Вход за потребители              

2022-01-21 / Дневен ред за заседание на Общински съвет на 28.01.2022 г.


Категория: Община Своге

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 28.01.2022 г. – изтегли

2022-01-18 / Заповед № 67 / 18.01.2022 г. за затваряне на път Своге – Батулия


Категория: Община Своге

З А П О В Е Д № 67/18.01.2022 г. Във връзка с изпълнение на строително-монтажни дейности на обект: Укрепване свлачище  на път SFO 2604 /II-16 Своге- София/ – Батулия

2022-01-18 / Решение № CO-4-EO-2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


Категория: Община Своге

Решение № CO-4-EO-2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка – изтегли

2022-01-18 / Заповед №55 / 14.01.2022 г. за изменение на ПУП, гр. Своге


Категория: Община Своге

2022-01-18 / Заповед №-РД-01-44 / 14.01.2022 г. на РЗИ София област


Категория: Община Своге

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге ви информира за съдържанието на Заповед №-РД-01-44 / 14.01.2022 г. на РЗИ София област. За сведение и изпълнение!

2022-01-12 / Заповед № РД-01-13/11.01.2022 г. на Министъра на здравеопазването


Категория: Община Своге

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге ви информира за съдържанието на Заповед №-РД–01-13/11.01.2022 г. на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-610

2022-01-07 / Заповед №6 / 04.01.2022 г. за изменение на ПУП, гр. Своге


Категория: Община Своге

2022-01-05 / Предложение до Общински съвет Своге от Веселин Запрянов


Категория: Община Своге

2022-01-04 / Обявление на основание 128, ал. 1 от ЗУТ


Категория: Община Своге

Обявлението е обнародвано в Неофициалния раздел на бр. 107 от 16.12.2021г. на ДВ

2022-01-04 / Заповед №2 / 04.01.2022 г. за затваряне на път Своге – Лесковдол


Категория: Община Своге