Вход за потребители              

2018-05-24 / Поздравление на кмета на Община Своге г-н Емил Иванов по повод 24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура


Категория: Община Своге

Уважаеми учители, възпитатели и педагогически съветници, Уважаеми културни и читалищни дейци,        Имам удоволствието да Ви поздравя с 24- ти май- Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура. В навечерието на един от най- светлите национални празници от сърце желая попътен вятър в предприетите начинания, сила и творческо вдъхновение! Никоя друга професия не изисква такова себеотдаване! Адмирации за усилията, желанието и любовта, с които поддържате у децата ни вярата в знанието, културата и българските традиции! Скъпи съграждани,     Всяка година 24 май идва с блясъка на своята тържественост, пренесъл възрожденския си дух през вековете, утвърдил се, като най- светлия, най-съкровения, най-българския празник. Това е денят на буквите, на просветата, на духа. На този ден ние се прекланяме пред славното дело на братята Кирил и Методий. Прекланяме се пред духовния подвиг на техните ученици – великите първоучители, съхранили корените на българската идентичност. Мили ученици,      Пожелавам Ви да черпите с пълни сили от извора на познанието- Вашето родно училище! Уважавайте и обичайте учителите си. Отдавайте почит всяка година на днешния ден на славното дело на братята Кирил и Методий. Гордейте се, защото на този ден честваме азбуката, която сме дали на света!  Бъдете здрави и нека ни е честит […]

2018-05-22 / Покана за дигитално обучение с Google и SoftUni Digital


Категория: Община Своге

Google и SoftUni Digital организират безплатни дигитални обучения в над 37 града в България, включително в Своге На 14-ти май стартира проектът на Google Дигитален гараж /learndigital.withgoogle.com/digitalengarazh/ в сътрудничество със SoftUni Digital /digital.softuni.bg/! 12 специално обучени от Google консултанти ще водят безплатни семинари и индивидуални обучения в повече от 37 града в България! Трейнърите ще се фокусират върху възможностите, които дигиталният свят предоставя и ще обучават представители и собственици на малки и средно големи фирми, както и всички желаещи да обогатят дигиталните си умения в използването на онлайн инструменти за растеж. Google има за цел да обучи 15 000 души от малки и средни предприятия до края на годината. Подробна информация за графика на турнето и за това как да се регистрирате в програмата е публикувана на уебсайта . Какво е Дигитален гараж? Дигитален гараж е програма, която помага на хората да подобрят дигиталните си умения безплатно. Програмата предлага онлайн и офлайн обучения, създадени от Google, които допринасят за разрастването на бизнеса онлайн, следвайки собствено темпо и чрез гъвкави и персонализирани уроци. Кампанията в България стартира през месец май 2018 г. и ще продължи до края на 2018 г. Защо онлайн присъствието е толкова важно за малките и средни бизнеси? […]

2018-05-17 / Община Своге откри официално обновения подлез и рехабилитиран път към квартал Орлин


Категория: Община Своге

На 15.05.2018г. общинското ръководство откри два обекта от изключително важно социално- икономическо значение за жителите на града и общината. Инж. Валентин Михайлов- заместник- кмет по строителство и инфраструктура преряза лентата на обновения подлез и на рехабилитирания път до квартал Орлин. На церемониите присъстваха представители на общинската администрация, жители и медии. Инж. Михайлов поздрави присъстващите като отбеляза, че реконструирането на двата обекта е част от цялостната активна инфраструктурна политика на Община Своге, заложена в мандатната програма на кмета г-н Емил Иванов за периода 2015- 2019г. Градският подлез, построен през 1982г., е изцяло ремонтиран,обновен е мраморът, подменена е покривната конструкция, монтирана е система за наблюдение. Г-н Михайлов се обърна с призив към жителите на града да пазят обновения подлез и да го поддържат чист и приветлив. Рехабилитирането на пътя към квартал Орлин е дълго чакано събитие от жителите на квартала и плод на усилията на общинското ръководство за осигуряване на необходимото финансиране. Основният път, който свързва квартала с града бе реконструиран със средства в размер на 450 000 лева, отпуснати от Министерство на финансите на основание Постановление № 153 на Министерски съвет/ 28.07.2017г. Като част от цялостната реконструкция бяха положени два пласта асфалт и бордюри, отстранени бяха аварии на водопровода, изградена бе допълнителна […]

