Вход за потребители              

2017-12-13 / Коледен футболен турнир


Категория: Община Драгоман

На 09 – 10.12.2017г. в Спортна зала Драгоман се проведе Коледен футболен турнир на малки врати за мъже. В надпреварата взеха участие  отбори от  общ. Костинброд, общ. Божурище, общ. Драгоман, общ. Димитровград - Република Сърбия, ГПУ Калотина, „Черните котки“ гр. Драгоман и „Гудари“ гр. Драгоман.  

            Победители от коледната надпревара са:

      I място – общ. Костинброд

                  II място – „Черните котки“ гр. Драгоман

                 III място – общ. Божурище

            Всички отбори взели участие в състезанието бяха наградени, а финалистите бяха отличени с купи и медали от г-н Иван Милчев – управител на Спортна зала Драгоман.

turnir3

2017-12-13 / Обява


Категория: Община Драгоман

ОБЩИНА ДРАГОМАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЙ-КРАСИВА КОЛЕДНА УКРАСА

 

Ако притежавате коледно въображение и имате желание да създадете празнична атмосфера във вашия дом, бизнес сграда или търговски обект, община Драгоман Ви дава възможност да се включите в конкурса за най-красива коледна украса.

Жури с председател г-н Андрей Иванов – кмет на община Драгоман ще оцени творчеството Ви. Критериите за оценяване ще бъдат – оформление, оригиналност и атрактивност.

Победителят ще бъде награден от г-н Иванов с  предметна награда – изненада, поздравителен адрес за постигнати резултати и сувенири осигурени от общината.

За участие в конкурса е необходимо да направите заявка за най-добра коледна украса на тел: 0879/103392 в периода от 14.12.2017г. до 31.12.2017г.

 

 koleden konkurs

 


 

2017-12-13 / Съобщение


Категория: Община Драгоман

На 15.12.2017г. ще се проведе сесия на ОбС Драгоман в заседателната зала на община Драгоман при следния проект на дневен ред.

2017-12-13 / Съобщение


Категория: Община Драгоман

MinFin


       До 31 декември 2017г. собствениците и ползвателите на недвижими

имоти, които не ги ползват целогодишно могат да подадат декларация за

        освобождаване от част от таксата за битови отпадъци за 2018г.

 

            

За информация:  Петър Захариев

                  Тел :     029334042

 

    

   Разпоредбите на Закона за местните данъци и такси предвиждат да не се събира част от таксата за битови отпадъци – за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината, както и ако недвижимият имот не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя на имота до края на предходната година.

  За да се ползва това облекчение за 2018г. собствениците и ползвателите на недвижими имоти , които няма да ги ползват през цялата година следва да подадат декларация по образец в съответната общинска администрация по местонахождение на имота, в която се декларира това обстоятелство в срок до 31 декември 2017г.

   Не се освобождават от част от таксата за битови отпадъци, собствениците и ползвателите на недвижими имоти, които са декларирали тези имоти като основно жилище.

   В компетенциите на всяка община е да определи какви документи ще се прилагат към подаваната декларация с цел да се докаже, че имота не се ползва през цялата година.

2017-12-13 / Съобщение


Категория: Община Драгоман

MinFin


       Данъчните облекчения за деца ненавършили пълнолетие и за

деца с увреждания могат да се ползват при работодател с подаване на 

                       декларации в срок до 31 декември 2017г.

 

 

За информация:  Петър Захариев

                  Тел :     029334042

 

 

     Данъчните облекчения за деца ненавършили пълнолетие и за деца с увреждания за 2017г. могат да се ползват и при работодателя с подаване на декларации по образец.

      Декларациите следва да се представят пред работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември 2017г. Образците на декларации може да се изтеглят от сайта на НАП – www.nap.bg

      Препоръчително е лицата които ще ползват тези данъчни облекчения и са получили през 2017г. доходи само по трудови правоотношения, да ползват тези облекчения при работодателя си, като до 31 декември 2017 представят декларациите по образец.

       И двата вида данъчни облекчения се ползват независимо едно от друго.

       Към подаваната пред работодателя декларация по образец задължително се прилага и писмена декларация , че към момента на подаването и лицето няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.

За да се ползва данъчното облекчение за дете с увреждания задължително към декларацията се прилага решение но компетентен орган – ТЕЛК / НЕЛК , удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето.

       В случай, че данъчните облекчения за 2017г. не се ползват при работодателя, те ще се ползват по общият ред – с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50, ал.1 от ЗДДФЛ в срок до 30 април 2017г.

       Допълнителна информация може да получите на информационният телефон на НАП – 070018700 – на цената на един телефонен разговор.

2017-12-13 / Съобщение


Категория: Община Драгоман

MinFin


            До 31 декември  физическите лица – земеделски стопани

            могат да изберат как да облагат доходите си през 2018г.

                                                          

           

За информация:  Петър Захариев

                  Тел :     029334042

 

 

     Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, могат да изберат реда за облагане на доходите си получени през 2018г.

     Ако земеделските стопани, желаят да се облагат като формират облагаемият си доход като еднолични търговци – с отразяване на всички приходи и разходи, те следва да подадат декларация по образец – по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ в срок до 31.12.2017г. Декларацията може да се изтегли от сайта на НАП – www.nap.bg.

     Важно е да се знае, че ако тези лица изберат този ред за облагане на доходите си, го прилагат за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години.

    Ако земеделският стопанин – физическо лице е избрал да се облага като едноличен търговец, данъчната ставка е 15 на сто.

  В случай, че земеделският стопанин не е подал декларацията за избор, той ще формира данъчната основа за облагане на доходите си през 2018г. с ползване на 60 на сто нормативно признати разходи за производство и реализация на непреработена селскостопанска продукция.

    Новорегистрираните земеделски стопани декларират това право на избор за годината на регистрацията им в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2018г.

   Повече информация клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един телефонен разговор.

 

2017-12-08 / Покана


Категория: Община Драгоман

 Община Драгоман и Димитър Тонин канят всички жители на община Драгоман, които се интересуват от свещените места в Западна България, на представянето на втората книга от поредицата „1001 СВЕТИЛИЩА“ – енциклопедичен пътеводител на свещените места Софийска област – Запад.

В настоящия втори том са включени общините – Божурище, Костинброд, Сливница, Драгоман и Годеч, представени с 5 града, 87 села и техните землища, както и с около 600 картографирани и документирани обекти от неолита до наши дни.

Представянето ще бъде на 19 декември 2017г. от 19:00 часа в заседателната зала на общината.                                                             12345

 

  

2017-12-07 / Общинска служба по земеделие


Категория: Община Драгоман

2017-12-06 / Заповядайте!


Категория: Община Драгоман

123

2017-12-07 / Публична покана към ДГ "Радост"


Категория: Община Драгоман

Публична покана с  предмет: „Доставка на хранителни стоки за Детска градина „Радост” - гр. Драгоман за 2017г.


Обява


Документация