Вход за потребители              

2018-02-19 / ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА


Категория: Областна администрация Монтана

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Създаден е на основание чл. 22, ал.1 от Закона за регионалното развитие и чл.61 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.ФУНКЦИИ:

Областният съвет за развитие:

1. обсъжда и приема областната стратегия за развитие;

2. обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;

3. обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;

4. съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие;

5. приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;

6. обсъжда и одобрява междинния и окончателния доклад за изпълнението на областната стратегия за развитие по предложение на областния управител.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:

Председател на областния съвет за развитие е областният управител.

При изпълнение на своите функции председателят на областния съвет за развитие се подпомага от определен от него заместник областен управител.

Членове на областния съвет за развитие са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.Областният съвет за развитие се свиква на заседание от председателя на съвета:

1. по негова инициатива;

2. по искане на една трета от членовете му;

3. по искане на председателя на регионалния съвет за развитие;

4. по искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

При отсъствие на председателя на областния съвет за развитие заседанията на съвета се свикват и ръководят от определен от него заместник областен управител.

Председателят на областния съвет за развитие определя датата, мястото и предварителния дневен ред на заседанието. Поканите и материалите по дневния ред се изпращат на членовете на съвета не по-късно от 7 дни преди заседанието.

Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят от членовете на областния съвет за развитие непосредствено преди неговото гласуване.

СЪСТАВ:

Съставът на Oбластния съвет за развитие на област Монтана е определен със заповед ОКД-12-2/12.06.2017г.ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:

2017 година2016 година2015 година2014 година2013 година2012 година2011 година2010 година
Презентации


2012 година2013 година2018-02-16 / КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ОБСЪДИ И СЪГЛАСУВА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА УЧИЛИЩАТА В ОБЛАСТ МОНТАНА


Категория: Областна администрация Монтана

КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ОБСЪДИ И СЪГЛАСУВА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА УЧИЛИЩАТА В ОБЛАСТ МОНТАНАНа 14 февруари 2018 г. в Областна администрация – Монтана се проведе заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие. То беше открито от Областния управител на област Монтана – Росен Белчев. Участие взеха и директорите на училищата в област Монтана.

Представител на РУО – Монтана запозна присъстващите с обобщеното предложение на началника на РУО – Монтана за държавния план-прием по професии за учебната 2018/2019 година в образователните институции в област Монтана, като профилираните паралелки са общо 20, а професионалните – общо 29.

Обширна и дълготрайна дискусия съпроводи цялото заседание. В нея активно се включиха директорът на „Регионална служба по заетостта” – гр. Монтана, представители на областни структури на представителните организации на работодателите, на организации на работниците и служителите и на отраслови и браншови организации. Разгледани бяха предложенията на директорите на държавните и общинските училища от областта.
2018-02-15 / ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА БЕШЕ ГОСТ ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА ТРИФОН ЗАРЕЗАН В ЛОМ


Категория: Областна администрация Монтана

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА БЕШЕ ГОСТ ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА ТРИФОН ЗАРЕЗАН В ЛОМЗаместник областният управител на Област Монтана Нина Петкова беше специален гост за празника на виното в Лом.

Община Лом за поредна година почете традицията подобаващо с организирана програма и дегустация на бели, червени и розе вина в местността „Садовете“.

Редом с изпробването на винената реколта на ломчаните, беше и конкурсът за най-добро бяло и червено вино, в който участваха 20 винопроизводители. Кметът Пенка Пенкова връчи на отличените грамоти и парични награди, осигурени от Община Лом.


2018-02-12 / ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА МОНТАНА БЕ ЧАСТ ОТ ИЗБИРАНЕТО И ПЪРВОТО ПОСРЕЩАНЕ НА ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ ДАНИИЛ


Категория: Областна администрация Монтана

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА МОНТАНА БЕ ЧАСТ ОТ ИЗБИРАНЕТО И ПЪРВОТО ПОСРЕЩАНЕ НА ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ ДАНИИЛНа 4 февруари 2018 г. в синодалния параклис "Св. княз Борис-Михаил" в София Св. Синод на БПЦ-Българска Патриаршия в пълен състав проведе каноническия избор за нов Видински митрополит. На него присъства и нашият областен управител – Росен Белчев. Той поздрави новоизбрания Видински митрополит и му целуна ръка.

На 10 февруари 2018 г. Негово Високопреосвещенство Видинският митрополит Даниил пристигна в село Сумер, което е граничното селище между Врачанската и Видинската епархии. Там се състоя първото посрещане на новия Видински митрополит в храм "Св. преп. Параскева".

