Вход за потребители              

2020-02-20 / На театър за 8-ми март!


Категория: Община Своге

Цяло съзвездие от актьори ще изгрее на свогенска сцена по случай Международния ден на жената. Антон Радичев, Искра Радева, Елена Кънева, Стефан Стефанов, Теменуга Первазова и Деси Стоянова ще представят

2020-02-18 / Обява за инвестиционно предложение


Категория: Община Своге

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната

2020-02-18 / Община Своге ще почете паметта на Апостола на свободата


Категория: Община Своге

Община Своге и НЧ „Градище 1907“ отправят покана към всички граждани да се включат в отбелязването на 147 години от гибелта на най-великия българин Васил Левски. Часът по родолюбие, подготвен

2020-02-17 / Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП – проект за изменение на плана за регулация и застрояване, град Своге, община Своге, област Софийска


Категория: Община Своге

Със заповед № 223 от 14.02.2020г. на Кмета на Община Своге е одобрен Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, област Софийска, кв.133

2020-02-13 / Документи във връзка провеждане на конкурс за длъжността „Главен счетоводител“


Категория: Община Своге

2020-02-13 / Обявление за проект за изменение и допълнение на Наредба за условията за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Своге


Категория: Община Своге

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Наредба

2020-02-07 / Съобщение за заповед за одобряване на Проект за изменение на действащ ПУП на с. Церово, кв. 14


Категория: Община Своге

2020-02-07 / Проведе се работна среща с председателите на читалищните настоятелства


Категория: Община Своге

Работна среща с председателите на настоятелствата и секретарите на читалищата на територията на Община Своге се проведе в началото на тази седмица в конферентната зала на Община Своге. Срещата бе

2020-02-06 /


Категория: Община Своге

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал.