Вход за потребители              

2012-03-06 / Новини


Категория: Община Родопи


МИГ Перущица-Родопи с одобрен проект за транснационално партньорство с Гърция и ФранцияНа 01.10.2019 г. беше одобрен проект на МИГ Перущица-Родопи за подготвителни дейности за транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проектът касае проучване на добри практики и приложение на местни продукти, услуги, търговски марки в други държави и сравнителен анализ за възможностите на аналогични на територията на МИГ Перущица-Родопи и е в партньорство с местните инициативни групи МИГ  “Олимпия за развитие” (Development Agency of Olympia S.A.) град Крестена, Гърция  и  МИГ „Pays Haut Lanhuedoc et Vignobles“, град Сен Шиниен, Франция.

Дейностите по проекта ще се реализират в продължение на 7 месеца и МИГ Перущица-Родопи ще получи 48 853 лв безвъзмездна финансова помощ за изпълнението им.

В резултат се очаква да се създадат възможности за развитие на местните продукти и услуги, обединяващи култура, туризъм и винопроизводство на територията на МИГ Перущица-Родопи и да се подготви проект за транснационално сътрудничество между трите местни инициативни групи от България, Гърция и Франция.

alt

[29 Август 2019] Становище - предложение касаещо постъпили възражениея относно публикуван на 30.07.2019г. общ административен акт касаещ Предложение от ОСЗ „Родопи“ с изх.№  РД-12-02-52/04.07.2019г.  за предоставяне на земеделска земя за обезщетяване на собствениците и техните наследници преди създаване на ТСЗС и ДСЗ : [Прочети]

[29 Август 2019] Във връзка с публикуван на 30.07.2019г. на сайта на община „Родопи“  в секции „новини“ , „обяви и съобщения“ и раздел „общински съвет“ – „Докладни и предложения“ общ административен акт касаещ Предложение от ОСЗ „Родопи“ с изх.№  РД-12-02-52/04.07.2019г.  за предоставяне на земеделска земя за обезщетяване на собствениците и техните наследници преди създаване на ТСЗС и ДСЗ. Публикуване на постъпили възражения : [Възражение 23.08], [Възражение 29.08], [Възражение2-29.08]

[29 Август 2019] Предоставяне на земи общинска собственост на община „Родопи“  за обезщетяване на собствениците и техните наследници притежавали земеделска земя преди образуването на ТКЗС или ДЗС одобрени с влязло в сила Решение № 231 прието с Протокол № 07/10.07.2015г.: [Прочети]

Община „Родопи”, първа в област Пловдив стартира предоставянето на Патронажни грижи за възрастни хора и лица с уврежданияalt
На 07.08.2019г. в Заседателната зала на Общински съвет - Родопи се състоя информационно събитие по проект с рег. №  BG05M9OP001-2.040-0082-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в  Община Родопи“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Със събитието се постави и началото на реалното предоставяне на здравно – социални услуги в домашна среда за 95 възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община „Родопи”. Дейностите стартират три месеца след като на 09.05.2019г. в Министерство на труда и социалната политика, кметът на Община „Родопи” инж. Пламен Спасов беше сред първите 15 ръководители на общини в страната, които подписаха договор за финансиране по проектната схема. Договорът беше връчен на кмета от Зам.- министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова. [Прочети]

[02 Август 2019] Заповед на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Пловдив, във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването "Африканска чума по свинете", относно отпадни продукти от клане на прасета във ферми тип "Заден двор": [Прочети]

[02 Август 2019] Заповед на Директора на Регионална дирекция по горите - Пловдив, във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването "Африканска чума по свинете", относно забрана за достъп до горски територии: [Прочети]

[02 Август 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 03.08.2019г. за отделни области е обявен "жълт" код (потенциално опасно време) за краткотрайни валежи от дъжд, на места и интензивни, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра.: [Прочети]

[01 Август 2019] Заповед на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Пловдив, във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването "Африканска чума по свинете", засягаща населени места на територията на община "Родопи" - с.Цалапица, с.Кадиево, с.Оризари, с.Устина и с.Скобелево: [Прочети]

[31 Юли 2019] Заповед на Областния управител на област Пловдив, във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването "Африканска чума по свинете": [Прочети]

[30 Юли 2019] Община „Родопи“ – област Пловдив уведомява, че открива производство по издаване на общ административен акт за приемане допълнителни списъци със земеделски имоти по предложение с Вх.№ РД-12-04-52/04.07.2019г. на ОСЗ „Родопи“ за предоставяне на земеделска земя с обща площ от 2 041,175 дка за обезщетяване на собствениците от  общинския поземлен фонд, в съответствие с постъпилите искания за обезщетяване със земеделска земя, чрез план за обезщетяване. Настоящото производство се открива с цел достигане до по-висок процент за ефективно обезщетяване на правоимащите лица със земеделски имоти.

