Вход за потребители              

2018-02-19 / Обявление


Категория: Община Своге

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59  О Б Я В Л Е Н И Е        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9  и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., като в раздел V „Под наем“ се включва част от имот – публична общинска собственост, представляваща терен с площ от 1 кв.м., попадащ в улично уширение при улица с о.т. 140-139-138, северно от имот пл. №181 и западно от УПИ І-“Читалище“ в кв. 34 по подробния устройствен план на село Гара Бов.   ЕМИЛ ИВАНОВ Кмет на Община Своге

2018-02-19 / Обявление


Категория: Община Своге

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В Л Е Н И Е        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9  и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., като в раздел І „Продажби“ се включва имот – частна общинска собственост, представляващ 40 (четиридесет) кв. м., придаваеми по регулация към УПИ ІІІ-273 в квартал 32 по подробния устройствен план на село Гара Бов.   ЕМИЛ ИВАНОВ Кмет на Община Своге

2018-02-19 / Обявление


Категория: Община Своге

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В Л Е Н И Е         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9  и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., като в раздел І „Продажби“ се включва имот – частна общинска собственост, представляващ 7 (седем) кв. м., придаваеми по регулация към УПИ Х-443, квартал 50 по подробния устройствен план на град Своге. ЕМИЛ ИВАНОВ Кмет на Община Своге

2018-02-13 / Наближава Тодоровден


Категория: Община Своге

Наближава Тодоровден. По традиция община Своге подготвя грандиозно честване на празника с конни надбягвания, надбягвания с магарета, празнична програма и добро настроение. Тази година църквата почита паметта на Свети Теодор Тирон на 24-ти февруари. Началото на празника е точно в 11 часа в местността Ненчов чукар, село Зимевица. Заповядайте да развеселите съботния ден с положителни емоции, игри и хубава българска музика. Всички желаещи да участват в кушията могат да заявят участие на посочения телефон. Както всяка година за победителите са осигурени парични награди, грамоти, купи и медали, а за животните- фураж. Конните надбягвания в Община Своге се провеждат под патронажа на посланика на Монголия в Република България, който ще бъде и почетен гост на празника. Очакваме Ви!

2018-02-13 / Обявление


Категория: Община Своге

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg   ДО Отдел „УС“ при Община Своге гр.Своге, ул.“Ал.Стамболийски“№7, Соф.област /в качеството си на съсобственик на УПИ І-„Детски комбинат“, кв.17, с.Реброво/   ДО Ивелина Евгениева Тодорова –управител на „МЕДИЦИНСКИ  ЦЕНТЪР  СВОГЕ“ООД гр.Своге, ул.“Староселска“№4, Соф.област /в качеството си на съсобственик на УПИ І-„Детски комбинат“, кв.17, с.Реброво/   ДО „Водоснабдяване и канализация“ЕООД – София гр.София 1220, бул.“Рожен“№15“ /в качеството си на ползвател-собственик на ВиК съоръжения в УПИ  І-„Детски комбинат“, кв.17, с.Реброво/   ДО Г-н Георги Цветанов Петков КМЕТ НА СЕЛО РЕБРОВО с.Реброво, Софийска област /настоящото писмо следва да се закачи на таблото за обяви в кметството/   ДО „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“АД гр.София, бул.“Цариградско шосе“№159   ДО Н-ци на Борис Веселинов Стоилков: /собственици на ПИ №174, кв.18, с.Реброво/   ДО Николай Ганчев Петров гр.Нови Искър, ул.“Детелина“№8   ДО Борислав Ганчев Петров гр.София, жк.“Гоце Делчев“, бл.238, вх.В, ет.5, ап.49   ДО Иванка Кирилова Веселинова гр.Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“, бл.235, вх.Б, ет.2, ап.5   ДО Цветомир Иванов Веселинов гр.Сандански, ул.“Тодор Каблешков“№1   ДО Зюмбюла Александрова Веселинова с.Реброво, ул.“Никола Й. Вапцаров“№4, Софийска област ДО Мирослав Веселинов Веселинов с.Реброво, ул.“Никола Й. Вапцаров“№4, Софийска област ДО […]

