Вход за потребители              

2022-07-01 / Съобщения по чл. 32 от ДОПК (списък 2 бр.)


Категория: Община Своге

2022-07-01 / Supply of communal equipment (wheel loader) for improvement of waste management and soils, air and water quality in the Municipalities of Svoge and Meroshina. Publication reference: CB007.2.32.175-003


Категория: Община Своге

Standard advertisement for local publication of local open tender procedures Svoge Municipality intends to award a supply contract for 1 wheel loader equipped for cleaning illegal landfill and solid wastes

2022-06-29 / Заповед на Областна дирекция “Земеделие” относно обявяване на пожароопасен сезон


Категория: Община Своге

2022-06-29 / Обява за одобрена кадастрална карта на територията на мах. Орлин, гр. Своге


Категория: Община Своге

2022-06-29 / Съобщения по чл. 32 от ДОПК (списък 2 бр.)


Категория: Община Своге

2022-06-28 / Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.


Категория: Община Своге

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона

2022-06-27 / Обявление във връзка с право на преминаване


Категория: Община Своге

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона

2022-06-27 / Обявление за проект за изменение на Наредба за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге


Категория: Община Своге

2022-06-24 / Заповед-910-24-06-2022 относно класиране на финансова институция и финансов посредник


Категория: Община Своге