Вход за потребители              

2022-02-02 / Съобщение


Категория: Областна администрация Монтана

Този сайт на Областна администрация Монтана вече не е активен.За актуална информация посетете новия сайт: https://montanaoblast.egov.bg2021-12-31 / Поздравителен адрес


Категория: Областна администрация Монтана

<

2021-12-23 / ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПОСРЕЩНА КОЛЕДАРИ


Категория: Областна администрация Монтана

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПОСРЕЩНА КОЛЕДАРИ По стара българска традиция, в навечерието на светлите рождественски и новогодишни празници, коледари от Трето основно училище „Петър Берон“ – Монтана посетиха областната администрация и наричаха за здраве, берекет, късмет и благополучие домакините.Децата от коледарската група пресъздадоха българския обичай на коледуването и повдигнаха празничното настроение на служителите и хората на площада пред областта.И както повелява традицията, всяко дете получи лакомства и коледен кравай.

Г-н Валери Димитров – областен управител на Монтана, благодари на малките коледари за енергията да пазят и предадат народните обичаи и отправи пожелания за здраве, успехи и благоденствие!2021-12-23 / ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА


Категория: Областна администрация Монтана

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Създава се във връзка с Решение от 23.03.2016 г. на Областния съвет за развитие на област Монтана за приемане на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана 2016 – 2020 г.ФУНКЦИИ:


Целите на Областна комисия по социална политика са:

1. подпомагане на областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика за социално подпомагане в областта;

2. оперативно координиране и консултиране на целия процес по изпълнението на „Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана 2016 – 2020 г.“ и на общинските планове за социална политика.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Правилник за устройството и дейността на Областна комисия по социална политика, приет от Областния съвет за развитие на област Монтана на 15.07.2016 г.СЪСТАВ:


ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:
2021 година  • Протокол от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от членовете на Областната комисия по социална политика относно: картиране на социални услуги за област Монтана, които да получат финансиране по ПВУ и оперативните програми за програмния период 2021-2027

  • ПРОЕКТ на предварително картиране на социалните услуги в България само за нуждите на планирането на ресурсите и мерките по ПРР, ПРЧР, СПРЗСР и ПВУ за периода 2022-2027 г. област Монтана


2020 година2018 година2017 година2016 година2015 година2014 година2013 година2012 година
2021-12-20 / ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ КЪМ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА


Категория: Областна администрация Монтана

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Създава се на основание чл. 12 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (в сила от 09.01.2007 г. изм. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011 г.)
ФУНКЦИИ:

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация - Монтана (ОССЕИВ) е консултативен и координиращ орган, който подпомага работата на Областния управител в провеждането на държавната политика по отношение на етническите и интеграционните въпроси на територията на област Монтана.

ОССЕИВ представлява част от хоризонтално разгърнатата структура на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет.

Като консултативен и координиращ орган, ОССЕИВ съдейства за сътрудничеството и координацията между държавните органи, местните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства и други сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения и интеграционното развитие на територията на област Монтана.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:

Дейността на ОССЕИВ се регламентира от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.
СЪСТАВ:

Съставът на Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси e определен със заповед от ОКД-21-1-(3)/23.11.2021г.
ДОКУМЕНТИ:Правилник за устройството и дейността на НССЕИВ
Заявление за членство в Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация МонтанаВъзможности за финансиране и конкурси


ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:
2021година2020година2017 година2016 година2015 година2014 година2013 година2012 година2011 година2010 година

2021-12-10 / Заседания


Категория: Областна администрация Монтана


Заседание от 27.02.2015 г.

2021-12-07 / Общински съвет Якимово


Категория: Областна администрация Монтана

2021-12-07 / Общински съвет Чипровци


Категория: Областна администрация Монтана

2021-12-07 / Общински съвет Лом


Категория: Областна администрация Монтана