Всички заинтересовани лица имат право на писмени предложения и възражения по обявения общ административен акт, в срок от един месец от публикуване на настоящото обявление. Достъпът до информация, касаеща настоящия административен акт е публикувана на сайта на Община „Родопи“ на заглавната страница, отдел „Обяви и съобщения“ и раздел „Общински съвет (в дясно на екрана) – „Докладни и предложения“: [Прочети]

[19 Юли 2019] Община "Родопи" уведомява, че Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) е разработена и внедрена в Министерството на туризма. Крайния срок за регистриране на профил на лицата извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиери) в ЕСТИ е 30.09.2019г.: [Прочети]

[10 Юли 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 10.07.2019г. за отделни области е обявен жълт код за валежи от дъжд и гръмотевични бури: [Прочети]

[24 Юни 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 24.06.2019г. за отделни области е обявено предупреждение от първа степен на опасност -  жълт код за интензивни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Има условия и за градушки: [Прочети]

[31 Май 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 31.05.2019г. за отделни области е обявена първа степен на опасност -  жълт код за валежи от дъжд и гръмотевични бури. Има условия за интензивни валежи и градушки: [Прочети]

[23 Май 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 23.05.2019г. за отделни области е обявена първа степен на опасност -  жълт код за валежи от дъжд, временно интензивни с гръмотевици и очаквани градушки: [Прочети]

[22 Май 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от дирекция "Управление на водите" към МОСВ, че вследствие на валежи, за 23.05.2019 г. и 24.05.2019 г. се очакват повишения на речните нива в страната: [Прочети]

[20 Май 2019] Във връзка с постъпило в Община „Родопи“ писмо с вх. № 53-1957-3/20.05.2019г. от фирма РП Енергосекция Пловдив към ДП „НКЖИ“ поделение "Енергоразпределение" София ,община "Родопи" уведомява, че в периода от 20.05 до 07.06.2019 г. от 08.00 до 16.45ч. ще се проведе наземно третиране на плевели с препарат „НАСА 360СЛ“ (в доза 4% разтвор) по обектите на железопътната инфраструктура по списък :[Прочети]

[15 Май 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС за обявена степен -  жълт код за значителни валежи от дъжд с гръмотевици за отделни области: [Прочети]

[07 Май 2019] Община "Родопи" ще проведе ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ /пръскане срещу кърлежи/ в населените си места по график в периода от 07.05 до 14.05.2019г. За целта следва всички собственици на пчелни семейства да предприемат необходимите марки за предотвратяване на отравяне на животни и пчелни семейства: [Прочети]

[23 Април 2019] Във връзка с постъпило в Община „Родопи“ писмо с вх. № 53-1558-1/23.04.2019г. от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“,община "Родопи" уведомява, че на 24.04.2019г. в периода от залез слънце до 10.00ч.  на следващия ден, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ ще проведе наземно третиране с хербицид „НАСА 360СЛ“ (в доза 4% разтвор) по обектите на железопътната инфраструктура в землището на с.Златитрап и с.Кадиево.

[09 Април 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС за обявена първа степен -  жълт код за значителни валежи от дъжд за отделни области: [Прочети]

[28 Март 2019] АНАЛИЗ на ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ на община "РОДОПИ" към 31.12.2018 г. спрямо отчетените данни към 31.12.2016 г. и към 31.12.2017 г. [Прочети]

[26 Март 2019] Покана за присъединяване към глобалната инициатива "Часът на земята", която ще се проведе на 30 март 2019г., събота от 20.30 до 21.30ч.: [Прочети]

[22 Февруари 2019] Прогноза на НИМХ-МОН за лоши метеорологични условия на 23.02.2019г. и обявен жълт код за валежи от сняг на територията на цялата страна : [Прочети]

[12 Февруари 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН, дирекция "Управление на водите" при МОСВ и МЦ на ВВС за обявена първа степен -  жълт код за силен вятър за отделни области: [Прочети]

[07 Февруари 2019 ] Във връзка с годишно облагане за 2019 г. Община Родопи уведомява, че служба "Местни Данъци и Такси" няма да работи с граждани на 12.02.2019 г.

