Вход за потребители              

2020-02-20 / ОБЯВЛЕНИЕ


Категория: Областна администрация Монтана

2020-02-19 / ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ


Категория: Областна администрация Монтана

ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕНа 18 февруари 2020 г. Областната епизоотична комисия проведе редовно месечно заседание под ръководството на областния управител на област Монтана Росен Белчев и заместник областния управител инж. Цветко Цветков.

Участие в състоялото се в Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.

В рамките на дневния ред присъстващите се запознаха с извършените промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, влезли в сила от 14.02.2020 г. и касаещи режима на регистрация на животновъдните обекти, както и задълженията на органите на местното самоуправление.


2020-02-12 / РАБОТНА СРЕЩА ОТНОСНО ПРОБЛЕМИ ПРИ ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ


Категория: Областна администрация Монтана

РАБОТНА СРЕЩА ОТНОСНО ПРОБЛЕМИ ПРИ ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТНа 11.02.2020 г. от 14:00 часа в Областна администрация – Монтана се проведе работна среща на Областния управител на област Монтана, кметовете на община Лом и на община Брусарци, заместник областният управител на област Видин и представители на общините Видин, Мокреш, Димово  със специалисти от „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД.

Срещата бе инициирана от областните управители на област Монтана и област Видин, във връзка със зачестилите сигнали за влошеното обслужване с железопътен транспорт на територията на двете области.


2020-02-12 / РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА.


Категория: Областна администрация Монтана

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА.Днес 11.02.2020 г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана под председателството на областния управител Росен Белчев бе проведено заседанието на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана.

Акцент на заседанието бе одобряване на държавния план-прием по професии за учебната 2020 – 2021 година на държавните и общинските училища от област Монтана.

За настоящата учебна година е изпълнена целевата стойност, зададена от МОН. Планирани са общо 44 паралелки от тях 31 професионални. Новите професии за област Монтана са 6, съобразени с потребностите на бизнеса от региона.


2020-02-05 / ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ


Категория: Областна администрация Монтана

ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕНа 04 февруари 2020 г. Областната епизоотична комисия проведе  редовно месечно заседание под ръководството на Областния управител на област Монтана Росен Белчев и Зам. областния управител Цветко Цветков.

Участие в състоялото се в Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.

В рамките на дневния ред присъстващите се запознаха с одобрения с Решение на Министерски съвет № 43/24.01.2020 г. План за контрол и предотвратяване на разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България през 2020 г., а също и с промените, извършени в Наредба на МЗХГ №44/20.04.2006 г, касаещи режима на регистрация и контрола в животновъдните обекти.


2020-02-03 / Материали за свикване на редовно заседание, насрочено за 28.02.2020 г


Категория: Областна администрация Монтана

2020-01-24 / РАБОТНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР


Категория: Областна администрация Монтана

РАБОТНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪРНа 24.01.2020 г. от 10:30 часа в голямата зала на Областна администрация – Монтана се проведе работна среща на Областния координационен център по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна  и училищна възраст.

На срещата са отчетени резултатите от дейността на екипите за обхват от началото на учебната 2019/2020 година.

По данни на Министерство на образованието и науката в област Монтана е отчетена висока активност на екипите за обхват – над 94 % при средна за страната 73 %. Отчетен е и висок процент на обхванатите в образователната система – 93,85 %  при среден за страната 91,73 %.