Вход за потребители              

2017-06-21 / Вакантна длъжност за офицер в Централно военно окръжие


Категория: Община Якимово

О Б Я В А


Военно окръжие II степен – Монтана набира кандидати за 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Централно военно окръжие, за приемане на лице, което е  изпълнявало военна служба.


 Вакантната длъжност ще се заеме след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:


2017-06-21 / Кандидати за участие в курс по НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА


Категория: Община Якимово

О Б Я В А


Военно окръжие II степен – Монтана набира кандидати за участие в курс по НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА за времето от 20.11. до 15.12.2017 г. във военно формирование 22160 - Плевен.


Информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да получи от: 


2017-06-21 / Бакалавър и магистър - „Военен лекар“ и „Военна медицинска сестра“


Категория: Община Якимово

О Б Я В А


За първи път в България Медицински университет “Проф. д-р Параскев  Стоянов” – Варна (МУ-Варна), съвместно с Военномедицинска академия – София (ВМА) и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” (ВВМУ), предлагат възможност за обучение по специалностите:


2017-06-15 / Доставка на снегорин


Категория: Община Якимово

На вниманието на всички заинтересовани лица


Относно обществена поръчка  на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на специализирана за снегопочистване машина и принадлежности за нуждите на община Якимово”


Протокол от заседание на комисията за избор на изпълнител


 Цялата документация може да видите ТУК

2017-06-09 / Домашен социален патронаж и Обществена трапезария


Категория: Община Якимово

Община Якимово открива процедура


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ по реда на чл. 20, ал. 3 от  ЗОП с предмет: "Обзавеждане и модернизиране на материалната база за предоставяне на социалните  услуги "Домашен социален патронаж" и "Обществена трапезария" на територията на Община Якимово"


Обява


Техническа спецификация


Документи за участие


Указания към участниците

2017-06-09 / Удължаване срока за подаване на оферти за снегорин


Категория: Община Якимово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ!


Относно Обява №23/30.05.2017 г. за обществена поръчка  на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП с предмет:„Доставка на специализирана за снегопочистване машина и принадлежности за нуждите на община Якимово”


СЕ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ


Обявата може да видите ТУК


Цялата документация може да видите ТУК

2017-06-07 / ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на обект частна общинска собственост


Категория: Община Якимово

На основание Решение № 194 от Протокол № 26 / 28.04.2017г., на ОбС  Якимово и Заповед № 95 от 05. 06. 2017 г. на кмета на община Якимово се


ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕза Площадка строителни материали. Застроена площ ПИ №000752 от землището на с. Якимово


Търгът ще се проведе на 27.06.2017 г. от 10.00 часа в сградата на общината – заседателна зала, Якимово, ул. Европа № 8, ет.2.  Повторен търг ще се проведе на 04.07.2017 г. от 10.00ч.


ОБЯВАТА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


2017-06-01 / В А Ж НО !!!


Категория: Община Якимово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ!


 Относно Обява №23/30.05.2017 г. за обществена поръчка  на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на специализирана за снегопочистване машина и принадлежности за нуждите на община Якимово”.В утвърдената от кмета на община Якимово  Техническа спецификация  по обществената поръчка е записано „ Доставяният автомобил, с описаните по-горе характеристики не следва да бъде произведен (дата на първоначална регистрация) по-рано от 1990 година”.


2017-05-30 / О Б Я В А


Категория: Община Якимово

Военно окръжие II степен – Монтана набира кандидати за 2 (две) вакантни длъжности за офицери във военни формирования на Военноморските сили, за приемане на лица, които са изпълнявали военна служба.


Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от: 


ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЯКИМОВО


Вторник  от 08,30 ч. до 16,00 ч.


Любомир Симеонов, тел. 0889 937 865 


ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР


гр. Монтана, ул. „Арх. Младен Кръстев” № 1 (до магазин БИЛЛА), ет. 2, ст. 203


Слави Димитров, тел. 096/300 475 


ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА


гр. Монтана, ул. „Безименна” № 1


капитан Николай Асенов – 0888 702 502


Галина Маринова – 0888 122 599 


Срок за подаване на документите във Военно окръжие - Монтана - 07.07.2017 г.

2017-05-30 / Доставка на специализирана за снегопочистване машина и принадлежности за нуждите на община Якимово


Категория: Община Якимово

Община Якимово открива процедура


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП с наименование: „Доставка на специализирана за снегопочистване машина и принадлежности за нуждите на община Якимово“.


ВАЖНО


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Техническа спецификация в обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП


Указания към участниците


Документи за участие


 


Удължаване първоначалния срок за подаване на оферти


Протокол от заседание на комисията за избор на изпълнител