Вход за потребители              

2020-09-18 / ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БЕШЕ СРЕД ОФИЦИАЛНИТЕ ГОСТИ НА ТЪРЖЕСТВЕНАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОМ


Категория: Областна администрация Монтана

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БЕШЕ СРЕД ОФИЦИАЛНИТЕ ГОСТИ НА ТЪРЖЕСТВЕНАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОМНа 17 септември, гр. Лом отбеляза своя духовен празник, който по традиция се чества в деня на Светите мъченици Вяра, Надежда, Любов, и тяхната майка София. Тържествената сесия се проведе в НЧ „Постоянство“ 1856 г. на крайдунавския град, а сред официалните гости бяха Негово Високопреосвещенство видинския митрополит Данаил, г-жа Десислава Димитрова – Заместник областен управител, д-р Елена Борисова – Директор РЗИ – Монтана и ст. Комисар Пламен Томов – Директор на ОД на МВР. В своите пожелания за здраве, сили, късмет, благоденствие и повече поводи за гордост, г-жа Димитрова се обърна към всички, като подчерта да имат Вяра в усилията им да превърнат Лом в още по привлекателен европейски град, икономически и културно-просветен център, Надежда за утрешния по-добър ден и Любов към ближните, защото само така ще постигнат големи успехи.  


2020-09-17 / ДНИ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА 16-22 СЕПТЕМВРИ


Категория: Областна администрация Монтана

ДНИ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА 16-22 СЕПТЕМВРИОбластна администрация Монтана участва в кампанията Дни на безопасността на пътя (SAFETY DAYS) съвместно с ОДМВР Монтана и ОУ „Иван Вазов“ град Вършец.

През 2020 г. Европейската мрежа на службите на пътна полиция (ROADPOL) предвижда кампанията, целяща да се намали до нула поне за един ден броят на загиналите при пътнотранспортни произшествия да се проведе като Дни на безопасността на пътя в периода 16-22 септември.

На 16 септември, обявен за Ден без загинали на пътя с мотото „Остани жив! Пази живота!“ в ОУ „Иван Вазов“ и на територията на град Вършец се проведоха редица мероприятия.

Денят започна с лекция по безопасност на движението на тема „Остани жив! Пази живота!“, която служители на Пътна полиция при РУ – Вършец изнесоха на децата от V-клас – бивши доброволци по програмата „Детско полицейско управление“. Акцент на лекцията беше, че отговорността за жертвите на пътя е обща и всеки трябва да прояви внимание, за да защити себе си и другите от инциденти и злополуки на пътя.


2020-09-16 / ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ „ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ“


Категория: Областна администрация Монтана

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ „ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ“ На 16.09.2020 г. бе проведено редовно заседание на областна комисия „Военни паметници. След обсъждане комисията взе следните решения:

1.    Да бъде включен в Областния, респективно в Националния, регистър на военните паметници паметник на опълченеца Ангел Иванов Въцов в с. Бели Мел, община Чипровци, открит на 29.02.2020 г.

2.    Да изрази положително становище по предложението на община Георги Дамяново за изграждане на два нови военни паметника:

-    паметник на маестро капитан Камен Луков Пейнски – участник в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война в родното му село Копиловци – 9 160,00 лв без ДДС;


-    паметник /мемориал-триптих/, увековечаващ паметта на загиналите във войните жители на с. Дива Слатина – 4812,89 лв с ДДС.2020-09-15 / УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА


Категория: Областна администрация Монтана

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНАДнес, 15.09.2020 г.  в поземлен имот частна държавна собственост в местност Градиняка, с. Бели мел, община Чипровци започна подготовката за унищожаването на изоставени пестициди, които са били съхранявани десетки години в рушаща се стопанска постройка. Това е част от започналите акции, организирани от министъра на околната среда и водите Емил Димитров, във връзка с разпореждане на Върховна административна прокуратура.

На мястото пристигнаха министър Емил Димитров, Областният управител Росен Белчев и Зам. областният управител Десислава Димитрова, служители на Областна администрация и общинска администрация Чипровци, инж. Любомир Иванов директор на РИОСВ - Монтана и експерти, представител на ОДЗ – Монтана, РД ПБЗН, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и служители на избраната френската фирма, която ще подготви сортирането, преопаковането и извозването на пестицидите до инсинератор за унищожаване на опасни отпадъци във Франция.


2020-09-15 / ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


Категория: Областна администрация Монтана


2020-09-14 / ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


Категория: Областна администрация Монтана


2020-09-04 / Планове и стратегии


Категория: Областна администрация Монтана2020-09-04 / ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА


Категория: Областна администрация Монтана

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Създава се във връзка с Решение от 23.03.2016 г. на Областния съвет за развитие на област Монтана за приемане на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана 2016 – 2020 г.
ФУНКЦИИ:


Целите на Областна комисия по социална политика са:

1. подпомагане на областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика за социално подпомагане в областта;

2. оперативно координиране и консултиране на целия процес по изпълнението на „Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана 2016 – 2020 г.“ и на общинските планове за социална политика.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Правилник за устройството и дейността на Областна комисия по социална политика, приет от Областния съвет за развитие на област Монтана на 15.07.2016 г.
СЪСТАВ:


Съставът на ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА определен със заповед от ОКД-20-2/15.07.2020г.2020-09-03 / Заповед за прекратяване на конкурса на ВиК асоциацията


Категория: Областна администрация Монтана
2020-09-03 / ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧЕДРЪМ


Категория: Областна администрация Монтана

Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 85 от Протокол № 13/21.08.2020 г. на Общински съвет Вълчедръм. С посоченото решение общинският съвет променя вида на собственост на общински поземлен имот, ведно с построената в него едноетажна масивна сграда от публична в частна общинска собственост, който според предназначението си е училище. Решението е прието без изложени мотиви, фактически основания, в нарушение на изискването на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК. Нарушен е и материалния закон и целта на закона. Законът, който е следвало да бъде приложен в случая е Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).  Именно там, в разпоредбата на чл. 305, ал. 1 и 2 са разписани условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да е налице валидно произнасяне по промяна характера на собствеността от публична в частна за имота на закрито общинско училище. За да се стигне до промяна статута на имот като процесния, следва да се премине през следния фактически състав, включващ в себе си: 1. Да се докаже, че имотът е загубил предназначението си на публична общинска собственост; 2. Да се спази разпоредбата на чл. 305 от ЗПУО. Липсата на становище на министъра на образованието и науката опорочава вземането на такова решение.