Вход за потребители              

2010-03-05 / ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА ОБЩИНА СОПОТ!


Категория: Община Сопот
(страницата се зарежда само с Mozilla Firefox и Google Chrome)

Официален e-mail на


Общинска администрация Сопот: oa_sopot@abv.bg


 


 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------С Ъ О Б Щ Е Н И ЕОбщина Сопот съобщава, че предстои трасиране на границите на новообразуваните имотите по одобрен план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по &4 ЗСПЗЗ за местност: Бозалан” в землището на гр.Сопот. Заинтересуваните собственици желаещи трасиране на новообразуваните имоти да се явят в сградата на общинска администрация,  стая №13 на 3-ти етаж от 12.00 до 18.00 часа на 09.10.2017г.; 10.10.2017г.;11.10.2017г. и 12.10.2017г. за да се запишат в списъка по който ще се изготви график за изпълнение.
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ /ИЛИ ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ/ ДА НОСЯТ КОПИЕ ОТ ЗАПОВЕДТА НА КМЕТА


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


През месец Октомври - 2017 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:- На 6 (шести), 13 (тринадесети) - за времето от 08:10 часа до 13:20 часа.- На 4 (четвърти), 5 (пети), 9 (девети), 10 (десети), 11 (единадесети), 12 (дванадесети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 18 (осемнадесети), 19 (деветнадесети), 20 (двадесети), 23 (двадесет и трети), 24 (двадесет и четвърти), 25 (двадесет и пети), 26 (двадесет и шести), 27 (двадесет и седми), 30 (тридесети), 31 (тридесет и първи) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.Забранявам влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!


 


voenni_trenirovki_26.09.2017-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


С Ъ О Б Щ Е Н И ЕОбщина Сопот напомня на всички собственици на домашни кучета, че според Наредба за регистриране и стопанисване на кучета в община Сопот, са длъжни да ги регистрират в общината. Заплаща се годишна такса за притежаване на куче в размер на 12лв., определена в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот. Таксата се заплаща ежегодно.


Уведомяваме Ви, че при установяване на нерегистрирано куче, на собственика ще бъде наложена глоба.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


С Ъ О Б Щ Е Н И ЕУважаеми жители на община Сопот, уведомяваме Ви, че поради опастността от възникването на пожари се ЗАБРАНЯВА паленето на стърнища, крайпътни ивици и сухи треви под каквато и да е форма и цел.НАРУШИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ СТРОГО САНКЦИОНИРАНИ !!!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


kmet_na_meseca_2017


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано. Правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо. Как да бъдем подготвени за безопасно поведение и правилна реакция при земетресение?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Искане за средства на ниво проект


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Годишен финансов отчет


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
От 01.07.2017 г.


Община Сопот е с НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ


в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА клон Карлово

IBAN сметкаВалутаBICВидBG33 CECB 9790 3268 1394 00BGNCECBBGSFИЗВЪНБЮДЖЕТНАBG86 CECB 9790 3168 1394 00BGNCECBBGSFБЮДЖЕТНАBG90 CECB 9790 8468 1394 00BGNCECBBGSFДАНЪЧНАBG77 CECB 9790 3368 1394 00BGNCECBBGSFНАБИРАТЕЛНА
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   
''Там - наший дом благословени,
там кътът роден, кътът мил,
магнит за спомени свещени,
където аз съм се родил'' ...


Иван Вазов

 


Община Сопот

е възстановена с Указ № 318/05.09.2003г. на Президента на Република България. С Указ №319/05.09.2003г. са насрочени избори за кмет на общината и общински съвет. Към днешна дата населението на община Сопот е 11 724 човека. Населените места в общината са гр. Сопот и с. Анево. 

Град Сопот се намира на 5 км западно от гр. Карлово, в подножието на Стара планина. Билото на Балкана тук е увенчано с един от най-личните старопланински върхове, като се почне от в. "Добрила"/1 868м/, в. "Амбарица"/2 166м/ и се стигне до суровия и труднодостъпен в."Ботев" /2 376м/. Това всъщност е най-красивата, най-привлекателната каменна приказка, където старопланинският пейзаж се доближава най-плътно до алпийския релеф. Село Анево се намира на 2,5 км, западно от гр. Сопот. На 500 м северно от селото има останки от римска пътна станция /Хисърлъка/. Малко по-на север са останките от средновековния град-крепост "Аневско кале" от ХІІ - ХІV век - едно от най-запазените средновековни укрепления у нас. Община Сопот е разположена в южното подножие на Балкана, на височина около 510м надморското равнище. През общината преминават първокласната шосейна магистрала София - Карлово- Бургас и подбалканската железопътна линия София-Бургас. Общината поддържа редовни автобусни линии с Карлово и останалите селища от Стремската долина, с Пловдив, София и Троян.