Вход за потребители              

2017-07-31 / МРРБ информира общините да прекратят приема на документи по програмата за саниране


Категория: Община Попово

С писмо от 05.07.2017 г. от Министерство на регионалното развитие и благоустройството се дават указания на общините да прекратят приема на документи от Сдружения на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Същевременно Българска банка за развитие преустановява приема на заявления за интерес и финансова помощ от общините.


2017-07-07 / Покана за публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджет 2016 г. на Община Попово


Категория: Община Попово

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово, Председателят на Общински съвет Попово организира публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджет 2016 г. на Община Попово.


2017-06-26 / ПОКАНА за пресконференция


Категория: Община Попово


2017-01-26 / Второ обществено обсъждане на план за регулация и застрояване на ж.к. „Младост“ 1 и 2


Категория: Община Попово

Второто по ред обществено обсъждане ще се проведе на 14 февруари 2017 г. от 14:30 ч. в залата на ОбС – Попово.

До 13 февруари 2017 г. гражданите ще могат да отправят своите мнения и препоръки относно проектната разработка...


2016-12-30 / Покана за публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2017 г. на Община Попово


Категория: Община Попово

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово, се организира публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2017 г. на Община Попово.


2016-12-29 / Напусна ни Марина Димитрова


Категория: Община Попово

Опечалени родители и близки на Марина,


Трудно мога да намеря думи, с които да внеса утеха в сърцата Ви след нейната ненавременна кончина!


2016-12-12 / Покана за участие в Обществен форум за предварително обсъждане на проект за ПУП – План за регулация и застрояване за преструктуриране на ж.к. “Младост”


Категория: Община Попово

Преди окончателното приключване и разглеждане на проекта за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ж.к. “Младост”, общината организира предварителен Обществен форум за обсъждане на проекта  за ПУП и кани всички, които имат отношение към жилищен комплекс Младост и прилежащите му територии, да споделят своите мнения и препоръки.


2016-06-20 / Покана за публично обсъждане


Категория: Община Попово

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово, се организира публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2015 г. на Община Попово.


2016-06-02 / „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”


Категория: Община Попово

И тази година Община Попово ще се включва в инициатива на „Да изчистим България заедно”.


Общината ще осигури чували и ръкавици за всеки желаещ  да се включи в почистването.2016-05-19 / Националния кинофестивал „Златното око” в Попово


Категория: Община Попово