Мирополит Даниил бе придружаван от Високопреосвещения Врачански митрополит Григорий, натоварен от Св. Синод да представи новия Видински митрополит на неговото духовенство и епархиоти.


2018-02-02 / ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ПРИСЪСТВА НА ИЗЛОЖБАТА ПЕТИ ФОРУМ „МАЛКИ ГРАФИЧНИ ФОРМИ” – СОФИЯ 2017


Категория: Областна администрация Монтана

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ПРИСЪСТВА НА ИЗЛОЖБАТА ПЕТИ ФОРУМ „МАЛКИ ГРАФИЧНИ ФОРМИ” – СОФИЯ 2017Заместник областният управител - Нина Петкова присъства на откриването на изложбата от Пети форум „Малки графични форми” – София 2017, Секция „Графика и илюстрация” към  СБХ на 1 февруари 2018 г. в галерия „Кутловица” - Монтана.

По традиция форумът представя съвременните тенденции в графичното изкуство днес – от класическите техники на офорта, акватинтата, сухата игла, прегето, мецотинтото, високия печат и литографията до дигиталния принт и смесените техники.

Творбите наброяват 75, а  авторите около 50, сред които и местни графици, сред които: доц. Десислава Христова, проф. Боян Филчев, нашите съгражданки Виолета Апостолова и Гергана Иванова, която е още студент в графиката.


2018-01-31 / Контакти


Категория: Областна администрация Монтана

 Областен управител Росен Белчев 096/ 399 101, 096/ факс 399 129
Заместник областен управител Нина Петкова 096/ 399 106, 096/ 399 151
Заместник областен управител Цветко Цветков 096/ 399 106, 096/ 399 151

Главен секретар Иван Тодоров 096/ 399 103


Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”
Директор Даниела Миронова 096/ 399 114
Главен счетоводител Ваня Троянска 096/ 399 133
Главен юрисконсулт Катя Петкова 096/ 399 117
Главен експерт Росица Рангелова 096/ 399 118
Старши юрисконсулт Мария Григорова 096/ 399 117
Младши експерт Ангел Павлов 096/ 399 108
Главен специалист Красимир Стоянов 096/ 399 124
Главен специалист Светла Иванова 096/ 399 107, 399 121
Технически сътрудник- деловодство Таня Георгиева 096/ 399 121
Изпълнител уредник сграда Тошко Тодоров 096/ 399 101Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
Директор Нели Дацова 096/ 399 123
Главен експерт Елза Младенова 096/ 399 116
Главен експерт Нели Копривчина 096/ 399 113
Главен експерт Диана Венелинова 096/ 399 128
Главен експерт Мариела Богданова 096/ 399 128
Главен експерт Галя Донова-Иванова 096/ 399 130
Главен експерт Добромир Тодоров 096/ 399 127


Главен експерт Силва Викторова 096/ 399 140
Старши експерт Силвия Георгиева 096/ 399 120
Старши експерт Биляна Борисова 096/ 399 130
Старши експерт Елена Любенова 096/ 399 131
Младши експерт Надя Стайкова


096/ 399 115
Специалист Ася Тодорова


096/ 399 101
Изпълнител шофьор Венелин Йорданов 096/ 399 1012018-01-31 / ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ


Категория: Областна администрация Монтана

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:


Създава се на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 7, ал. 2 от Устройствения правилник на Областните администрации.

ФУНКЦИИ:

Общественият съвет е консултативен орган към Областния управител на област Монтана за сътрудничество при вземане на решения, формиране на позиции, становища и приемане на инициативи от Областния управител на област Монтана за развитие и провеждане на публичните политики в полза на българските граждани при спазване на принципите за публичност и прозрачност.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:

Дейността на съвета е регламентирана в Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет към Областен управител на област Монтана. Тя се осъществява на основата на принципите на откритост, независимост, доброволност, сътрудничество и взаимодействие с местните държавни и общински органи, равнопоставеност, плурализъм на мненията и публичност.ПРАВИЛА за организацията и дейността на Обществен съвет към Областния управител на област Монтана . 


СЪСТАВ:


Съставът на Обществения съвет към Областния управител на област Монтана е определен със заповед ОКД-28-1/19.01.2018г.

ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЙНОСТТАПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:

Протокол от 2017г.2018-01-30 / ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ВЪВ ВРЪЗКА С ИНИЦИАТИВАТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ В ГРАД МОНТАНА


Категория: Областна администрация Монтана

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ВЪВ ВРЪЗКА С ИНИЦИАТИВАТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ В ГРАД МОНТАНАНа 25 януари 2018 г. в град Монтана в заседателна зала №1 на Областна администрация – Монтана се проведе заседание на Областния Обществен съвет на Област Монтана.

