникването на пожари.


Най-често това е човешката небрежност. Изсъхналите листа и треви са леснозапалими дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие. Повишена пожарна опасност крие и небрежното хвърляне на незагасени цигари, това може да е пагубно за значителна част от горските и земеделски територии. Не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите, с които преминавате покрай или през горските и полски територии. За да предотвратим възникването на пожари, трябва да се спазват следните правила за безопасност:  • Не палете огън в близките дни! Не ползвайте други източници с открит огън - горелки, инструменти, хвърлящи искри!

  • В гората, в земеделски имоти и дворни места, ако палите огън, това да е на специално устроени и обозначени места.


  • Подгответе подръчни средства за гасене при възникване на пожар.

  • Никога не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния.

  • В личните дворове палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода, тупалки и др.).

  • Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.

  • Никога не оставайте запаления огън без наблюдение!

  • Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.


Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.


Запаленият в сухи треви огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, полски и горски територии.


При възникнал пожар незабавно звънете на тел. 112.

2017-08-04 / Съобщение от ЧЕЗ Разпределение България


Категория: Община Драгоман

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

На 09.08.2017 г. /08:15 - 10:30 ч./; на 11.08.2017 г. /15:45 - 16:30 ч./ -  Беренде Извор, Беренде, Драгоил, Летница, Прекръсте, Липинци,Ново Бърдо, Чепърлинци, Калотина: Втора, Първа, общ. Драгоман, гр. Драгоман: ул.Акация, Международно шосе, Патриарх Евтимий.


Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

 

 

 За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком или посетете сайта www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн приложение "Планови ремонти и аварии" на m.cez.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.


2017-08-02 / Общински имоти за продан


Категория: Община Драгоман

meropriatiq/2017/Obshtinska{/gallery} 

2017-08-02 / ОБЯВЛЕНИЕ


Категория: Община Драгоман

НА 16.08.2017 Г. ОТ 10:30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА ДРАГОМАН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН ЗА 2017 ГОДИНА.

 

01.08.2017 г.

 

 

 

 

АНДРЕЙ ИВАНОВ /П/

Кмет на община Драгоман

2017-08-02 / Търг отмяна


Категория: Община Драгоман

2017-08-01 / Сесия ОбС - Драгоман 28.07.2017


Категория: Община Драгоман

5msIqTLheT8{/youtube}