Вход за потребители              

2010-03-20 / PHOTOS


Категория: Национална асоциация на общинските служители в България

{loadposition snimki}

2022-01-24 / Project MECOS 30 - 31.05.2022


Категория: Национална асоциация на общинските служители в България


       
2nd Transnational Project Meeting MEcoS RNet 30 - 31/05/2022 - Palermo ItalyA partnership meeting was held in Palermo on 30 and 31 May, attended by representatives of all organizations. The meeting aimed to take into account what has been done so far, discuss implementation problems, discuss current issues of an administrative nature, and the preparation and implementation of the upcoming training for entrepreneurs.


There was also time for emotions, for exploring the beautiful city of Palermo, for free communication between participants from Poland, Ukraine, Greece, Italy, and Bulgaria.


The next partnership meeting will be on September 22 in Thessaloniki. Until then, all training must be conducted.


 
 
 


2022-01-24 / Project SEIDE@CRO


Категория: Национална асоциация на общинските служители в България


      
ДЕТАЙЛИ НА ПРОЕКТА  
 


Тема : Подкрепа на инициативи за устойчиво социално предприемачество в цифровата ера


 


номер на проекта:


2021-1-EL01-KA220-ADU-000033592


 


времетраене на проекта:


28-02-2022 / 28-02-2024


 


С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ПРОГРАМА ERASMUS+


 


ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА СА СЛЕДНИТЕСпецифичните цели:

2022-01-24 / Project EliSE


Категория: Национална асоциация на общинските служители в България
 FundingThe total cost of the project is EUR 203 096.00 from the Erasmus+ programme.


 


Resposible person (project manager)Project manager


PhD L

2022-01-24 / Project MecoS


Категория: Национална асоциация на общинските служители в България


 

     PROJECT DETAILSProject number:

2021-1-BG01-KA220-ADU-000033670Timespan of the project:01-11-2021 / 01-11-2023
  CONTACT DETAILSNational Association of Municipal Clerks in Bulgaria
Contact Person: Valentin LazarovE-mail:  v.lazarovv@abv.bg

 PROGRAM DETAILS
Financing program:  Erasmus+ Programme


 ObjectivesThe objectives of the project are the following:


 • Supporting sustainable development and growth through the creation of mini entrepreneurial ecosystems in territorial communities

  Fostering of self-employment and entrepreneurial skills, as well as developing digital literacy of the local communities’ population, seen as essential instruments to territorial and sustainable growth

  Empowering vulnerable groups such as Youth (aged 18-35) and Silver Age (aged over 50), especially in rural areas

  Empowering local communities

  Promoting an eco-conscious vision of local development

  Promoting digital literacy among adults of local communitiesActivities


 • Extensive research (survey, need analysis, etc.) on local communities’ particular needs;

  Provision of a smart learning environment;

  High quality digital learning opportunities for the involved target groups;

  Support to the creation and development of mini ecosystems among local communitiesResults


 • A Business Education for Entrepreneurs training course

  An Entrepreneurship for All Massive Online Open Course (MOOC)

  An International Training and Consulting Centre specialized platform2016-02-09 / Project Patostreaming


Категория: Национална асоциация на общинските служители в България


 

       Обобщение на проект : Патологичен информационен поток КОНТЕКСТ: Патологичното оптимизиране е ново явление, което става все по-широко разпространено в Интернет. Популярността в youtube, социалните медии позволява поточно патологично поведение, което се основава на причиняване на вреда на другите хора, става много популярно и широко наблюдавано от младежта в Европейския съюз. Младите хора имат неограничен достъп до Интернет.За да се предотвратят опасните дейности в  Интернет, те трябва да разберат опасностите от асоциално поведение, което се популяризира и комерсилизира от големи компании като Youtube. Патопоточното предаване може да се дефинира като: „Злонамереното съдържание в интернет се определя като материали, които могат да причинят негативни емоции на получателя или които насърчават опасно поведение“. ОБЩА ЦЕЛ:

 Общата цел на проекта ANTI-PATOSTREAM е обменът на най-добри практики, за да започне да се формира основна образователна рамка за дигитална грамотност на критични умения в младежкия сектор на европейско ниво, интегрирайки експертния опит на партньори, ангажирани в различни теми, свързани с технологиите за избягване на вредно съдържание. Също така ще изследваме различни методи на образователни практики като обучение от връстници, обучение с участието и онлайн обучение. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:• за обмен на най-добри практики между организации, занимаващи се с критични цифрови умения, фокусирайки се върху методологии, условия, съдържание на дигитална грамотност в образованието за младежи• да обменят най-добри практики около разработването и прилагането на образователна програма за превенция срещу вредното съдържание в мрежата.• да допринесе за усилията за повишаване на компетенциите на младежите с ниски ски по грамотност в областта на цифровите умения, тоест осигуряване на достъпно обучение за това как да подобрят своите критични цифрови умения• да се идентифицират и разработят стратегии за бъдещо финансиране от ЕС и нови възможности за разработване на общоевропейска стандартизирана програма за превенция на „вредното съдържание за младежта“, която може да бъде мащабирана в целия ЕС• да насърчава сътрудничеството на консорциума по проекти с други заинтересовани страни като местни общини, корпорации, младежки организации и др. и да увеличи тяхното въздействиеНужди:• Опасности от вредно съдържание (т.е. патологично поточно предаване) (Умения за младежка критична грамотност и етична технология)

• Достъпни съответни онлайн цифрови критични умения / образователни ресурси за младежи и младежки педагози с най-добрите практики за образователна превенция;

• Ефективен начин за споделяне на иновативно АНТИПАТОСТРИЙМНО съдържание и знания с други специалисти (мащабируемост, повторна употреба на вече разработено съдържание / материали) ЦЕЛЕВА ГРУПА:Основната целева група на този проект е представена от младежите със специален фокус върху нискоквалифицираните младежи от маргинализирани квартали. Според докладите за вредното съдържание това е младежта, която е най-застрашена поради липса на ролеви модели в социалната среда.
 
2016-02-09 / 03 - 05 MAY 2020


Категория: Национална асоциация на общинските служители в България


 

      ADVANCED LEADERSHIP ACADEMY/Program/03 - 05 May 2020Ohrid, North Macedonia