[30 Януари 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН, МЦ на ВВС за опасни метеорологични явления за 30.01.2019 г. и дневен хидрометеорологичен бюлетин от дирекция „Управление на водите“ към МОСВ за 30.01.2019 г., НИМХ-МОН обявява жълт код за валежи от дъжд, над 1000 метра - от сняг с количества между 25 и 35 л/кв.м. за областите Благоевград, Перник, Кюстендил, Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Смолян, Стара Загора и Хасково и жълт код за възможно образуване на поледици за областите Видин, Враца и Монтана.: [Прочети]

[29 Януари 2019] Метеопрогноза от НИМХ–МОН и дирекция „Управление на водите“ при МОСВ за 29.01.2019 г.: [Прочети]

[23 Януари 2019] В националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС-МО за усложнена метеорологична обстановка и очаквани интензивни валежи на 24.01.2019г. по високите полета на Западна и Северозападна България от мокър сняг, а в останалата част от страната - от дъжд. От НИМХ-БАН е обявен оранжев код за опасност за отделни области и жълт код за опасност за други области: [Прочети]

[27 Декември 2018] Във връзка с годишно приключване на 2018 г. Община Родопи уведомява, че служба "Местни Данъци и Такси" ще работи с граждани със следното работно време: 28.12.2018 г. до 16,30 ч., 31.12.2018 г. - не работи с граждани, 02.01.2019 г. от 14,30 ч.

[28 Ноември 2018] Анализ на финансовото състояние на община "Родопи" към 30.09.2018 г. спрямо отчетените данни към 30.09.2017 г. и към 31.12.2017 г. [Прочети]

[27 Ноември 2018] Във връзка с настъпилия есенно-зимен отоплителен сезон и с цел превенция възникването на пожари и ограничаване вредните последици от тях, в ГДПБЗН – МВР, е разработена брошура на тази тематика: [Прочети]

[06 Ноември 2018] Във връзка с обновяване на софтуера на деловодната система, Община Родопи уведомява, че на 08.11.2018 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. до 13:00 ч. обслужването на граждани в деловодството и касата ще бъде ограничено: [Прочети]

[01 Октомври 2018] Предупреждение за опасни явления, в съответствие със ЗЗБ за очаквани интезивни и значителни по количество валежи от дъжд в централните южни и особено в крайните източни райони на 01.10.2018г., на места с гръмотевици. От НИМХ-БАН е обявен жълт и оранжев код за опасност за отделни области: [Прочети]

alt
С подкрепата на община „Родопи", ЖПГ „Пъстра китка" представиха село Ягодово на петнадесетия Черноморски събор „Евро фолк - 2018" град Царево, на който станаха Лауреати - първа степен. [Прочети]


[13 Септември 2018] ГДПБЗН - МВР информира за провеждането на "Седмицата на пожарната безопадност" в периода от 10-ти до 16-ти септември 2018г., съвпадаща с Празника на пожарната 14-ти септември - Кръстовден. Предвидените събития във Втора РСПБЗН може да прочетете тук: [Прочети]

[22 Август 2018]  ПОКАНА от Председателя на общинския съвет „Родопи”- област Пловдив – Галина Вълева: На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.4 от Наредба за  условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Родопи, област Пловдив, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 31.08.2018 г.(петък) от 15.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при Община „Родопи”- област Пловдив на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета на Бюджет 2017 г. на Община „Родопи”- област Пловдив: [Покана], [Доклад]

[27 Юли 2018] Заповед на директора на Регионална Дирекция по горите - Пловдив, за отмяна на Заповед от 24.07.2018г., с която е ограничен достъпа до горските територии в обхвата на РДГ- Пловдив, за лицата извършващи събиране на трюфели: [Прочети]

[27 Юли 2018] В националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС-МО за очаквани интензивни валежи на 27.07.2018г., придружени с гръмотевични бури, възможни са и градушки. От НИМХ-БАН е обявен жълт код за опасност за отделни области: [Прочети]

[24 Юли 2018] Заповед на директора на Регионална Дирекция по горите - Пловдив, във връзка с постъпило писмо на Изпълнителната агенция по горите, с цел превенция и недопускане разпостранението на Африканска чума по свинете на територията на РДГ - Пловдив: [Прочети]

[23 Юли 2018] Указания на Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях"  във връзка с метеорологичната прогноза за продължаващ период с валежи и изпълнение на задълженията на собствениците на язовирни стени и съоръженията към тях: [Прочети]

[23 Юли 2018] В националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС-МО, че на 24.07.2018г. се очакват интензивни валежи, придружени с гръмотевични бури, има условия за градушки: [Прочети]

