Вход за потребители              

2018-10-11 / ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


Категория: Община Якимово

Община Якимово на основание Решение № 296,   от Протокол № 41 / 26.03.2018г,  Решение №322, от Протокол №46 / 29.08.2018г. на ОбС Якимово  и Заповед № 164 от 09.10.2018 г. на кмета на община Якимово


ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


за продажба имоти –  частна общинска собственост, които може да видите ТУК

2018-09-21 / ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


Категория: Община Якимово

ОБЩИНА ЯКИМОВО на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 39, ал. 1от ЗОС, чл. 63, ал. 1-4  и чл. 64, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Якимово,  Решение № 319 от Протокол №46/29.08.2018 г. и Заповед № 132 от 31.08.2018 г.на кмета на община Якимово


ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


За отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, които може да видите ТУК

2018-09-18 / ПОЧИСТВАНЕ КОРИТОТО НА РЕКА ДУШИЛНИЦА В РАЙОНА НА СЕЛО КОМОЩИЦА


Категория: Община Якимово

Община Якимово обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне на основание чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП за СМР с предмет "ПОЧИСТВАНЕ КОРИТОТО НА РЕКА ДУШИЛНИЦА В РАЙОНА НА СЕЛО КОМОЩИЦА, ОБЩИНА ЯКИМОВО"


Обява  (.pdf)


 

2018-09-18 / Удължаване на процедура - Изкърпване на ІV-токласна пътна мрежа с. Долно Церовене и с, Комощица


Категория: Община Якимово

Удължаване на срока за подаване на оферти за участие в процедурата


Цялата документация по тази оферта може да видите ТУК


 

2018-09-03 / Обява търг с явно наддаване


Категория: Община Якимово

ОБЩИНА ЯКИМОВО на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 39, ал. 1 от ЗОС, чл. 63, ал. 1-4  и чл. 64, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Якимово,  Решение № 319 от Протокол №46/29.08.2018 г. и Заповед № 132 от 31.08.2018 г.на кмета на община Якимово


ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


за отдаване под наем на следните имоти – частна общинска собственост, която може да видите ТУК

2018-08-31 / Избор на изпълнител за „Изкърпване на ІV-токласна пътна мрежа с. Долно Церовене и с. Комощицa”


Категория: Община Якимово

Община Якимово обявява нова обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за „Изкърпване на ІV-токласна пътна мрежа MON-1200 и MON-1201 с. Долно Церовене и  MON-1130 с. Комощицa”, община Якимово”


Обява (.pdf)


Указания към участниците (.pdf)


Образци на документи (.doxc)


Техническа спецификация (.pdf)


Проект на договор (.doxc)


Удължаване на срока за подаване на оферти за участие в процедурата (.pdf) 18.09.2018 г.