Вход за потребители              

2017-12-04 / ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


Категория: Община Якимово

ОБЩИНА ЯКИМОВО, ОБЛ.МОНТАНА


на основание Решение № 246 от Протокол № 34 / 31.10.2017г. на ОбС Якимово и Заповед №   187 от 01. 12. 2017 г. на кмета на община Якимово


ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


За отдаване под наем на следния имот – публична общинска собственост: Помещение до Ритуална зала и складове” в с. Якимово


Обявата може да видите ТУК

2017-11-29 / Доставка на течни горива, смазочни масла и препарати за нуждите на община Якимово


Категория: Община Якимово

На вниманието на всички заинтересовани лица


относно: процедура за избор на изпълнител по реда на глава 26 от ЗОП с предмет „ДОСТАВКА НА ТЕЧНИ ГОРИВА, СМАЗОЧНИ МАСЛА И ПРЕПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО”


ЗАПОВЕД 186 /29.11.2017 г. Кмета на Община Якимово за удължаване СРОКА за получаване на оферти по посочената обява с 3 /три/ работни дни, считано от днес. Краен срок за получаване на оферти - 01.12.2017 г., 16:30 часа.

2017-11-21 / РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74, АЛ. 1, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЪРВО ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЯКИМОВО, ОБЩ. ЯКИМОВО СТОПАНСКАТА 2017 - 2018 ГОДИНА


Категория: Община Якимово

Регистъра може да видите ТУК


 

2017-11-20 / Доставка на течни горива, смазочни масла и препарати за нуждите на община Якимово


Категория: Община Якимово