Участници в заседанието бяха Росен Белчев – Областен управител на Област Монтана,  Нина Петкова – зам. областен управител на Област Монтана, инж. Цветко Цветков – зам. областен управителна Област Монтана.

Членове на заседанието бяха представители на общините, представители на РУО – Монтана, на национално представените работодателски организации, работници, браншови и териториални структури. Участие в заседанието взеха и Надя Младенова – представител на „Палемонтех” ЕООД – Монтана, Крум Христов – представител на „БКК 95” ООД, ЕТ „Даримекс” – Монтана, Иван Иванов – представител на „Микена” ООД – Монтана и други.
2018-01-26 / Новини


Категория: Областна администрация Монтана

ПОКАНИ И МАТЕРИАЛИ СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД-МОНТАНА, НАСРОЧЕНО ЗА 28.02.2018г.
ПОКАНИ И МАТЕРИАЛИ СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД-МОНТАНА, НАСРОЧЕНО ЗА 20.12.2017 г.


 


О Б Я В Я В А


прекратяване Конкурс за длъжността „Инженер – В и К експерт" в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана.

О Б Я В Я В А

Конкурс за длъжността „Инженер – В и К експерт" в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана.

 

Покани и материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД-Монтана, насрочено за 28.02.2017 г.

Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД,-Монтана за 2016 г.

Покани и материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД-Монтана, насрочено за 14.10.2016 г.

Съобщение за отлагане на заседание, насрочено за 28.07.2016 г.

Покани и материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД,-Монтана, насрочено за 28.07.2016 г.СПИСЪК

на кандидатите, допуснати и недопуснати до участие в конкурса за длъжността „Главен секретар" в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана”, обявен със Заповед № 1/19.06.2015 г. на Областен управител на област Монтана и Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособенататеритория, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана
Конкурсна комисия, определена със Заповед № 2/31.07.2015 г. на Областен управител на област Монтана и Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана за провеждане на конкурса за длъжността „Главен секретар" в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана”, реши:
І. Допуска до конкурс за длъжността „Главен секретар” следните кандидати:

1. Николай Кирилов Георгиев

2. Галина Ивова Григорова-Младенова

3. Надя Николова Владимирова.Комисията реши конкурса да се проведе, както следва:

• решаване на тест - на 18.08.2015 г. от 09.00 часа в Учебна зала на Областна администрация Монтана – ІІ етаж;

• обявяване на резултатите от теста – на 18.08.2015 г. от 11.00 часа.

Списъкът на кандидатите, допуснати до участие в интервю, да бъде поставен на информационното табло на партера в сградата на Областна администрация Монтана.

• провеждане на интервю - на 18.08.2015 г. от 11.15 часа в Учебна зала на Областна администрация Монтана – ІІ етаж.ІІ. Няма недопуснати кандидати за длъжността „Главен секретар”.ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ инж. Нели Дацова-Георгиева
СПИСЪК

на кандидатите, допуснати и недопуснати до участие в конкурса за длъжността „Главен счетоводител – финансов експерт " в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана”, обявен със Заповед № 1/19.06.2015 г. на Областен управител на област Монтана и Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособенататеритория, обслужвана от В и К ООД, гр. МонтанаКонкурсна комисия, определена със Заповед № 2/31.07.2015 г. на Областен управител на област Монтана и Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана за провеждане на конкурса за длъжността „Главен счетоводител – финансов експерт" в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана”, реши:І. Допуска до конкурс за длъжността „Главен счетоводител – финансов експерт" следния кандидат:

1. Габриела Тодорова Господинова.Комисията реши конкурса да се проведе, както следва:

• практически изпит - на 18.08.2015 г. от 13.30 часа в Учебна зала на Областна администрация Монтана – ІІ етаж;

• обявяване на резултатите от практическия изпит – на 18.08.2015 г. от 15.00 часа.

Списъкът на кандидатите, допуснати до участие в интервю, да бъде поставен на информационното табло на партера в сградата на Областна администрация Монтана.

