Вход за потребители              

2022-11-11 / Обявление относно проект за Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година


Категория: Община Ковачевци

ОБЯВЛЕНИЕ ПРОМЯНА ПРОГРАМА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2022-2-112-2 (2) (1)

2022-11-10 / Докладна за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Ковачевци


Категория: Община Ковачевци

Докладна за изменение и допълнение на НОМДТОК

2022-10-10 / Изменение на ПУП


Категория: Община Ковачевци

Измение ПУП, кв. 112, с. Ковачевци, общ. Ковачевци Изменение на ПУП за УПИ XII-240, кв.14, с. Калище, общ. Ковачевци Изменение на ПУП – кв.53 и 54, с. Ковачевци  

2022-09-30 / Проект за изменение на ПУП – план за застояване


Категория: Община Ковачевци

Проект за изменение на ПУП

2022-09-20 / Обявление за публичен търг с тайно наддаване за ПИ 17 в мах. Калайджийска


Категория: Община Ковачевци

ПИ 17 каладжийска

2022-09-20 / Заповед РД 266/19.09.2022г. и Заповед РД 265/19.09.2022г.


Категория: Община Ковачевци

Заповед РД 266 от 19.09.2022г. Заповед РД 265 от 19.09.2022г.  

2022-09-09 / Обявление за Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година


Категория: Община Ковачевци

ОБЯВЛЕНИЕ ПРОМЯНА ПРОГРАМА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2022-2-10

2022-09-08 / Обява за публичен търг – УПИ 8, кв. 39, с. Сирищник


Категория: Община Ковачевци

Обява за публичен търг – упи 8 кв.39 сирищник 2

2022-09-08 / Обява за публичен търг – Автогара, с. Ковачевци


Категория: Община Ковачевци

Oбява за публичен търг – Автогара кв.47 2022g.

2022-09-07 / Обява за публичен търг с тайно наддаване – с. Светля


Категория: Община Ковачевци

Обява за публичен търг с тайно наддаване – с. Светля