2018-05-17 / Съобщение


Категория: Община Своге

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 94 – И – 4 17.05.2018г.                                 СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, при условията на чл.61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Община Своге, съобщава на: „ПИЙСЛАНД“ ЕООД, собственик на поземлен имот (ПИ) № 000031 по картата на възстановената собственост (КВС) на с.Искрец, местн. “Реката – Върлежо“, със седалище и адрес на управление: град София, бул.“Братя Бъкстон“ № 70, къща 28 посочен в Търговския регистър, видно от отбелязване „непотърсена“ в обратна разписка от 10.05.2018г., че по заявление вх.№ 94-И-4/04.04.2018г. от Ибрахим Кандил Догмуш за разглеждане и процедиране проект за изменение на действащия Подробен  устройствен  план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на село Искрец, община Своге, Софийска област (разрешен с Разрешение № 94-И-4/23.03.2018г. на Кмета на Община Своге) на имот попадащ в границите на ОСП на мах.“Джуринци“, село Искрец, Община Своге, Софийска област, с цел застрояване на „Център за възрастни хора и рехабилитация“, който се състои : […]

2018-05-17 / Съобщение


Категория: Община Своге

 ОБЩИНА СВОГЕ                           СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге, ул. “Ал. Стамболийски” № 7; телефон 0726/85; e–mail: kmet@svoge.bg; факс  0726/25–38; 20–59                          Изх.№  94 – Г – 107/17г.            Дата………………..2018г.    ДО   РАДКА НИКОЛАЕВА ГОРАНОВА-СПАСОВА  – за УПИ І-235, кв.21 ул.“Буная“, бл.3, вх.А, ет.4, ап.11, гр.София                                                   ДО   КОНСТАНТИН ПЕТРОВ СПАСОВ – за УПИ І-235, кв.21   ЖК“Разсадник Коьовица“, бл.23, вх.Д, ет.3, ап.98, гр.София     ДО   ЕЛИСАВЕТА ЖИВКОВА ДАНАИЛОВА – за УПИ ІІІ-236, кв.21 ул.“Христо Ковачев“ № 30, ет.3, град София     ДО   ВЛАДИСЛАВ ЖИВКОВ ДАНАИЛОВ – за УПИ ІІІ-236, кв.21 ул.“Криволак“ № 33, вх.Б, ет.4, гр.София   ДО   СЛУЖБА “УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ – за общ.място/улица с ОТ 346-188-337/                                      КОПИЕ:   ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГАНДЕВ   ул.“Балчик“ № 8, вх.В, ет.1, ап.37, град София   КОПИЕ:   АТАНАС ВАСИЛЕВ ВЕЛЧЕВ   бул.“Д.Петков“, бл.155, ет.А, ап.6, град София                                                                   УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 130 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) ВИ СЪОБЩАВАМЕ, че със Заповед № 371/10.06.2018 год. е одобрен проект за  Проект за частично изменение на Подробния устройствен план – план за регулация и разделяне на УПИ № ІІ-236 на два нови УПИ с № ІІ-236 и […]

2018-05-15 / Обявление


Категория: Община Своге

    ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  e-mail:predsedatel@abv.bg   Изх.№ 94-И-52 14.05.2018г.  ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 на ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с Решение № 647 от Протокол 45 от заседание на ОбС-Своге, проведено на 12.04.2018г., влязло в сила – 10.05.2018г.  е РАЗРЕШЕНО да се изработи от заинтересувананото лице-собственик на имота, проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на имот № 105001 с начин на трайно ползване: пасище, мера, IX та категория в местн. „Реката – Върлежо“ по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на село Искрец, община Своге, Софийска област, с цел промяна предназначението на земята  и застрояването й със сгради – център за възрастни хора и рехабилитация, съгласно съответните устройствени показатели за устройствена зона за Жилищно строителство (Жм).             С настоящото Разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ  се одобрява Заданието по чл.125/ЗУТ, съгласно чл.124б, ал.1 ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявлението се поставя на определените за това места в сградата на […]