Ключова улица над половин километър в с.Брестовица неузнаваема след ремонт за 162 506 лв.alt
Преди ден кметът на Община Родопи - инж. Пламен Спасов инспектира приключилата реконструкция на ключова улица в село Брестовица, а главният пътен експерт към Общината увери, че строителната фирма е изпълнила качествено и в срок ремонтните дейности.  Улица Отец Паисий с дължина 520м., вече е с положена нова асфалтова настилка, подновени бордюри и нова тротоарна настилка, като преди това са подменени и изградени и отклонения на водопреносната мрежа.
Това е важна отсечка, защото е и пътят до Влаховата къща- първият в Пловдивска област музей на виното. Сградата е строена 1820 г. и е била собственост на местен търговец на вино. Къщата, която днес е реставрирана в първоначалния и вид, е била и скривалище на Васил Левски, който пристигнал в селото, скрит в буре за вино. Възстановена е през 2015г. по „Програма за развитие на селските райони“, а проектът е на стойност 332 695,46 лв.

След приключилите ремонтни дейности в Брестовица, фирмата изпълнител се отправя към село Цалапица, и конкретно улица  Ал.Стамболийски с дължина 560м., тук ремонтът е на стойност 171 947,02лв. Предстои и реконструкция на 444-метровата  ул. Гагарин, с. Крумово, за близо 161 000лв.

Инж. Пламен Спасов: Бъдещето на общината е във винарствотоНа наша територия се намират 13 изби, някои от които прочути и по света, гордее се кметът на Община "Родопи"alt
Инж. Пламен Спасов е втори мандат кмет на община „Родопи". Роден е на 7 ноември 1965г. в с. Ягодово, женен с две деца.

През 1994г. получава магистърска степен във Факултета по специална подготовка на ТУ София, филиал Пловдив, със специалност Експлоатация и ремонт на авиационна техника. През 1995г. придобива следдипломна квалификация “Фирмен мениджмънт”.

Професионално се е занимавал с мениджмънт на производствени предприятия.


- Г-н Спасов, в каква посока бихте искали да се развива общината оттук нататък?- Още от началото на мандата заявих, че моята визия за Община "Родопи" е да се ориентира към една община с развит селски туризъм, с развито винарство и лозарство. Мисля, че точно тук ни е силата. Затова и полагаме усилия в тази посока. На наша територия се намират 13 винарски изби, някои от които прочути и по света, гордее се кметът на Община "Родопи" Знаете, че през 2015 г. в с. Брестовица по европроект превърнахме Влаховата къща в Музей на виното. Успяхме от едни руини, съвместно с Национален институт за недвижимо културно наследство и по запазени снимки, да я възстановим в автентичния й вид. Днес къщата е Музей на виното, но тя е и паметник на културата с местно значение. Сградата е била собственост на голям търговец на вино, построена през 1820 година. Жителите на Брестовица се гордеят с малко известния факт, че тя е била и едно от скривалищата на Левски, който пристигнал в селото скрит в буре за вино.

По идея на кмета на Брестовица, Любен Радев патентовахме също така и наименованието „Брестовица - столица на виното”. Целта е да се популяризират вината и винопроизводството в селото, както и превръщането му в атрактивна туристическа дестинация. Патентът се държи от кметството на Брестовица.

Горд съм, че на наша територия са 8 винарски къщи, и то винарни с име, което се чува не само в цяла България, а и по света. Рядко има община с толкова много винарски къщи, и то от хубави по- хубави. На наша територия се намира и „Интермодален терминал Пловдив“ край гара "Тодор Каблешков" в село Златитрап, както и Летище Пловдив. [Прочети цялото интервю]
[02 Юли 2018] Във връзка с писмо от EVN за извършване на планов ремонт и профилактика на 13.07.2018 г. е издадена Заповед на Кмета на община "Родопи", с която се обявява 13.07.2018 г. (петък) за неприсъствен ден за служителите в общинска администрация на община "Родопи" в сградите на общината на ул."Софроний Врачански" 1а и ул."Скайлер" 7, които ще бъдат без електрозахранване през целия ден. [Прочети]

[29 Юни 2018] В националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи метеорологична прогноза за 29.06.2018г. от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС-МО, от които е видно, че продължава усложнената метеорологична обстановка [Прочети]

[27 Юни 2018] В националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи метеорологична прогноза за 28.06.2018г. от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС-МО, от които е видно, че продължава усложнената метеорологична обстановка [Прочети]

