Вход за потребители              

2010-03-05 / ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА ОБЩИНА СОПОТ!


Категория: Община Сопот
(страницата се зарежда само с Mozilla Firefox и Google Chrome)

Официален e-mail на


Общинска администрация Сопот: oa_sopot@abv.bg


 


 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


vazovi_praznici_plakat_2017


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


През месец Юни - 2017 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:


- На 06 (шести), 09 (девети), 29 (двадесет и девети), 30 (тридесети) - за времето от 08:10 часа до 13:20 часа.
- На 05 (пети), 07 (седми), 08 (осми), 12 (дванадесети), 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети), 15 (петнадесети), 16 (шестнадесети), 19 (деветнадесети), 20 (двадесети), 21 (двадесет и първи), 22 (двадесет и втори), 23 (двадесет и трети), 26 (двадесет и шести), 27 (двадесет и седми), 28 (двадесет и осми) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.


Забранявам влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!


voenni_trenirovki_29.05.2017------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


С Ъ О Б Щ Е Н И ЕУважаеми жители на община Сопот, уведомяваме Ви, че поради опастността от възникването на пожари се ЗАБРАНЯВА паленето на стърнища, крайпътни ивици и сухи треви под каквато и да е форма и цел.НАРУШИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ СТРОГО САНКЦИОНИРАНИ !!!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


kmet_na_meseca_2017


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано. Правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо. Как да бъдем подготвени за безопасно поведение и правилна реакция при земетресение?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Искане за средства на ниво проект


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Годишен финансов отчет


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
От 03.01.2017 г.


Община Сопот е с НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ


в Обединена Българска Банка клон Карлово

IBAN сметкаВалутаBICВидBG63UBBS80023200032810BGNUBBSBGSFИЗВЪНБЮДЖЕТНАBG80UBBS80023113265810BGNUBBSBGSFБЮДЖЕТНАBG87UBBS80028450104610BGNUBBSBGSFДАНЪЧНАBG72UBBS80023300354510BGNUBBSBGSFНАБИРАТЕЛНА
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   
''Там - наший дом благословени,
там кътът роден, кътът мил,
магнит за спомени свещени,
където аз съм се родил'' ...


Иван Вазов

 


Община Сопот

е възстановена с Указ № 318/05.09.2003г. на Президента на Република България. С Указ №319/05.09.2003г. са насрочени избори за кмет на общината и общински съвет. Към днешна дата населението на община Сопот е 11 724 човека. Населените места в общината са гр. Сопот и с. Анево. 

Град Сопот се намира на 5 км западно от гр. Карлово, в подножието на Стара планина. Билото на Балкана тук е увенчано с един от най-личните старопланински върхове, като се почне от в. "Добрила"/1 868м/, в. "Амбарица"/2 166м/ и се стигне до суровия и труднодостъпен в."Ботев" /2 376м/. Това всъщност е най-красивата, най-привлекателната каменна приказка, където старопланинският пейзаж се доближава най-плътно до алпийския релеф. Село Анево се намира на 2,5 км, западно от гр. Сопот. На 500 м северно от селото има останки от римска пътна станция /Хисърлъка/. Малко по-на север са останките от средновековния град-крепост "Аневско кале" от ХІІ - ХІV век - едно от най-запазените средновековни укрепления у нас. Община Сопот е разположена в южното подножие на Балкана, на височина около 510м надморското равнище. През общината преминават първокласната шосейна магистрала София - Карлово- Бургас и подбалканската железопътна линия София-Бургас. Общината поддържа редовни автобусни линии с Карлово и останалите селища от Стремската долина, с Пловдив, София и Троян.