Вход за потребители              

2018-11-30 / Удължаване срока - Доставка на течни горива, смазочни масла и препарати


Категория: Община Якимово

На вниманието на заинтересованите лица


ОТНОСНО: Доставка на течни горива, смазочни масла и препарати за нуждите на община Якимово


Удължаване срока на получаване на оферти (.pdf)


Цялата документация по тази процедура може да видите ТУК

2018-11-22 / Доставка на течни горива, смазочни масла и препарати за нуждите на община Якимово


Категория: Община Якимово

Община Якимово обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава  26 от ЗОП с предмет: „Доставка на течни горива, смазочни масла и препарати за нуждите на община Якимово"


Обява (.pdf)


Образци за участие (.doc)


Условия за участие (.pdf)


Прект на договор (.doc)


Удължаване срока на получаване на оферти (.pdf) 30.11.2018 г.

2018-11-06 / Търг за продажба


Категория: Община Якимово

ОБЩИНА ЯКИМОВО, ОБЛ.МОНТАНА


на основание Решение № 296, от Протокол № 41 / 26.03.2018г.и Решение №339 от Протокол № 50 / 29.10.2018г. на ОбС Якимово и Заповед № 179 от 07.11.2018 г. на кмета на община Якимово ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на продажба на имоти –  частна общинска собственост, които може да видите ТУК

2018-10-11 / ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


Категория: Община Якимово

Община Якимово на основание Решение № 296,   от Протокол № 41 / 26.03.2018г,  Решение №322, от Протокол №46 / 29.08.2018г. на ОбС Якимово  и Заповед № 164 от 09.10.2018 г. на кмета на община Якимово


ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


за продажба имоти –  частна общинска собственост, които може да видите ТУК

2018-09-28 / Развитие на горските територии за област Монтана


Категория: Община Якимово

ГИС платформа, позволяваща определяне на всеки имот в горска територия към даден вид екосистемна полза - https://www.oprgtmontana.net

Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
Проект
Приложения
Картен материа