Вход за потребители              

2017-06-15 / Стартира дванадесети пореден пленер“Яница“


Категория: Община Елхово

В понеделник 19 юни стартира дванадесетото издание на превърналият се традиционен пленер „Яница“. Началото ще бъде дадено в малката заседателна зала на община Елхово на среща между художниците и кмета на град Елхово Петър Киров. Участниците в таз годишния пленер със своята доказана дарба и талант, поддържат високото художествено ниво, тъй като техните произведения са признати не само на Балканите , но и в света. Участниците тази година са: Валентин Стоянов, Георги Янчев, Васко Василев, Куман Сталев, Ангел Трънков, Петя Христова, Ивелина Какърова, Минчо Георгиев, както и гостуващите творци Димитър Борисов, Димитър Витанов и Димо Генов. Участниците в пленера ще бъдат настанени в Къща за гости „Какъровата къща“ с. Лалково, където изцяло ще се отдадат на изкуството в дните от 19 до 23 юни. Пленерът ще завърши с изложба на творби създадени по време на пленера, която ще бъде представена в читалище „Развитие“ гр.Елхово в петък  – 23 юни. Пленер „Яница“ се организира под патронажа на кмета на община Елхово г-н Петър Киров около Еньовден и има за цел да се популяризира уникалната природа, архитектурно-историческите забележителности, бит и култура на Елховския край. Идеята е да се даде възможност за изява на творци с доказана творческа индивидуалност. Тази година пленерът ще […]

2017-06-15 / ХХХІV НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“


Категория: Община Елхово

Стара Загора ще бъде домакин на Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ за тридесет и четвърти път тази есен. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви.    Конкурсът „Веселин Ханчев“ се организира и провежда от Община Стара Загора, Библиотека „Родина“ и Къща музей „Гео Милев“. Участници в него могат да бъдат всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години за календарната година, които нямат издадена стихосбирка. Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в 3 еднообразни екземпляра. Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години. Присъждат се три награди, като първата е издаване на самостоятелна стихосбирка и връчване на приза Златното яйце; втора и трета награди, както и поощренията са парични премии. Резултатите от Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ ще бъдат обявени на Гала вечер на отличените участници на 3 ноември 2017г.    Творбите на участниците се изпращат до 1 октомври 2017г. с препоръчана кореспонденция, по е-mail или факс, придружени с точно посочени име, адрес, телефон и дата на раждане на участника, на посоченият […]

2017-06-12 / Наредба за отмяна на Наредба №21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово


Категория: Община Елхово

  На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 12.06.2017 г., за предложения  и становища по настоящия проект на Наредба за отмяна на Наредба №21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово. Предложенията могат да бъдат депозирани в  Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово, на адрес – гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13 или на следния електронен адрес: obshtina@elhovobg.org     Проект!   Наредба за отмяна на Наредба №21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово   Параграф единствен: Отменя Наредба №21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово, приета с Решение № 44/5/5/ от заседание на Общински съвет – Елхово, взето с Протокол №5/25.02.2016г.   В преходните и заключителните разпоредби създава нов параграф 4: § 4. (нова, Решение № ……/……2017г., взето с Протокол № ……) Наредбата е отменена с Решение № …. от …….. 2017г., взето с Протокол № …….. Отмяната влиза в сила в деня след публикуването на решението в средствата за масово осведомяване.      Мотиви към проект на Наредба за отмяна […]

2017-06-12 / Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово


Категория: Община Елхово

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 12.06.2017 г., за предложения  и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община  Елхово. Предложенията могат да бъдат депозирани в  Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово, на адрес – гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13 или на следния електронен адрес: obshtina@elhovobg.org     Проект!   Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово     § 1. В Чл. 21 се правят следните изменения и допълнения: Досегашният текст на чл.21, ал. 3, т. 1 се изменя така: „1. копие от документ за собственост, договор за наем и други;“ Създава се чл. 21, ал. 3, т. 6: „6. пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице.“ Чл. 21, ал. 4 се отменя. Чл. 21, ал. 6, т. 1 се изменя, както следва: „1. При наличие на две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана […]

2017-06-12 / О Б Я В А


Категория: Община Елхово

Общинска администрация Елхово уведомява всички жители и гости на град Елхово, и собственици на пчелни семейства, че на 14.06.2017г. /сряда/ след 21.00 часа ще се извърши дезинсекция срещу летящи форми на комари. Обработката на терените ще се извърши с препарат Цитрол 10/4 УЛВ от фирма „ДДД-1” ООД. Бързото му действие се дължи на активно вещество – Циперметрин, Приперонил бутоксид, убиващ летящите инсекти /мухи и комари/ при контакт и при поглъщане. Препаратът има силен провокиращ ефект и принуждава дори укрилите се при обработката насекоми да излязат от укритията си  и да влязат в контакт с активното вещество. Формулацията е ниско токсична, безопасна за хората и домашните животни и не се натрупва в околната среда. Карантинният му период е 6 часа.