2018-05-14 / Покана


Категория: Община Своге

Във връзка с окончателното приключване на реконструирането и рехабилитацията на подлеза в град Своге и пътя към квартал Орлин общинското ръководство кани жителите на официалното им откриване на 15.05.2018г. от 10:00ч. в центъра на града и 10:30ч. в квартал Орлин. Заповядайте! Информацията подаде инж. Валентин Михайлов- Заместник- кмет на Община Своге

2018-05-10 / Обявление


Категория: Община Своге

ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  e-mail:predsedatel@abv.bg изх.№ 94-А-88 10.05.2018г.  ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 на ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с Решение № 646 от Протокол 45 от заседание на ОбС- Своге, проведено на 12.04.2018г., влязло в сила на 04.05.2018г.  е РАЗРЕШЕНО да се изработи от заинтересувананите лица-собственици на имота, проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на имот № 042051 с начин на трайно ползване: ЛИВАДА, IXта категория в местн. „Бахчата“ по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на село Брезе, община Своге, Софийска област, с цел промяна предназначението на земята за неземеделски нужди с цел застрояване на жилищна сграда, съгласно съответните устройствени показатели за устройствена зона за Жилищно строителство (Жм). С настоящото Разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ  се одобрява Заданието по чл.125/ЗУТ, съгласно чл.124б, ал.1 ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други […]

2018-05-10 / Започна разработването на Общия устройствен план на община Своге


Категория: Община Своге

Екипът на специализираната фирма УРБИКА се ангажира до края на годината Своге да има предварителен проект на Общ устройствен план на общината (ОУПО). По инициатива на УРБИКА бяха проведени първите срещи с общинската администрация, кметове на града и селата, директори на училища, ученици, представители на бизнеса. Екипът представи подробно смисъла на Общия устройствен план и вече подготвения Опорен план, отразяващ настоящото положение в община Своге. УРБИКА събира и обобщава цялата изходна информация, получена от официални източници като държавната администрация, експлоатационните дружества и общината. Какво представлява ОУПО? С него се определят границите на териториите според предназначението им и казва какви дейности могат да се извършват там, какво може да се строи и как имотът може да се ползва. Той осигурява екологичната съвместимост между застроените райони и земеделските, горските и защитените зони. Дава възможност да се възстановят увредените територии и да се развиват добре след това. Свързва местната инфраструктура с националните и с европейските инфраструктурни коридори. Определя рамка, която подчертава, пази и развива желания от жителите облик на общината. ОУПО отразява съществуващото положение при вече настъпили промени и залага бъдещите инвестиционни намерения. ОУПО коригира разминаванията между Картата на възстановената собственост и регулационните планове. Общият устройствен план всъщност е представата на жителите в […]

2018-05-09 / Община Своге – домакин на „Празници на Искърското дефиле“ 2018г


Категория: Община Своге

Тази година Община Своге е домакин на традиционно провеждащия се между трите общини- Своге, Мездра и район Нови Искър, Столична община фестивал „Празници на Искърското дефиле“. През 2018 година той ще се проведе в периода 24.05.2018г.- 29.05.2018г. Разнообразна и колоритна програма е подготвило общинското ръководство, подходящи за всеки вкус и интерес. Официалното откриване е на 24-ти май- Деня на славянската писменост и култура. Ще го положи фестивалът „Огньове в дефилето“, в който ще вземат участие самодейни състави от трите общини. Каним всички в 11:00 часа на градски площад да почетем двамата братя Кирил и Методий и тяхното свято дело и да дадем началото на тазгодишните празници. Денят на 25-ти май е отреден за спортни прояви. В 10:00 часа на градски стадион заповядайте да гледате футбол на мини вратички между администрациите на общините. Очакват Ви много забавни мигове и спортен дух. В 14:00ч. в сградата на НЧ „Градище 1907″ ще се проведе среща на творци- краеведи, литаратури, художници. На 29-ти май в 14:30 часа интерес за Вас може да представлява кръглата маса, която ще се проведе на тема „Иновации ,добри практики и обмяна на опит между администрациите“, на която представители на всяка община ще има възможност да презентира най- сполучливите механизми […]