2018-02-13 / Празник на шоколада в град Своге


Категория: Община Своге

Петъчният ден на 9- ти февруари 2018 година бе белязан от честването на празника на шоколада в град Своге. Мероприятието се организира за трета поредна година от Професионална гимназия „Велизар Пеев“. Представители на общинското ръководство бяха заместник- кметовете г-жа Нина Копринджийска и инж. Георги Петков, които поздравиха организаторите и пожелаха още дълги години шоколадът да събира малки и големи в залите на гимназията. Присъстващите имаха удоволствието да се насладят на уникални шедьоври от шоколад- наслада, както за небцето, така и за очите, приготвени от възпитаниците на професионалното училище и техните преподаватели. Ученици изнесоха презентации, с които запознаха гостите с историята на шоколада, начина на добиването му, приготвяне, методи за обработка, както и разказаха за живота и делото на патрона на училището и основател на шоколадовата индустрия в България Велизар Пеев. Шоколадовата изложба бе отворена за посещение през целия ден от 09:00ч. до 18:00ч.

2018-02-12 / Обявление


Категория: Община Своге

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В Л Е Н И Е         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9  и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., като в раздел V „Под наем“ се включва част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ от 10,00 кв. м., находящо се в сградата на ОУ „Петър Берон“ – с. Реброво, попадаща в УПИ V – „Училище“, квартал 6 по подробния устройствен план на село Реброво. НИНА КОПРИНДЖИЙСКА За Кмет на Община Своге съгласно Заповед №130/01.02.2018 г.

2018-02-12 / Обявление


Категория: Община Своге

 О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59             О Б Я В Л Е Н И Е        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9  и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., като в раздел І „Продажби“ се включва имот – частна общинска собственост, представляващ 44 (четиридесет и четири) кв. м., придаваеми по регулация към УПИ I-98, квартал 6 по подробния устройствен план на село Реброво.   НИНА КОПРИНДЖИЙСКА За Кмет на Община Своге съгласно Заповед №130/01.02.2018 г.

2018-02-12 / Обявление


Категория: Община Своге

ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ   2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  e-mail:predsedatel@abv.bg ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 на ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с Решение № 504 от Протокол 38 от заседание на ОбС- Своге, проведено на 19.10.2017г., влязло в сила на 07.11.2017г.  е РАЗРЕШЕНО да се изработи от заинтересувананото лице-собственик на имота, проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на имот № 006028 с начин на трайно ползване: нива, VII ма категория в местн. „Бальовица“ по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на село Завидовци, община Своге, Софийска област, с цел промяна предназначението на земята  и застрояването й с жилищна сграда, съгласно съответните устройствени показатели за устройствена зона за Жилищно строителство (Жм). С настоящото Разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ  се одобрява Заданието по чл.125/ЗУТ, съгласно чл.124б, ал.1 ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната […]

2018-02-12 / Обявление


Категория: Община Своге

ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ  2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  e-mail:predsedatel@abv.bg      Изх.№ 08-00-192      …………….2018г.   ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 на ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с Решение № 503 от Протокол 38 от заседание на ОбС – Своге, проведено на 19.10.2017г., влязло в сила на 07.11.2017г.  е РАЗРЕШЕНО да се изработи от заинтересувананото лице-собственик на имота, проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на имот № 050009 ( с площ 1 320кв.м) с начин на трайно ползване: ливада, IVта категория в местн. „Реката“ по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на село Искрец, община Своге, Софийска област, с цел промяна предназначението на имота за рибовъдно стопанство и застрояване със съответните обслужващи сгради – основно застрояване и помощни постройки на допълващото застрояване. С настоящото Разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ  се одобрява Заданието по чл.125/ЗУТ, съгласно чл.124б, ал.1 ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, […]