• провеждане на интервю - на 18.08.2015 от 15.15 часа в Учебна зала на Областна администрация Монтана – ІІ етаж.ІІ. Не допуска до конкурс за длъжността „Главен счетоводител – финансов експерт" следния кандидат:

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане
1. Пламен Ангелов Стефанов Липса на висше образование, изискващо се съгласно чл. 47, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация
На основание чл. 93, ал. 2 от Кодекса на труда недопуснатите кандидати могат да направят възражение пред работодателя, обявил конкурса в 7-дневен срок от съобщението.ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ инж. Нели Дацова-Георгиева


СПИСЪК

на кандидатите, допуснати и недопуснати до участие в конкурса за длъжността „Инженер – В и К експерт" в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана”, обявен със Заповед № 1/19.06.2015 г. на Областен управител на област Монтана и Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособенататеритория, обслужвана от В и К ООД, гр. МонтанаКонкурсната процедура за длъжността „Инженер – В и К експерт" в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана” се прекратява със Заповед № 3/05.08.2015 г. на Председателя Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана, тъй като не е постъпило нито едно заявление.ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ инж. Нели Дацова-Георгиева05.08.2015г.О Б Я В Л Е Н
И Е
Областен управител на област Монтана и Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда /КТ/
обявява конкурси за следните длъжности:
1. Конкурс за длъжността „Главен секретар" в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана”.

1.1. Кандидатите за заемане на длъжността:

а) да имат висше образование;

б) професионално направление: право;

в) добро познаване на нормативната уредба в областта на финансовата дейност, данъчното, трудовото и осигурително законодателство, гражданското и административното право, гражданския процес, обществените поръчки, концесиите;

г) да притежават допълнителна квалификация/обучение: юридическа правоспособност, компютърни умения.

1.2. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.

1.3. Кандидатите да представят следните документи:

а) заявление за участие в конкурса по образец;

б) декларация от кандидата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда;

в) заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и юридическа правоспособност;

г) заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако притежава такива;

д) автобиография европейски формат.

1.4. Характер на работата: отговаря за текущата дейност на Асоциацията по В и К, като подпомага изпълнението на задълженията, вменени й по закон или договорно. Ръководи, координира и контролира дейността на администрацията на Асоциацията и отговаря за всички правни въпроси.
2. Конкурс за длъжността „Главен счетоводител – финансов експерт" в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана”.

2.1. Кандидатите за заемане на длъжността:

а) да имат висше образование;

б) професионално направление: икономика;

в) да отговарят на изискванията за съставител на финансови отчети, съгласно чл. 35 от Закона за счетоводството;

г) добро познаване на нормативната уредба в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност, данъчното, трудовото и осигурително законодателство;

д) да притежават допълнителна квалификация/обучение: компютърни умения.

2.2. Конкурсът да се проведе чрез: практически изпит и интервю.

2.3. Кандидатите да представят следните документи:

а) заявление за участие в конкурса по образец;

б) декларация от кандидата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда;

в) декларация от кандидата, че не е осъждан за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел І на глава шеста от Особената част на Наказателния кодекс;

г) заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

д) заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

е) автобиография европейски формат.

2.4. Характер на работата: да обслужва финансово-счетоводно Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД гр. Монтана, като изготвя финансовите отчети и отговаря за счетоводно-финансовата част на всички вътрешни документи и документи по повод отношенията на АВиК с трети лица и извършва дейности свързани с трудовото и осигурително законодателство.
3. Конкурс за длъжността „Инженер – В и К експерт" в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана”.

3.1. Кандидатите за заемане на длъжността:

а) да имат висше инженерно образование в областта на В и К;

б) добро познаване нормативната уредба в областта на В и К сектора и неговото регулиране;

в) да притежават допълнителна квалификация/обучение: компютърни умения.

3.2. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.

3.3. Кандидатите да представят следните документи:

а) заявление за участие в конкурса по образец;

б) декларация от кандидата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда;

в) заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

г) заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако притежава такива;

д) автобиография европейски формат.

3.4. Характер на работата: отговаря за всички технически въпроси по В и К, във връзка с дейността на Асоциацията, като подпомага изпълнението на задълженията, вменени й по закон или договорно, включително за изпълнението на решенията на Общото събрание и разпорежданията на председателя.
ІІ. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите по точки 1.3, 2.3 и 3.3 се представят в срок до 18.00 часа на 29.07.2015 г. в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана”, чрез Областна администрация Монтана, на адрес: град Монтана 3400, пл. "Жеравица" № 1, на гишето за „Административно обслужване”, тел. 096/399 121, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

ІІІ. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения ще се обявяват на информационното табло на партера в сградата на Областна администрация Монтана, площад „Жеравица” № 1 и на интернет страницата на Областна администрация Монтана: http://oblastmontana.org/.ИВАЙЛО ПЕТРОВ
Областен управител на област Монтана и

Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация

на обособената територия, обслужвана от В и К ООД, гр. Монтана
 
Покана от 13.11.2014 г.