[25 Юни 2018] В националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС за очаквани на 26.06.2018 г. и 27.06.2018г. интезивни валежи на места до 50-70 л./кв.м., придружени с гръмотевични бури и условия за градушки [Прочети]

[14 Юни 2018] В националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС за очаквани интезивни валежи на 14.06.2018 г., придружени с гръмотевични бури [Прочети]

[08 Юни 2018] Община "Родопи" бе удостоена с почетна ГРАМОТА за подкрепа и принос към Националната кампания "Великден за всеки" - "Дари празник на баба и дядо" от Обмудсмана на Република България [Прочети]

[06 Юни 2018] ННа 11 юни, от 13.30 до 16.00 часа в зала 300 на Областна администрация – Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ №1, ет. 3, ще се проведе информационно събитие, чиято цел е да информира бизнеса от Пловдив и областта за възможностите за финансиране по новата програма "Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия" - част от норвежкия финансов механизъм.

През новия финансов период в България ще бъдат финансирани проекти на малки и средни предприятия (МСП) в сферата на зелените иновации и бизнеса. Програмната схема за периода 2014 – 2021 г. е на стойност 28.5 милиона евро. [Прочети]

[18 Май 2018] Декларация за поверителност на община "Родопи"

[11 Май 2018] Съобщение до жителите на община "Родопи" до притежателите на пчелни семейства за провеждане на дезакаризация /пръскане срещу кърлежи/ в населените места по график [Прочети]

[08 Май 2018] Анализ на финансовото състояние на община "Родопи" към 31.03.2018 г. спрямо отчетените данни към 31.12.2017 г. [Прочети]

[08 Май 2018] Финансово състояние на община "Родопи" за периода 31.12.2015 - 31.12.2017 г. [Прочети]

Община Родопи с иновативна телекомуникационна услугаaltОт началото на 2018 година, Община „Родопи“ модернизира интернет страницата си, както на ниво управление на процеси, така и прилагане и обработка на информация. Новата иновативна телекомуникационна услуга, предоставя възможност на гражданите да осъществят връзка с администрацията безплатно и удобно.
Системата е с международно покритие, всички разговори се записват и съхраняват за период от един месец, което допълнително улеснява комуникацията между граждани и администрация. При всяка осъществена връзка се изписва и географската локация от където е осъществено обаждането- държава, град, улица и точен адрес, като така ще могат да се предотвратят злоупотреби и подаване на неверни сигнали. Също така, чрез системата жителите на общината могат да изпращат и текстови съобщения, които се пренасочват директно към  електронната поща на общината, като има възможност и за прикачване на файл.  Всяко съобщение се завежда с входящ номер в системата. Достъпът до услугата може да се осъществи, както през мобилен телефон, така и през компютър или таблет. Нужно е единствено да се зареди страницата на община Родопи в браузъра на устройството и да се натисне зелената слушалка, която се намира в долния десен ъгъл на сайта. Услугата е съобразена с работното време на община, като е активна за обаждания в часовете от 8:30 до 12:30 и 12:30 до 17:30, а през останалата част на денонощието могат да се изпращат единствено съобщения.

"Стремим се да модернизираме общината във всеки един аспект  и максимално да  улесним  достъпа на жителите до услугите на администрацията", коментира кмета на община Родопи инж.Пламен Спасов.
[22 Март 2018] Съобщение от Дирекция на МВР : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОПАСНО ВРЕМЕ ОТ 22.03.2018 г. - 25.03.2018 г. на територията на Република България [Прочети]

[16 Март 2018] Съобщение от Дирекция "Комуникационни и информационни системи" - МВР : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СИЛЕН ВЯТЪР НА 17.03.2018 г. на територията на Република България [Прочети]

Правила и стандарти за почистване на пътната мрежа при снеговалеж

Според европейските правила и стандарти за почистване на пътната мрежа при снеговалеж, пътищата се делят на четири категории:

НИВО А - над 4000 МПС на ден

Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване - до 3 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности – 2 часа

НИВО Б - 4000 – 2000 МПС на ден

Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване - до 5 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности - 3 часа

НИВО В – 2000 - 500 МПС на ден

Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване - до 7 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности - 5 часа

НИВО Г - под 500 МПС на ден

Допустима дебелина на снежната покривка при снегопочистване - до 10 см. Максимален срок за провеждане на снегопочистващите дейности - 8 часа.

[06 Февруари 2018] Със заповед на кмета инж. Пламен Спасов, с цел ограничаване на вирусни инфекции, учениците от Община Родопи излизат в превантивна три дневна грипна ваканция от 7 февруари.