Вход за потребители              

2017-09-15 / ВАЖНО!!!


Категория: Община Оряхово

ВАЖНО! ВАЖНО ! ВАЖНО!


 


  Във връзка с  разширяване на кампанията за предоставяне на  Уникален код за достъп / УКД/ до електронните медицински досиета, РЗОК –Враца информира,че всеки гражданин, който посети Районната здравноосигурителна  каса или  общинския офис в гр. Оряхово по какъвто и да е повод – заверка на рецептурни книжки, подаване на документи или получаване на протоколи за скъпоструващи лекарствени продукти и други, заплащани от Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/  има възможността  да получи безплатно своя Уникален код за достъп /УКД/ до електронното си медицинско досие. С това се поставя началото на кампания за засилване на вниманието  и обществения контрол върху изразходване на публичния ресурс , с който Националната здравноосигурителна каса закупува медицински услуги в полза на пациентите.


  С  УКД всеки гражданин  може да упражни правото си да провери дали отразените в личното му здравно досие дейности действително са извършени. Ако констатира разминаване в данните , той може да подаде сигнал до РЗОК или до НЗОК. Контролните органи на институцията ще извършат проверка като информират и гражданина за резултатите от нея. При необходимост ще се коригира електронното здравно досие с действително извършените в полза на пациента дейности.

2010-05-16 / За общината


Категория: Община Оряхово

Община Оряхово е разположена в Северозападна България по поречието на р.Дунав. Състои се от седем населени места (град Оряхово – общински център и шест кметства – Селановци, Остров, Лесковец, Горни Вадин, Галово, Долни Вадин) с обща площ 329 хил.дка. Общината се намира в североизточната част на област Враца и граничи на юг с общините Бяла Слатина и Кнежа, на изток с община Долна Митрополия, на запад и югозапад с община Мизия и на север граничи с р.Дунав.


2010-05-16 / Забележителности


Категория: Община Оряхово

Средновековната крепост “Камъка” – гр. Оряхово


Средновековната крепост "Камъка"Намира се на 600 м западно от град Оряхово. Изградена е през ІХ в. като част от дунавската укрепителна система на Първата българска държава. В периода ХІІ-ХІV в. е подновена и има ролята на важно защитно съоръжение. Продължава да се използва и след падането под османско робство до края на ХV в.


2010-05-16 / Географско положение


Категория: Община Оряхово

Гографско разположение на община ОряховоДунавската хълмиста равнина е най-северната геоморфоложка област на Република България. Въз основа на своите различия тя се разделя на три подобласти, като една от тях е Западната (Ломско-Оряховска) низина. Тя има предимно равнинен характер. Топографската