Вход за потребители              

2017-10-12 / Дневен ред за заседание на Общински съвет на 19.10.2017г


Категория: Община Своге

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 19.10.2017г. – изтегли

2017-10-11 / Пети фестивал „Хей, пътечко моя!”


Категория: Община Своге

Скъпи  деца, Уважаеми съграждани, Нека запазим традицията на почит към великите българи, запазили нашата култура и самосъзнание! Ако обичате да творите, пеете, рисувате, запишете се за участие в петия фестивал „Хей, пътечко моя!” Заповядайте на 1 ноември,  2017  година от 10,00  часа в читалище „Градище 1907″ – гр.Своге!

2017-10-09 / Рехабилитация на пътя Искрец-Бучино


Категория: Община Своге

Започна рехабилитацията на част от пътя Искрец- Бучино в община Своге. Ремонтните дейности са вече факт. Рехабилитацията включва полагане на нов асфалт, изкърпване и почистване на канавки и отводнителни съоръжения. Проектът се реализира по инициатива на кмета на Община Своге г-н Емил Иванов и кмета на село Искрец г-н Радослав Янчев, които успяха да осигурят необходимото финансиране. Процесът по рехабилитация се следи лично от г-н Янчев и г-н Венцислав Младенов – експерт от общинската администрация.

2017-10-09 / Обява за инвестиционно предложение


Категория: Община Своге

2017-10-06 / Община Своге посрещна нюрнбергския прокурор д-р Валтер Кимел


Категория: Община Своге

На 5-ти октомври 2017г. кметът на Община Своге г-н Емил Иванов посрещна в града д-р Валтер Кимел- ръководител на прокуратурата в Нюрнберг – Фюрт. Немският прокурор е на работна визита в България и по- конкретно Софийска област по покана на окръжния прокурор на София г-жа Наталия Николова-Бончева. Членове на немската делегация бяха също г-н Алфред Хубер – прокурор и г-жа Елизабет Бьонер – ръководител на отдел „Международно- правно сътрудничество“. Д-р Кимел и екипът му проведоха редица работни срещи, една от които с ръководството на община Своге. По време на посещението си в град Своге те имаха възможността да посетят професионална гимназия „Велизар Пеев“ и да се срещнат с част от колектива на училището. На срещата присъстваха и г-жа Борислава Барболова – районен прокурор при Районна прокуратура- Своге и председателя на Общински съвет – Своге г-н Красимир Петков.

2017-10-06 / Съобщение от Басейнова дирекция „Дунавски район”


Категория: Община Своге

Съобщение от Басейнова дирекция „Дунавски район” – изтегли

2017-10-04 / Община Своге с първи турнир по мини футбол


Категория: Община Своге

За първи път Община Своге ще бъде домакин на турнир по мини футбол. Инициативата ще се проведе съвместно с „Българска асоциация мини футбол“/ БАМФ/ под патронажа на кмета на Община Своге г-н Емил Иванов и с изключителното съдействие на заместник- кмета инж. Валентин Михайлов. Събитието ще се проведе на градски стадион- Своге от 12:00ч. на 7- ми октомври 2017г, както и всяка събота до Коледа. В новосъздадената лига ще вземат участие 10 отбора. Създаването на лига по мини футбол на територията на Община Своге и присъединяването й към голямото семейство на БАМФ е плод на усилията на общинското ръководство за развиване на спорта в общината. Състезанията са с развлекателен характер и са лесно достъпни за всички любители, желаещи да спортуват редовно. Очакваме всички любители на мини футбола да дойдат и подкрепят своите любимци. Ще има много награди и изненади!

2017-10-03 / Обява


Категория: Община Своге

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А        2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59 О Б Я В А              ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл.8, ал.4 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.70, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №449, Протокол №34 от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 26.07.2017 г., ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ № І – „Училище“ с площ от 10 615 кв.м. в квартал 23 по подробния устройствен план на с. Томпсън, заедно с построената в него триетажна масивна сграда. Недвижимият имот, обект на търга, се състои от място с площ от 10 615 кв.м., заедно с построената в него масивна сграда на три етажа /бивше училище/, изградена през 1979 г., с разгъната застроена площ от 3455 кв.м. Имотът е в отлично […]

2017-10-03 / Обява за работа


Категория: Община Своге

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg О Б Я В А Община Своге търси да назначи Специалист „Устройство и развитие на територията” Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: Кратко описание на длъжността:  Осъществява техническите и административни дейности по реализиране на устройствените схеми и планове, застрояването на поземлените имоти и всички дейности по устройство на територията в компетенциите на общинската техническа служба по административно- техническото обслужване на физически и юридически лица.              Изисквана степен за завършено образование: висше или средно-специално Професионална област: строителство и архитектура /всички специалности/. Професионален опит:  1 година Допълнителна квалификация: – Компютърни умения – MS Office (Excel и Word – добро ниво); Internet;: – Способност да разчита устройствени планове и инвестиционни проекти. Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата: – професионален опит;             – опит в изготвянето на документация на процедури по Закон за устройството на територията и Закон за кадастъра и имотния регистър; – общи познания в сферата на строителството и правото. Начин на провеждане на подбор на кандидатите: Подбор по документи Интервю III. Документи за кандидатстване: Заявление/Молба Автобиография – CV формат; Копие от документ за придобита образователна степен; Копия от документи в подкрепа на изложеното в […]

2017-09-28 / Обявление


Категория: Община Своге

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59 О Б Я В А               ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2, предл. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 119, ал. 9 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решения №336 и №337, Протокол №27/28.02.2017 г.,  Решения №375 и №382, Протокол №32/31.05.2017 г. и Решения №465 и №475, Протокол №35/29.08.2017 г. от заседания на Общински съвет – Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година (стопанската 2017-2018 г.) на следните имоти общинска собственост: № по ред Землище № на имот Площдка 1. с. Брезе 056025056026056027 056031 056032 006007 006008 006010 006011 006012 006014 000106 000255 000112 055031 […]