Вход за потребители              

2018-08-14 / Протокол - Избор на изпълнител за подмяна на водопровод на ул.“Георги Димитров“, с. Якимово,


Категория: Община Якимово

На вниманието на всички заинтересовани лица:


ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА ЗА   СТРОИТЕЛСТВО  ЧРЕЗ  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Подмяна на водопровод на ул. “Георги Димитров“, с. Якимово, община Якимово“


Протокол от работата на Комисията, във връзка с отваряне на получениет оферти


Цялата документация по тази обществена поръчка може да видите ТУК

2018-08-13 / Удължаване срока - Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Якимово


Категория: Община Якимово

На вниманието на всички заинтересовани лица


ОТНОСНО: Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява  с предмет: „Доставка  на  хранителни  продукти за нуждите на Община Якимово“


Удължаване срока за подаване на оферти

2018-08-06 / Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Якимово


Категория: Община Якимово

Община Якимово обявява :


Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява  с предмет: „Доставка  на  хранителни  продукти за нуждите на Община Якимово“


Обява (.pdf)


Условия за участие (.pdf)


Образци ва документи (.docx)


Удължаване срока за подаване на оферти (.pdf) 13.08.2018 г.


 

2018-08-03 / Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на община Якимово


Категория: Община Якимово

На вниманието на всички заинтересовани лица:


Протоколи и Доклад от дейността на Комисията


Цялата докумунтация може да видите ТУК


 

2018-07-30 / Отваряне на ОФЕРТИ - СМР водопровод


Категория: Община Якимово

На вниманието на всички заинтересовани лица:


ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА ЗА   СТРОИТЕЛСТВО  ЧРЕЗ  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Подмяна на водопровод на ул. “Георги Димитров“, с. Якимово, община Якимово“


Относно: Отваряне на оферти


Цялата документация може да видите ТУК

2018-07-30 / Отваряне на ОФЕРТИ - Надзор водопровод


Категория: Община Якимово

На вниманието на всички заинтересовани лица:


в процедураза възлагане на обществена поръчка: "Упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на обект: „Подмяна на водопровод на ул. “Георги Димитров“, с. Якимово, община Якимово“


Относно: Отваряне на постъпили оферти


Цялата документация може да видите ТУК