Вход за потребители              

2010-03-20 / PHOTOS


Категория: Национална асоциация на общинските служители в България

{loadposition snimki}

2016-02-09 / Project Patostreaming


Категория: Национална асоциация на общинските служители в България


 

       Обобщение на проект : Патологичен информационен поток КОНТЕКСТ: Патологичното оптимизиране е ново явление, което става все по-широко разпространено в Интернет. Популярността в youtube, социалните медии позволява поточно патологично поведение, което се основава на причиняване на вреда на другите хора, става много популярно и широко наблюдавано от младежта в Европейския съюз. Младите хора имат неограничен достъп до Интернет.За да се предотвратят опасните дейности в  Интернет, те трябва да разберат опасностите от асоциално поведение, което се популяризира и комерсилизира от големи компании като Youtube. Патопоточното предаване може да се дефинира като: „Злонамереното съдържание в интернет се определя като материали, които могат да причинят негативни емоции на получателя или които насърчават опасно поведение“. ОБЩА ЦЕЛ:

 Общата цел на проекта ANTI-PATOSTREAM е обменът на най-добри практики, за да започне да се формира основна образователна рамка за дигитална грамотност на критични умения в младежкия сектор на европейско ниво, интегрирайки експертния опит на партньори, ангажирани в различни теми, свързани с технологиите за избягване на вредно съдържание. Също така ще изследваме различни методи на образователни практики като обучение от връстници, обучение с участието и онлайн обучение. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:• за обмен на най-добри практики между организации, занимаващи се с критични цифрови умения, фокусирайки се върху методологии, условия, съдържание на дигитална грамотност в образованието за младежи• да обменят най-добри практики около разработването и прилагането на образователна програма за превенция срещу вредното съдържание в мрежата.• да допринесе за усилията за повишаване на компетенциите на младежите с ниски ски по грамотност в областта на цифровите умения, тоест осигуряване на достъпно обучение за това как да подобрят своите критични цифрови умения• да се идентифицират и разработят стратегии за бъдещо финансиране от ЕС и нови възможности за разработване на общоевропейска стандартизирана програма за превенция на „вредното съдържание за младежта“, която може да бъде мащабирана в целия ЕС• да насърчава сътрудничеството на консорциума по проекти с други заинтересовани страни като местни общини, корпорации, младежки организации и др. и да увеличи тяхното въздействиеНужди:• Опасности от вредно съдържание (т.е. патологично поточно предаване) (Умения за младежка критична грамотност и етична технология)

• Достъпни съответни онлайн цифрови критични умения / образователни ресурси за младежи и младежки педагози с най-добрите практики за образователна превенция;

• Ефективен начин за споделяне на иновативно АНТИПАТОСТРИЙМНО съдържание и знания с други специалисти (мащабируемост, повторна употреба на вече разработено съдържание / материали) ЦЕЛЕВА ГРУПА:Основната целева група на този проект е представена от младежите със специален фокус върху нискоквалифицираните младежи от маргинализирани квартали. Според докладите за вредното съдържание това е младежта, която е най-застрашена поради липса на ролеви модели в социалната среда.
 


2016-02-09 / 03 - 05 MAY 2020


Категория: Национална асоциация на общинските служители в България


 

      ADVANCED LEADERSHIP ACADEMY/Program/03 - 05 May 2020Ohrid, North Macedonia


2017-06-28 / Eighth International Conference 2017


Категория: Национална асоциация на общинските служители в България


 Eighth International Conference/Presentation 1/ /Presentation 2//Presentation 3/ /Presentation 4//Presentation 5/ /Presentation 6//Videos/{phocagallery view=categories|imagecategories=0|imagecategoriessize=0|categoryid=15}12 - 13 July 2017 (Sofia, Bulgaria)


2017-06-27 / 19 - 23 June 2017, Volos, Greece


Категория: Национална асоциация на общинските служители в България

2017-06-28 / GOOD GOVERNANCE 2017


Категория: Национална асоциация на общинските служители в България


 Eighth International Conference/Program/12 - 13 July 2017 (Sofia, Bulgaria) 


2016-06-27 / Ideannovaship Newsletter #1 06.2016


Категория: Национална асоциация на общинските служители в България