Вход за потребители              

2019-10-16 / СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


Категория: Община Драгоман

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА   от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

2019-09-26 / Обучение на СИК във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.


Категория: Община Драгоман

Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., Общинска администрация – Драгоман уведомява политическите партии и коалиции, имащи представители в СИК и всички членове на СИК на територията на общината, че обучението на комисиите от представители на Общинска избирателна комисия – Драгоман ще бъде проведено на 19.10.2019г. от 13.00 ч. в Заседателната зала на СУ „Христо Ботев“ гр. Драгоман.

Местните представителства на политически партии и коалиции от партии осигуряват присъствието на своите представители. В обучението задължително участват всички членове на секционни комисии.

 

 

Технически екип по подготовка на изборите

от Общинска администрация Драгоман

2019-10-14 / СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДБТ СЛИВНИЦА


Категория: Община Драгоман

Свободни работни места ДБТ Сливница към 14.10.2019г. - тук

2019-10-11 / ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


Категория: Община Драгоман

SKM C224e D19101115150

2019-10-11 / Съобщение от ЧЕЗ Разпределение България


Категория: Община Драгоман

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, на Община Драгоман  за периода 14.10 18.10.2019 г. На 14.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 15.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 17.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Начево:   ВилаНа 15.10.2019 Г. /09:30 - 12:00 Ч./ - Драгоман: Васил Левски 18, 16, Граничар 10, Захари Стоянов 26, 5в, Здравец 11, Кирил И Методи 1, 6, 13, 4, 7, 5, 2, 8, 10, 15, 9, 3, 11, Патриарх Евтимий 7, 2, 3, 1, 5, 9, 4, Рила 8, 10, 12, 15, 18, 16, Свети Стефан 23, Черноризец Храбър 29, 26, 36, 8, 16, 10, 31, 3, 52, 27, 34, 2, 17, 48, 46, 32, 5, 30, 11, 9, 18, 40, 38, 25, 44, 33, 14, 12, 24, 20, 22, 19, 4, 6, 35, 28,    27, 19, 6, 30, 12, 23, 25, 28, 8, 10, 29, 21, 14На 15.10.2019 Г. /11:00 - 15:00 Ч./ - Василовци, Общ. Драгоман: УПИ VI-84 Кв.10, УПИ VIIі-149, Кв.20,    ВилаНа 16.10.2019 Г. /08:15 - 09:30 Ч.; 08:15 - 16:30 Ч./ - Беренде, Общ. Драгоман: УПИ IV-2 Кв.1На 16.10.2019 Г. /08:15 - 09:30 Ч.; 08:15 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ - Беренде Извор: УПИ I-1 Кв.1,    ВилаНа 16.10.2019 Г. /08:15 - 09:30 Ч.; 08:15 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ - Калотина:   Втора 6 Къща, 1, Калотина Военен, Къща, Първа 78, 1 Бензиностанция,    Къща, Къща, Къща, Ул. ГраницатаНа 16.10.2019 Г. /08:15 - 09:30 Ч.; 08:15 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ - ЧепърлинциНа 16.10.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч.; 08:15 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ - Липинци:   Вила, КъщаНа 16.10.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч.; 08:15 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ - Ново Бърдо:   Вила, КъщаНа 16.10.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./ - Беренде, Общ. Драгоман: УПИ IV-2 Кв.1,    Къща, ВилаНа 16.10.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./ - Букоровци: УПИ V 130кв.13, УПИ XIII-33 Кв.5,    ВилаНа 16.10.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./ - Върбница:   Къща, ВилаНа 16.10.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./ - ДрагоилНа 16.10.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./ - Драгоман:   Акация 1, Владимир Поптомов 21, 7, 29, 31, 9, 11, 27, 5, 3, 23, 25, 1, 13, 19, Врътковица, Върбица 2, 4, Генерал Гурко 14, 17, 21, 11, 13, 9, 7, 19, 18, Георги Бенковски 4, 8, 5, 6, 2, 14, 7, Димитър Полянов 8, 2, 3, 10, 9, 4, 5, 1, 14, 12, Дрян 8, 4, 10, 6, Дунав 1, 3, 6, Евлоги Георгиев 6, 1, 5, 9, 4, 3, Елин Пелин 22, 3, 18, 5, 12, 2, 1, 14, 9, Иван Вазов 36, 32, 50, 6, 12, 30, 18, 1, 2, 20, 43, 2 Вила, 10, 34, 4, 3, Калина 1, Козлодуй 3, Кондел 24, 6, Липа 1, 4, 3, 6, Люлин 2, 14, 16, 12, Международно Шосе 14, 13, 16, 3, 7, 8, 4, 9, 2, 15, 11, 20, 6, 24, Билборд, Миньор Къща, 20, Мусала 3, 1, 2, 5, Осми Март 4, Осогово 3, 1, Патриарх Евтимий 9, Поп Андрей 6, 3, 10, 4, 1, 8, Поток 19, 17, Свети Георги 1, 10, 8, 18, Свети Иван Рилски 2, 19, 40, 33, 38 Къща, 34, 55 Вила, 80, 41, Струма 2а, УПИ IV-1038 Кв.78, УПИ XxI-392 Кв.31, УПИ Х-966 Кв.105, Филип Тотю 7, 20, Шейново 1, Явор 13, 20, 11,    32, 10, 7, 18, 4, 22, 8, 35, 21, 27, 42, 13, 36, 17, 5, 29, 14, 46, 6, 3, 24, 12, 26, 20, 1, 9, 16, 11, 15, 23, 31, 28, 38, 25, 30, 44, 53, 58, 72, 78, 10, 62, 43, 82, 68, 54, 47, 4, 61, 70, 45, 49, 3, 52, 8, 42, 60, 74, 2, 14, 64, 66, 48, 65, 57, 50, 63, 56, 51, 41, 59На 16.10.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./ - Летница, Общ. Драгоман:   КъщаНа 16.10.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./ - ПрекръстеНа 17.10.2019 Г. /10:15 - 11:00 Ч./ - Василовци, Общ. Драгоман:   УПИ VI-84 Кв.10, УПИ VIIі- На 17.10.2019 Г. /10:15 - 11:00 Ч./ - Мало Малово: УПИ IV-15,    ВилаНа 17.10.2019 Г. /10:15 - 11:00 Ч./ - Раяновци, Общ. ДрагоманНа 17.10.2019 Г. /10:15 - 11:00 Ч./ - Цръклевци:   Къща, ВилаНа 17.10.2019 Г. /09:30 - 10:30 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ - Беренде, Общ. Драгоман2019-10-11 / МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА СИК


