Вход за потребители              

2020-09-15 / Обявление на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ


Категория: Община Своге

Изх.№ 94-Д-109 ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с моя

2020-09-15 / Поздравителен адрес от кмета на община Своге по случай откриването на новата учебна година


Категория: Община Своге

2020-09-14 / Обявление на изменение на ПУП – с.Церово


Категория: Община Своге

Изх №10–32-3 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община – Своге СЪОБЩАВА на заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ, че със Заповед № ….1276…/….26.08...2020г. е наредено

2020-09-14 / Обявление за изменение на ПУП – с.Церово


Категория: Община Своге

Изх №94-А–287 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община – Своге СЪОБЩАВА на заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ, че със Заповед № ….1272…/….26.08...2020г. е наредено

2020-09-14 / Предложение до Общински съвет – Своге от Веселин Запрянов


Категория: Община Своге

2020-09-09 / Обява от Общинска служба „Земеделие“


Категория: Община Своге

Общинска служба по земеделие – гр. Своге на основание чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2020/2021 година, че са

2020-09-04 / Проект на наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Своге


Категория: Община Своге

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА

2020-09-03 / Съобщение до собственици на имоти относно издадена заповед №1316/02.09.2020год.


Категория: Община Своге

Изх. № 94-А-118 Дата 03.09.2020год. ДО ОГНЯН МОСКОВ УЗУНОВ гр.Своге, кв.Орлин“ №25 съсобственик на имот засягащ се от прокарването на временен път    ДО ИВАЙЛО УЗУНОВ гр.Своге, кв.Орлин“ №25 съсобственик

2020-09-03 / Нов рентгенов апарат в  МБАЛ-Своге


Категория: Община Своге

В „МБАЛ-Своге“ЕООД е монтиран последно поколение дигитален рентгенов апарат. Той притежава оптична система „CANON“, която гарантира високо качество на образа. Рентгеновото изследване е с минимално облъчване на пациента. Тази нова

2020-09-03 / Заповед № 03-475-1 / 03.09.2020 г. на РЗИ София област


Категория: Община Своге