Категория: Община Драгоман

2019-10-10 / Апел към населението на община Драгоман


Категория: Община Драгоман

Община Драгоман приканва своите жители, след като почистят градините си /от биологични отпадъци/, териториите към индивидуалните дворове и междублоковите пространства, събраните отпадъци да се поставят до кофите за битови отпадъци, след което ще бъдат извозени от сметосъбираща техника.

 

Общинска администрация – гр. Драгоман

2019-10-09 / Съобщение


Категория: Община Драгоман

На основание чл. 31, т. 17 от Наредба № 1 за обществения ред, поддържане на чистотата и опазване общинските имоти на територията на община Драгоман Ви се предписва да не изхвърляте жар и горящи предмети в и около контейнерите и кофите за битова смет. При наличието на такава, контейнера не може да бъде вдигнат от сметосъбиращата техника.

          Забранява се паленето на смет в контейнери на всякакви отпадъци, намиращи се по уличните платна, тротоари и зелени площи!

          Забранява се използването на кофите и контейнерите, определени за битова смет за отпадъци от производствена дейност , строителни отпадъци и тор!       

          При неизпълнение на дадените по-горе указания, на нарушителите ще бъде съставен акт и потърсена административно-наказателна отговорност по реда на Закона за административните нарушения.

2019-10-07 / СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДБТ СЛИВНИЦА


Категория: Община Драгоман

Свободни работни места в ДБТ Сливница към 07.10.2019г. - тук

2019-10-07 / Храм-параклис „Петровски кръст“


Категория: Община Драгоман

71662392 2401385466582445 4557296377951944704 nНа 6 октомври, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, бе извършено освещаването на новоизградения храм–параклис „Св. първовърховни апостоли Петър и Павел“.

Тържественият водосвет бе извършен от Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, в съслужение с архимандрит Василий, протосингел на Софийска света митрополия, свещеник Асен Асенов, енорийски свещеник на енорията в гр. Драгоман, свещеник Костадин Тренев и свещеник Арсений Каньов.

Молитвено участие в празничното богослужение взеха г-н Андрей Иванов, кмет на община Драгоман, г-жа Лидия Банкова-Найденова, зам.-кмет на община Драгоман, г-жа Емилия Милушева, г-жа Росица Иванова, началник на РУО – София-регион, както и десетки благочестиви християни от региона и гости. 

След освещаването на храма, Негово Преосвещенство епископ Поликарп благодари на всички взели участие в изграждането на молитвения дом, като изказа изключителна благодарност на г-н Иванов и г-жа Банкова за цялостното изграждане и обзавеждане на параклиса. Той им изказа благодарност от името на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит и им пожела техния труд и грижа за духовното издигане на българския народ Бог да възнагради и да завещае техния пример и на идните поколения.